Fra: 30-11-2018 til: 02-12-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
OUH Odense universitetshospitalGodkendelse af regnskab - Den PRO-aktive patient29-11-20181609219765096
LiquidmindsSundhedsstyrelsens kommentarer til figur over beredskabet og dets aktiveringstrin - Strategi for cyber- og informationssikkerhed29-11-20181705769766183
SundhedsstyrelsenSvar på Sundhedsstyrelsens kommentarer til figur over beredskabet og dets aktiveringstrin - Strategi for cyber- og informationssikkerhed29-11-20181705769765507
FLOR Foreningen for Ledere af Offentlig RusmiddelbehandlingHenvendelse om FLORs årsmøde 201830-11-20181707820766732
Askov FondenSvar på invitation til 75 års fødseldag29-11-20181800018765632
 Oplysning om sundhedsministerens postadresse til brug for ønsket om at sende ministeren et eksemplar af ny bog29-11-20181800101765596
Transport-, Bygnings- og BoligministerietOversendelse af henvendelse vedr. protestskrivelse mod ændringer af helhedsplan Hothers Plads og nedlæggelse af ældreboliger29-11-20181800110766235
 Svar på henvendelse om Udbetaling Danmark30-11-20181800110767101
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. opfølgende henvendelse om kommunale akutpladser29-11-20181803036765492
Danske Regioner
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ansatte Tandlægers Organisation
Dansk Tandplejerforening
Ældre Sagen
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Astma-Allergi Danmark
Praktiserende Tandlægers Organisation
NY tentativ mødedato - nu 25. januar kl 10-12 - for fjerde møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - Onsdag den 21. november kl 09.30-11.3030-11-20181803753767444
Region HovedstadenSvar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer hos sundhedspersoner30-11-20181804049767355
Det Etiske Råd
National Videnskabsetisk Komité
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientklager
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
BESTILLING: Kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde30-11-20181806579767053
ErhvervsstyrelsenTil ERST: Bemærkninger vedr. foranalyse af sundhedsdatasandkasser29-11-20181806667765490
OUH Odense universitetshospitalSvar på spørgsmål til projektbeskrivelse - ludomanipuljen.29-11-20181807614765829
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: SUM bemærkninger til tilrettet referat af 11. projektstyregruppemøde i SMR (Sygehusmedicinregister)29-11-20181807786766167
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Målgruppebeskrivelse vedr. adgang til oplysninger fra SMR (Sygehusmedicinregister)29-11-20181807789765533
 Svar vedr. recovery-implementering30-11-20181808088766640
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 146930-11-20181808141766573
Danmarks Forsknings. og Innovationspolitiske RådBrev til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd om sundhedsforskning29-11-20181808333765531
Statsministeriet
Finansministeriet
Brev til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd om klinisk forskning29-11-20181808333765528
Foreningen af Speciallæger - FASUdbud af analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger30-11-20181808366766497
 Svar på borgerhenvendelse om egetbidraget i klage- og erstatningsloven27-11-20181808424763718
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Sagsfremstilling til databestyrelsen vedr. godkendelse af kommissorium for SMR-projektstyregruppe (Sygehusmedicinregister)29-11-20181808570766128
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Dagsordenspunkt på databestyrelsens møde den 12/12 vedr. godkendelse af kommissorium for SMR-projektstyregruppe (sygehusmedicinregister)29-11-20181808570766122
SikkerhedsstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse vedr. e-juice og e-cigaretter29-11-20181808580766093
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger29-11-20181808581765279
 Svar på henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. mikrobølgenet29-11-20181808589765328
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om skift af CPR-nummer29-11-20181808939766196
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 3529-11-20181809012765180
 Svar på henvendelse om meningitis29-11-20181809106765563
Poul Heidmann AdvokatfirmaAfgørelse om aktindsigt om Nordic Cochrane Center29-11-20181809499765166
Danmarks ApotekerforeningSvar på anmodning om aktindsigt af 20. november 2018 om Gazelle Online Apotek29-11-20181809756765557
 Forespørgsel vedr. forståelse af aktindsigtsanmodning og anmodning om præcisering - WHO night noise guidelines 200927-11-20181809870764277
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 20430-11-20181809930766401
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 20530-11-20181809930766404
 Svar på henvendelse om ventetid hos vagtlægen29-11-20181809967765502