Fra: 12-10-2017 til: 12-10-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsdatastyrelsenForskerservice - Opgørelse over sagsbehandlingstider11-10-20171601523452757
Region MidtjyllandTil RM: Dagsorden til møde om DCPT den 27. oktober 201712-10-20171602412453051
Novo Nordisk FondenSvar på henvendelse om møde om strategi12-10-20171610653452967
Styrelsen for Patientsikkerhed
Radiograf Rådet
Beskikkelse af medlem fra Radiograf Rådet til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn12-10-20171611041453690
Rigshospitalet - BlegdamsvejKvittering for orientering om fornyet tidshorisont - revision af regnskab - Videnscenter for voldtægtsofre11-10-20171700147452834
Slagelse KommuneSvar på henvendelse vedr. betaling for genoptræning i Grønland12-10-20171702863453642
 Rettelse af frist for bemærkninger til udtalelse vedr. klage om indførsel af lægemidler12-10-20171704021452887
 Henvendelse om genoplivning12-10-20171704983453093
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. hjemmel til ophør af livsforlængende behandling12-10-20171705743452911
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 4.1. SUU alm. del - svar på spm. 112625-09-20171705812452303
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenHospitalizations in Danish hospitals12-10-20171705958453273
 Vedr. vurdering af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af lovforslag12-10-20171706260453715
 Svar på henvendelse vedr. vitamin A dosis12-10-20171706361453213
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 118212-10-20171706407453391
ME ForeningenBerigtigelse af svar på henvendelse vedr. behandling af ME-patienter12-10-20171706407453066
Finansministeriet
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling12-10-20171706434453634
 Referat møde om LPR indberetninger fra Region H - SDS 28. september 201710-10-20171706621452714
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 123812-10-20171707008453449
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 120411-10-20171707018453205
 Henvendelse vedr. sundhedsbidrag12-10-20171707055453307
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 511-10-20171707099453231
 Svar på anmodning om fristudsættelse og aktindsigt11-10-20171707114452068
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSvar på spm. S 1212-10-20171707128453692
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSvar på spm. S 1112-10-20171707128453695
Region Nordjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Region Sjælland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns Universitet
Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2018-niveau12-10-20171707138453131
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 712-10-20171707191453437
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 612-10-20171707191453442
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 2212-10-20171707197453600
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 2112-10-20171707197453598
SundhedsstyrelsenAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen09-10-20171707210452717
SundhedsdatastyrelsenAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen09-10-20171707210452711
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
Svar spm. S 1311-10-20171707225453214
TV2 LorrySvar på mødeanmodning11-10-20171707232452779
 Vedr. henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om ydernummer11-10-20171707251452747
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 2512-10-20171707296453602
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 512-10-20171707344453197
 Svar vedrørende henvendelse om initiativer til forebyggelse af overvægt hos børn og unge10-10-20171707353452942