Fra: 05-12-2018 til: 05-12-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 238 (S)05-12-2018SJ-STD-SUMLFI771369
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 237 (S)05-12-2018SJ-STD-SUMLFI771368
Social Protection CommitteeSPC sender udkast til "Joint Employment Report"04-12-20181600786770695
Dansk Selskab for PatientsikkerhedOrientering om kommunebesøg - vinter 201903-12-20181600950769260
Haderslev KommuneRedegørelse vedr. forbrug pr. 31.10.18 - værdighedsmilliarden04-12-20181601679769707
Hjørring KommuneOrientering om vedtagelse af og fremsendelse af link til Hjørring Kommunes værdighedspolitik - pulje til en værdig ældrepleje30-11-20181601690766468
Sønderborg KommuneVærdighedspolitik 2018 for Sønderborg Kommune - pulje til en værdig ældrepleje04-12-20181601927769269
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-618/18, Di Girolamo28-11-20181602492770270
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-661/18, CTT - Correios de Portugal27-11-20181602492770243
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-667/18, Orde van Vlaamse Balies et Ordre des barreaux francophones et germanophone30-11-20181602492770345
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 01/2019 ved EU-Domstolen med frist mellem den 1. - 14. januar 201927-11-20181602492770247
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 427 af 26. november 2018 vedr. sager anlagt ved Domstolen og Retten27-11-20181602492770253
UdenrigsministerietOrientering om ny EFTA-sag: E-7/18, Fosen Linjen AS, supported by Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) v AtB AS04-12-20181602492770387
Region MidtjyllandStatus for Akuthus Lemvig - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse04-12-20181603335770091
SøfartsstyrelsenSøfartsstyrelsen bekræfter mødetidspunkt og sender deltagerliste vedr. den særlige sygesikringsordning for søfarende04-12-20181606204769494
SøfartsstyrelsenInvitation til møde om søfarende05-12-20181606204771308
Faxe KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale om overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen03-12-20181606838769266
Lyngby-Taarbæk KommuneMateriale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen04-12-20181606884770072
HSPAMødemateriale til HSPA møde 5/1204-12-20181608741770749
OUH Odense universitetshospitalUdbetalingsanmodning, Sags nr. 1609219 - Den PRO-aktive patient05-12-20181609219770704
UdenrigsministerietUpdate of the Twinning Manual 2017 - EU's twinning programmer27-11-20181609726770258
Aids FondetSpecifikation til regnskabspost - "AIDS-Fondets hepatitis indsats 2014-2017"23-11-20181703612770255
LiquidmindsOpdateret udkast til beredskabsfigur til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-12-20181705769770960
SundhedsdatastyrelsenFremsendelse af forståelsespapir og referat fra møde d. 23. november 2018 vedr. Strategi for cyber- og informationssikkerhed03-12-20181705769768638
LiquidmindsNyt opdateret udkast til beredskabsfigur til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren på baggrund af bemærkninger05-12-20181705769771279
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til at skrive i kondolencebog til ære for tidligere amerikansk præsident03-12-20181800018768765
 Anmoder sundhedsministeren om velkomstbesked til Pharmacology 201904-12-20181800024769196
Sjælsø Management ApSHenvendelse til ældreministeren vedr. mangel på bofællesskaber til seniorer05-12-20181800065770999
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til at skrive i kondolencebog til ære for tidligere amerikansk præsident03-12-20181800066769566
Forsikring & PensionInvitation til ældreministeren til nytårsmiddag den 10. januar 201905-12-20181800066771014
Det Kongelige TeaterInvitation til ældreministeren til balletten "Alice i Eventyrland" på Gamle Scene05-12-20181800066771182
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation til at skrive i kondolancebog03-12-20181800066771078
 Borgerhenvendelse vedr. Brexit og pension29-11-20181800110765111
 Henvendelse fra journaliststuderende til ældreministeren med anmodning om interview om stigende antal ventedage til plejeboliger05-12-20181800119771013
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelev med spørgsmål til projektopgave om diabetes05-12-20181800119771008
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. synlige tobaksadvarsler på cigaretpakkerne03-12-2018SJ-STD-DEPEMLM769177
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. indhentelse af straffeattester på ansatte i hjemmeplejen28-11-2018SJ-STD-DEPEMLM764629
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. brugen af klippekort på plejehjem27-11-2018SJ-STD-DEPEMLM763513
 Borgerhenvendelse - klage over ventetid for ikke akutte patienter hos speciallæge04-12-2018SJ-STD-DEPEMLM769703
 Takker for svar vedr. egenbetaling på tandbehandlinger02-12-2018SJ-STD-DEPEMLM767846
 Borgerhenvendelse - staten bør forbyde tobak straks!05-12-2018SJ-STD-DEPEMLM770480
 Rykker for svar vedr ældrecheck04-12-2018SJ-STD-DEPEMLM770444
 Takker for svar vedr. cigaretskodder og forespørger til svar vedr. fremstilling af cigaretter uden filter29-11-2018SJ-STD-DEPEMLM766368
 Svar vedr. partshøring i forbindelse med klage over afslag på dansk autorisation som tandlæge04-12-20181803425769936
RambøllBekræftelse af overholdelse af økonomisk ramme og opsummering - analyse af digital løsning til graviditetsforløb04-12-20181803776769578
Danske RegionerSvar vedr DUT-høring - bekendtgørelse om livstestamenter og bekendtgørelse om behandlingstestamenter fra Danske Regioner05-12-20181804022771085
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender ny status vedr. detentionslægers registreringspligt for det risikobaserede tilsyn26-11-20181804783769500
Frederikshavn KommuneAnmodning om at udskyde brug af puljemidler - pulje til livskvalitet 201804-12-20181805504770132
Twenty ThreeSlides vedr. oplæg for Stresspanelet04-12-20181805507769608
Center for Digital PædagogikFaktura for rejseudgifter ifm deltagelse i Stresspanelets 4. temamøde04-12-20181805525770414
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 239 (S)05-12-2018SJ-STD-DEPANS771370
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for svar på spørgsmål vedr. ventetider på centre for voldtægtsofre04-12-20181805629769247
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsender til orientering yderligere materiale i verserende klagesag om selvstændigt virke som tandlæge20-11-20181805962756446
 Orientering om henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. påklage af afgørelse i sagen om lægeautorisation03-12-20181806226768687
Statens Serum InstitutFra SSI: Forenklet miniudbud om levering af konsulentbistand til analyse og kravspecifikation af webportal til ansøgninger om forskningsbrug af sundhedsdata05-12-20181807099771547
MedicoindustrienForespørgsel vedr. dato for møde med Medicoindustrien03-12-20181808032768793
Frederikssund KommuneSpørgsmål vedr. sundhedsjura/ sundhedslovens § 14104-10-20181808117713314
UdenrigsministerietHøringssvar vedr. aktindsigt i korrespondance i forhold relateret til uranminer30-11-20181808511768221
Danske RegionerFra DR: Svar vedr. kommissorium for projektstyregruppen for SMR til godkendelse i databestyrelsen (sygehusmedicinregister)03-12-20181808570769942
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender bidrag til brug for besvarelse af henvendelse fra Tandlægeforeningen vedr. klagesag om norsk tandlæge15-11-20181809007768155
Styrelsen for PatientklagerSTPK's bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og ændring af sundhedsloven05-12-20181809034770496
TeknologirådetFra Teknologirådet: Tak for et godt møde vedr. Medical Information Platform04-12-20181809040769652
TeknologirådetTil Teknologirådet: Opfølgning på "MIP meeting at the Danish Ministry of Health" (Medical Informatics Platform)04-12-20181809040769658
Gladsaxe KommuneAccept af tilskudsbetingelser vedr. Projektet DGITEK Kompetencer på tværs - j.nr. 180949105-12-20181809491771609
PatienterstatningenNotat fra PE vedr. dækning af forsvarets udsendte (Patienterstatningsordningen)04-12-20181809637770151
Man Cave HealthMan Cave Health Awards Nominations24-10-20181809678730073
PatienterstatningenBemærkninger til spørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget05-12-20181809709771393
 MAIL: Aktindsigt vedr. Nordic Cochrane Center04-12-20181809873769686
Praktiserende Lægers Organisation - PLOFremsendelse af udbuds- og regionskliniktal - min læge app29-11-20181810008768052
SundhedsstyrelsenSvar på forespørgsel om it-projekter i pipeline03-12-20181810017769284
 Anmodning om sletning af oplysninger ifm. afgørelse om aktindsigt04-12-20181810028771151
 Kvittering for Sundheds- og Ældreministeriets svar på anmodning om sletning af oplysninger ifm. afgørelse om aktindsigt05-12-20181810028771300
 Anmoder uddyber anmodning om aktindsigt om tandlægeoverenskomstens bortfald - ønsker aktliste til at starte med03-12-20181810055769251
PatienterstatningenForespørgsel vedr. beregning af egetbidraget i klage- og erstatningsloven for 201903-12-20181810086769081
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse vedr. tilbud - PRO CE-mærkning04-12-20181810120769950
Probatus ApSTilbud 2018-0408A vedr. CE mærkning af PRO værktøjer21-11-20181810120769888
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om ubrugt medicin og udstyr der kasseres28-11-20181810123765075
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar fra Apotekerforeningen: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner05-12-20181810137771433
ArbejdstilsynetHøringssvar fra Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.201803-12-20181810137770643
Region SjællandRegion Sjællands høringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner19-11-20181810137770619
 Borgerhenvendelse vedr. tilsynsundersøgelse af ambulancereddere04-12-20181810138769698
 Borgerhenvendelse - vedr. pensionsalder m.m.02-12-20181810143767854
 International sygesikring - ønsker en bekræftelse på dansk sygesikring23-11-20181810151759916
Region SjællandFremsender spørgsmål vedr. honorar til patientrådgiver indenfor psykiatrien30-11-20181810157767807
 Borgerhenvendelse vedr. tvangsmedicinering m.m.02-12-20181810158767852
 Forespørgsel til underretningspligten for autoriseret sundhedsfagligt personale01-12-20181810163767841
Dagbladet BTAnmoder om aktindsigt i bilagene bag udgifterne til sundhedsministerens tjenesterejser og repræsentationsudgifter05-12-20181810170771059
Dagbladet BTAnmoder om aktindsigt i bilagene bag udgifterne til ældreministerens tjenesterejser og repræsentationsudgifter i hendes ministertid05-12-20181810171771058
Tallaght Hospital Department of PsychiatryHenvendelse til sundhedsministeren om tvang i psykiatrien16-11-20181810181768394