Fra: 04-12-2018 til: 04-12-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 231 (S)03-12-2018SJ-STD-SUMMPE769344
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 235 (S)03-12-2018SJ-STD-SUMMPE769352
Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer ULØUdvalgsberetning som sygehusenes økonomi04-12-2018SJ-STD-SUMMPE770102
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 230 (S)03-12-2018SJ-STD-SUMMPE769342
Social Protection CommitteeFremsendelse af endelig tekst, som blev vedtaget under SPC-EMCO-mødet den 29/11 omhandlende COUNCIL RECOMMENDATION on the economic policy of the euro area29-11-20181600786766380
Social Protection CommitteeInvitation for submission of applications for the position of a Chair of the Social Protection Committee04-12-20181600786769287
Dansk Selskab for PatientsikkerhedDagsorden for styregruppemøde d. 3. december om "I sikre hænder"27-11-20181600950767410
Dansk Selskab for PatientsikkerhedDagsorden for styregruppemøde d. 3. december om "I sikre hænder" + bilag29-11-20181600950767405
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-511/17, Lintner27-11-20181602492770240
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-654/18, Interseroh28-11-20181602492770273
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-658/18, UX28-11-20181602492770276
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-660/18, Sundair (udsættelse af sagen)28-11-20181602492770279
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-673/18, Santen04-12-20181602492770384
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-668/18, Uniparst - Fremskyndet procedure29-11-20181602492770340
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-666/18, IT Development27-11-20181602492770250
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-655/18, Schenker27-11-20181602492770237
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-663/18, B S et C A27-11-20181602492770231
SøfartsstyrelsenSøfartsstyrelsen foreslår dato for møde om sygesikring af søfarende04-12-20181606204769410
Esbjerg KommuneSvar på forespørgsel om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen03-12-20181606834768712
Greve KommuneSvar på forespørgsel om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen03-12-20181606849768328
Jammerbugt KommuneSvar på forespørgsel om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen03-12-20181606872768509
Middelfart KommuneSvar på forespørgsel om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen03-12-20181606887768829
Norddjurs KommuneSvar på forespørgsel om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen03-12-20181606889768324
Varde KommuneSvar på forespørgsel om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen03-12-20181606939768463
HSPAFørste rapportudkast (report on efficiency of care ) til drøftelse på Health Systems Performance Assessment-mødet den 5. december29-11-20181608741767163
HSPASvar fra Heath Systems Performance Assessment ang. rapport og offentliggørelse af landespecifikke spørgeskemasvar30-11-20181608741767568
UdenrigsministerietFrist 30/1-19: Call for proposals for the Twinning project: "Strengthening the Capacity of the Palestinian Authority to Improve Customs Revenue Collection and Borders Crossings Control"30-11-20181609726770359
LiquidmindsStatus og proces for publikation: Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren02-12-20181705769768823
LiquidmindsOpdateret udkast til layout af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren04-12-20181705769770154
AdviceInvitation til fødselsdagsreception den 10. januar 201904-12-20181800002770142
Region NordjyllandInvitation til regionsdirektørs afskedsreception03-12-20181800002768786
KLOrientering om mindre justeringer i KL's organisation04-12-20181800004770086
Center for Politiske Studier CEPOSInvitation til CEPOS Vækstkonference 201804-12-20181800018769839
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkAflysning af reception den 5. december 2018 - Holiday Reception on December 504-12-20181800018769690
Københavns ProfessionshøjskoleHenvendelse til sundhedsministeren om mulighed for hilsen til de nye studerende i borgernær sygepleje30-11-20181800021767809
Alkohol & Samfund
Trygfonden
Invitation til sundhedsministeren til at åbne alkoholkonference03-12-20181800024769182
Forening FjordboInvitation til sundhedsministeren til paneldebat om social- og sundhedspolitik03-12-20181800024769189
IT-Universitetet i KøbenhavnInvitation til sundhedsministeren til debat i februar 2019 om bedre brug af kliniske data29-11-20181800024765631
Selveje NetværketInvitation til ældreministeren til bestyrelses- og forstanderkonference den 15. marts 201902-12-20181800065767859
Elektrisk TatoveringBorgerhenvendelse til sundhedsministeren om økonomiske muligheder under sygemelding04-12-20181800110769195
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 227 (S)03-12-20181800198769338
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 226 (S)03-12-20181800198769337
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 228 (S)03-12-20181800198769339
Region MidtjyllandFremsender revideret projektbeskrivelse vedr. tilskud fra pulje til etablering af læge- og sundhedshuse04-12-20181802149769626
Center for VoldtægtsofreRegion Midtjylland: fremsender bemærkninger til budget for 2018 til puljen til Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital.04-12-20181804548769433
Statsrevisorerne SekretariatetStatsrevisorernes Beretning 17/2017 om Sundhedsplatformen28-06-20181805326649788
ErhvervsministerietHøringssvar fra Erhvervsministeriet: Bekendtgørelsesændringer vedr. L 61 (opsplitning af pakker) og L 63 (behandlerfarmaceuter) - Frist 19. november 201814-11-20181807419769852
Institut for MenneskerettighederHøringssvar fra Institut for Menneskerettigheder - Høring over Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 (ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis) og L 63 (behandlerfarmaceuter)15-11-20181807419769856
DigitaliseringsstyrelsenDigital Post på sundhedsområdet - referat af møde den 26. november 201804-12-20181808256769723
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU B 9 - spm. 3 (S)03-12-20181808316769328
UdenrigsministerietTakker for brev til ligestillingsministeren vedr. stresspanelet30-11-20181808537767560
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Udkast til referat af 12. projektstyregruppemøde for Sygehusmedicinregister15-11-20181808570765545
 Kvittering for svar på borgerhenvendelse om opfølgning på tidl. svar vedr. ALS30-11-20181808714767853
 Anmodning om svar på henvendelser vedr. klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse om ALS28-11-20181808714765092
Massachusetts General HospitalBrev til sundhedsministeren vedr. læge30-11-20181809254766698
SundhedsdatastyrelsenOrientering om SDS' svar på aktindsigt vedr. omskæring28-11-20181809449768909
SundhedsdatastyrelsenSDS sender oplysninger om kontakter til almen praksis og speciallæger for 65+ årige borgere30-11-20181809611769736
MedComMateriale til styregruppemøde vedr. "Min læge"-app30-11-20181810008768034
DigitaliseringsstyrelsenForespørgsel: Sundheds- og Ældreministeriets it-projekter i pipeline03-12-20181810017768614
Region HovedstadenVedr. frist for svar på høring fra Folketingets Ombudsmand vedr. manglende plads ved henvisning af varetægtsfængslede patienter30-11-20181810034768490
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud til psykologbehandling til unge under 18 år20-11-20181810043756817
 Anmodning om aktindsigt i tandlægeoverenskomstens bortfald03-12-20181810055768120
Region SjællandAnsøgning til pulje vedr. øget brug af videotolkning03-12-20181810065768228
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 221 (S)03-12-20181810087768810
DigitaliseringsstyrelsenFra DIGST: Svar til Tværspor på henvendelse vedr. kunstig intelligens I sundhedssektoren27-11-20181810090769230
 Borgerhenvendelse - vedr. hjælp til behandling af hendes mor29-11-20181810094766690
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. lovforslag om forbud mod konstruktion af kunstige jomfruhinder28-11-20181810095764503
 Henvendelse: Fertilitetsbehandling for fætter-kusine-par03-12-20181810096769276
Høreforeningen
Danske Handicaporganisationer
Nødråb til sundhedsministeren med anmodning om et fælles ansvar for høreområdet og ventetider på høreapparater15-11-20181810099751737
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 222 (Æ)03-12-20181810105768817
SundhedsstyrelsenInvitation til Stormøde: Er medicin på vej ud - eller ind? den 28. februar 201930-11-20181810109767751
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen oversender klage over aktindsigt27-11-20181810110762419
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 225 (S)03-12-20181810116769336
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 224 (S)03-12-20181810116769335
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 223 (S)03-12-20181810116769333
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 229 (S)03-12-20181810118769340
LægeforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. Kammeradvokatens undersøgelse af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser27-11-20181810119763270
Radio 24syvFremsender klage over afslag på aktindsigt19-11-20181810126754964
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 234 (S)03-12-20181810131769348
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 232 (S)03-12-20181810131769346
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 233 (S)03-12-20181810131769347
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§71 alm. del - spm. 4 & 5 (S)04-12-20181810135769926