Fra: 16-03-2017 til: 16-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Borgerhenvendelse vedr. pasning af døende/plejeorlov15-03-2017SJ-STD-DEPKHK326979
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 65915-03-2017SJ-STD-DEPSJE328212
Folketinget Christiansborgsuu alm. del spm. 65615-03-2017SJ-STD-DEPSJE327772
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 66115-03-2017SJ-STD-DEPSJE328214
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 66015-03-2017SJ-STD-DEPSJE328213
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 65815-03-2017SJ-STD-DEPSJE328211
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 65715-03-2017SJ-STD-DEPSJE328210
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. au pair-hjælp14-03-20171600668327508
 Skoleelever ønsker kommentarer fra sundhedsministeren til brug for projekt om kræft14-03-20171600710326927
ParkinsonforeningenRegnskab fra Parkinson Unity Walk - Rådighedspuljen 201613-03-20171600903327408
Danske RegionerLægers efteruddannelse i behandling af stofskiftepatienter13-03-20171601281326840
Morsø KommuneAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning - projekt "Indflydelse på egen sundhed for psykisk udviklingshæmmede ..."14-03-20171601426327237
Region SyddanmarkUddybning af budget for 2017 - projekt "Livsstilsguide i praksis".15-03-20171601434327108
Region SyddanmarkAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning - projekt Det Digitale Sundhedscenter10-03-20171601449327171
DGI NordsjællandStatus for partnerskabet "Jump 4 Fun"09-03-20171601459327939
Fanø KommuneOpdateret rdegørelse vedr. 2017-midler en værdig ældrepleje Fanø Kommune16-03-20171601596327964
Guldborgsund KommuneRegnskab for 2016 værdighedsmillioner Guldborgsund Kommune16-03-20171601678328188
Region HovedstadenTilbagemelding fra RH vedr. forventet ibrugtagning af de to nye hospicepladser på Bornholms Hospital16-03-20171601805328195
Lejre KommuneRegnskab 2016-midler en værdig ældrepleje Lejre Kommune16-03-20171601888327925
Lyngby-Taarbæk KommuneTillæg overførsel uforbrugte midler fra 2016 til 2017 en værdig ældrepleje Lyngby-Taarbæk Kommune15-03-20171601891327595
Dansk Brystkræft OrganisationSvar vedr. regnskabet for driftstilskud 2016 - DBO15-03-20171602191327390
 Årsrapport 2015 - Driftspuljen - Trigeminus Foreningen.15-03-20171602373327470
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetAfregning af Aktivitetspuljen 201514-03-20171602391327187
Økonomi- og IndenrigsministerietKontoplan - budget og regnskabssystem for regioner01-03-20171602407327175
KLVedr. projektet "værktøjer til tidlig opsporing"12-03-20171602692327191
Det Sociale NetværkAcceptskrivelse og udbetalingsanmodning - vedr. psykiatritopmøde14-03-20171602763327266
SundhedsstyrelsenReferat af mødet den 23. februar 2017 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget16-03-20171604067328229
 Fremsender speciale om antibiotikaresistens30-01-20171604504328104
 Svar vedr. speciale om antibiotika01-11-20161604504328107
Dansk Brystkræft OrganisationRegnskab - Driftspuljen 2016 - fra DBO15-03-20171606273327131
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Liselott Blixt
MF Lotte Rod
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
Birgitte Møller
Anne Sofie Fusager
Nina Rylander
Louise Petersen
Thomas Rohden
Gitte Neergaard
Emilie Kærn
Katrine Wiedersoe
TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Offentliggørelse af puljeopslag vedr. nye hospicepladser16-03-20171610198327724
SundhedsstyrelsenSvar vedr. statusmøde om KPIV15-03-20171610204327233
Forsikring & PensionHøringssvar: Forsikring og Pension - bekg. om ansvarsforsikring for reg. alternative behandlere15-03-20171610478327013
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneHøringssvar fra Færøerne - bekg. om ansvarsforsikring for reg. alternative behandlere08-03-20171610478327021
Den Belgiske AmbassadeInvitation til ældreminsiteren i anledning af statsbesøg fra Belgien15-03-20171610645327521
FolketeatretInvitation til ældreministeren til premiere på "Sarah" på Folketeatret i Nørregade14-03-20171610645327297
Sort/HvidPremiereinvitation til ældreministeren ROMA d. 28/3 kl. 20.0014-03-20171610645327165
HjerteforeningenHjertegalla lørdag den 18. marts 2017 – Husk at medbringe mailbekræftelse15-03-20171610653327836
FolketeatretInvitation til sundhedsministeren til premiere på "Sarah" på Folketeatret i Nørregade14-03-20171610654327295
Sort/HvidPremiereinvitation til sundhedsministeren til ROMA d. 28/3 kl. 20.0014-03-20171610654327574
Den Belgiske AmbassadeEmbassy of Belgium - Invitation - concert by the National Orchestra of Belgium on 29 March 201715-03-20171610654327554
German Marshall Fund of the United States (GMF)Reminder: Tell us what you think: Take our opinion-leaders survey28-02-20171610725316096
BørnerådetFolkemødeinvitation: Børnerådets debat om børns møde med det somatiske system den 15. juni 2017 kl. 16-16.5015-03-20171611493327547
Coop Danmark A/SFolkemødeinvitation: Debat om tobak, Hvordan rykker vi danskernes tobaksvaner?16-03-20171611493328200
 Borgerhenvendelse om lægedækningsudvalget18-01-20171700996281640
 Borgerhenvendelse vedr. lægemangel i Midt og Vestjylland10-01-20171701005273905
LægemiddelstyrelsenSvar på anmodning om udtalelse vedr. årsgebyr - medicinsk udstyr10-03-20171701339326842
Region SyddanmarkOplysninger fra Region Syddanmark til besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg vedr. registrering af afsendte genoptræningsplaner15-03-20171701352327644
Ansatte Tandlægers OrganisationForespørgsel til sundhedsministeren om status på modernisering af omsorgstandplejen10-02-20171701417302742
 Meddeler at der er modtaget svar fra Assens/Haarby Apotek - vedr. gebyrer for udbringning af medicen14-03-20171701617326930
Ankenævnet for PatienterstatningenSvar vedr. status for konkurrenceudsættelse af advokatydelser.14-03-20171701779326833
 Borger fremsender en personlig beretning: hjemløs 35-årig læge, som følge af SST13-03-20171701898327529
Amnesty InternationalMøde med Transgender Europe15-03-20171701916327744
 Takker for svar fra ældreministeren - vedr. puljen til køkkener - plejeboliger13-03-20171701946326188
Forsikring & PensionForsikring og Pensions høringssvar - bekg. om ansvarsforsikring for reg. alternative behandlere15-03-20171702082327499
 Borgerhenvendelse vedr. behandling af demens og borgere med psykiske lidelser22-02-20171702129310663
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - spørgsmål vedr. plejehjem og regler26-02-20171702130313672
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - en værdig måde at behandle ældre på?08-03-20171702131322817
Gladsaxe KommuneVedr. besøget på seniorcenter Egegården i Gladsaxe Kommune09-03-20171702132322821
Sammenslutningen af Danske SmåøerForespørger om kommunalbestyrelsen må fastsætte forskellige serviceniveauer for forskellige distrikter – herunder småøer med færgeadgang - i kommunen?09-03-20171702133323400
Landsforeningen SINDSpørger til overskydende midler fra projekt "børn som pårørende til psykisk syge"06-02-20171702137327737
 Kopi af henvendelse vedr. længere sygehusforløb på Slagelse Sygehus14-03-20171702155327338
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 57903-03-20171702158328155
 Retsikkerhed og demokrati/mulig undertrykkelse09-03-20171702163324633
 Retsikkerhed og demokrati08-03-20171702163322801