Fra: 06-12-2018 til: 06-12-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgFOU alm. del - spm. 32 og 33 (S)06-12-2018SJ-STD-SUMMPE772715
Folketingets Finansudvalg FIUFIU Aktstykke 44 (S)06-12-2018SJ-STD-SUMMPE772714
Folketingets Finansudvalg FIUFIU Aktstykke 42 (S)06-12-2018SJ-STD-SUMMPE772712
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUForespørgsel F 23 (S)07-12-2018SJ-STD-SUMMPE771754
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 241 (S)06-12-2018SJ-STD-SUMMPE772424
Social Protection CommitteeFremsendelse af præsentationer fra "Joint EMCO-SPC"-møde den 29/1104-12-20181600786770561
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: regnskab til projekt følge-hjem-ordning fra psykiatripuljen 2012-2015 til projektnr. 65101.06-12-20181601375772357
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i november 201806-12-20181601560771905
Holbæk KommuneLink til Holbæk Kommunes værdighedspolitik - pulje til en værdig ældrepleje03-12-20181601693767840
Vallensbæk KommuneGodkendelse af værdighedspolitikken i Vallensbæk Kommune - Pulje til en værdig ældrepleje05-12-20181601933771411
Vejle KommuneØkonomisk redegørelse for pulje nr.: 1601937 - En værdig ældrepleje i 201830-11-20181601937772224
UdenrigsministerietFristliste af 29. november 2018 over retssager ved EU-Domstolen og Retten29-11-20181602492771190
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter ved EU-Domstolen i sager af dansk interesse (uge 49, 50 og 51)30-11-20181602492771194
LægeforeningenIndstilling fra Lægeforeningen til Det Rådgivende Praksisudvalg - 2 medlemmer06-12-20181602906772469
Dansk SygeplejerådIndstilling fra Dansk Sygeplejeråd til Det Rådgivende Praksisudvalg06-12-20181602906771830
Horsens KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen05-12-20181606866771422
Hørsholm KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen05-12-20181606869771437
Struer KommuneMateriale vedr. overførte midler for 2016 til 2017 - klippekortordningen i hjemmeplejen05-12-20181606931771451
KLVedr. pressefotos af Politisk Cyberforum - Strategi for cyber- og informationssikkerhed04-12-20181705769770508
MedComVedr. boks om MedCom og Sundhed.dk til Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-12-20181705769770743
Forsikring & PensionInvitation - Forsikring & Pensions nytårsmiddag05-12-20181800002772289
KLInvitation til Kommunalpolitisk Topmøde 201906-12-20181800002772322
Teater RepubliquePremiereinvitation til sundhedsministeren: DANTES GUDDOMMELIGE KOMEDIE06-12-20181800018772536
DR Aarhus Danmarks RadioInvitation til sundhedsministeren til Sportsåret 2018 - prisuddeling den 5. januar 2018 i Jyske Bank Boxen01-12-20181800018771758
Forsikring & PensionInvitation til sundhedsministeren til Forsikring & Pensions nytårsmiddag05-12-20181800018771325
Business EsbjergInvitation til Nytårskur den 10. januar 201905-12-20181800018771226
Forum for Elderly CareHenvendelse til sundhedsministeren om reservation af dato for Dementia Forum X01-12-20181800019771670
PolicyWatchHenvendelse til sundhedsministeren med ønske om debatindlæg06-12-20181800019772513
Det Centrale HandicaprådIndbydelse til årsmøde den 5. februar 2018: Handicappolitik, hvordan former vi fremtiden?05-12-20181800019771329
Yngre LægerAnmoder om et møde mellem sundhedsministeren og nyvalgt formand05-12-20181800021771694
 Borgerappel til sundhedsministeren om klimakrisen06-12-20181800101772484
Elektrisk TatoveringHenvendelse til sundhedsministeren vedr. økonomiske muligheder under sygdom06-12-20181800110772478
 Borgerhenvendelse - klage over afslag på førtidspension05-12-20181800110771685
 Borger takker for information om oversendelse af henvendelse om sagsbehandlingstid for ansøgning om blodsukkermåler03-12-20181800110771517
Faaborg-Midtfyn KommuneSvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. klage over afslag på førtidspension05-12-20181800110771727
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. protestskrivelse mod ændringer af helhedsplan Hothers Plads og nedlæggelse af ældreboliger06-12-20181800110772620
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om forholdene på et jobcenter05-12-20181800110771696
 Gymnasieelever stiller spørgsmål til sundhedsministeren vedr. multiresistente bakterier06-12-20181800119772485
 Borgerhenvendelse om diverse emner01-12-20181800263769638
 Borgerhenvendelse om akutberedskab mv.30-11-20181800263769644
 Borgerhenvendelse om akutberedskab01-12-20181800263769640
 Borgerhenvendelse om diverse emner02-12-20181800263769637
Thisted KommuneGodkendelse af udmøntning i 2019 i Thisted Kommune (Værdighedsmilliard)06-12-20181800858772005
ErhvervsministerietFra EM: Udkast til svar (World Economic Forum)05-12-20181802910770767
ErhvervsministerietFra EM til WEF: Opfølgning på møde med World Economic Forum05-12-20181802910771568
 Part sender bemærkninger i klagesag vedr. afslag på autorisation04-12-20181803425770430
 Udbetalingsanmodning vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 180547803-12-20181805478770795
 Slides fra oplæg for Stresspanelet05-12-20181805525770586
Den norske tannlegeforeningForespørgsel til sagsbehandlingstid på klage vedr. selvstændigt virke som tandlæge03-12-20181805962768506
Statens Serum InstitutVedr. kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde06-12-20181806579772581
 Rykker for svar fra sundhedsministeren vedr. klage over læge20-11-20181808426756428
 Takker for svar på henvendelse vedr. Lukashuset05-12-20181808706770853
 Vedrørende falsk diagnose stillet af danske læger02-12-20181808893767858
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage15-11-20181808893751240
Region HovedstadenTakker for svar på henvendelse om at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet05-12-20181809052771510
FinansministerietSvar på henvendelse om forbedring af kvaliteten i sundhedsvæsenet05-12-20181809052771490
VIVEProjektbeskrivelse og kontrakt vedr. evaluering af finanslovsbevilling 16.51.03.4522-11-20181809078770950
 Forespørger sundhedsministeren om der er afsat penge i finansloven til screening af nyfødte for den dødelige sygdom SCID30-11-20181809579767838
FinansministerietFM fremsender oplysninger om ældreudgifter på grupperingsniveau04-12-20181809611770517
Man Cave HealthPress Release from Man Cave Health - calls for nomination28-08-20181809678680833
SpastikerforeningenHenvendelse til sundhedsministeren med ønske om et møde om sundhedstilbud til foreningens medlemmer13-11-20181809950748569
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInternationale nyhedsbrev: The Doctor in your pocket03-12-20181810008770735
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS orienterer om, at klager ønsker at fastholde sin klage over aktindsigt06-12-20181810126772233
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.201805-12-20181810137771445
ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsens høringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner05-12-20181810137771441
Region NordjyllandHøringssvar fra Region Nordjylland ift. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.201830-11-20181810137770628
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om retten til mobiltelefoner på psykiatriske afdelinger02-12-20181810160768569
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 236 SVARFRIST 14/12 (S)05-12-20181810192771366
 Tandlæge søger job i Danmark og oplysninger om dokumenter og certifikater m.m.29-11-20181810193766667
 Forespørgsel om refusion efter sygehusophold i Frankrig som følge af ulykke23-11-20181810196760837
 Borgerhenvendelse om bedrageri og dokumentfalsk i sundhedsvæsenet19-11-20181810198754936
KLAnmodning om aktindsigt i henvendelser fra borgere og kommuner vedr. egenbetaling i forbindelse med ophold på kommunale akutpladser05-12-20181810210771717