Fra: 23-02-2017 til: 23-02-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KLInvitation til Kommunalpolitisk Topmøde 201715-12-2016SJ-STD-DEPJKR258330
Udlændinge- og IntegrationsministerietVedr. ovetagelse af borgerhenvendelse vedr. danskhed22-02-20171600668311654
 Borgerhenvendelse vedr. AVT-programmet22-02-20171600668310662
 Henvendelse vedr. ligestilling i sproget22-02-20171600668310927
FinansministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. digital post22-02-20171600668310707
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. pensionssystemet23-02-20171600668311474
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtageslse af borgerhenvendelse til ældreministeren - forespørger til månedligt invaliditetsbeløb som bortfalder når man bliver folkepensionist23-02-20171600668311919
 Skoleelever har projekt om abort23-02-20171600710311568
 Projektuge. Spørgsmål22-02-20171600710310924
 Projektuge-spørgsmål om depression22-02-20171600710310923
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 54522-02-20171600870310373
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 54422-02-20171600870310371
Center for LudomaniForebyggelse ludomani, justeret budget, center for ludomani.22-02-20171601006311398
Frederiksberg CenteretUdbetalingsanmodning - forebyggelse af ludomani 2017, Frederiksbergcenteret14-02-20171601006311221
MedComFormødet i MedComs formandsskab 31. januar31-01-20171601117311243
MedComMedComs: FSI-driftsaftaler for SDN, VDX og KIH Databasen24-01-20171601117311237
Region SjællandAfrapportering på pulje vedr. nedbringelse af tvang, reg.sj.18-01-20171601144311084
Gartneriet PKM A/SStatusrapport og regnskabsstatus - projekt "Hvis din krop var en Ferrari".22-02-20171601253310794
 Borgerbrev - tilsyn og rådgivning21-02-20171601341308556
 Borgerbrev - kostråd og den nye heksejagt18-02-20171601341306715
 Borgerbrev - kostråd og den nye heksejagt18-02-20171601341306708
Kræftens BekæmpelseStatusrapport og regnskabsstatus - projekt "Sunde erhvervsskoler - Godt på vej".21-02-20171601421310802
Sex og SamfundStatusrapport og regnskabsstatus - projekt "Læring for Sundhed og Trivsel".21-02-20171601430310798
Frivilligcenter SilkeborgPartnerskabsstatus - projekt "Mænd i fokus i regionerne Midt- og Nordjylland".07-02-20171601445310830
Bornholms RegionskommuneOverførselsanmodning for uforbrugt tilskud fra 2016 til 2017 en værdig ældrepleje Bornholms Regionskommune23-02-20171601585311659
Horsens KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje 2017 Horsens Kommune23-02-20171601607311074
Gribskov KommuneOverførselsanmodning af midler fra 2016 til 2017 en værdig ældrepleje Gribskov Kommune23-02-20171601676311677
Holbæk KommuneOverførselsanmodning af midler en værdig ældrepleje Holbæk Kommune23-02-20171601693311408
Syddjurs KommuneOpdateret redegørelse for anvendelsen af midler til en mere værdig ældrepleje i 2017 Syddjurs Kommune23-02-20171601925311389
Thisted KommuneEn mere værdig ældrepleje overførselsanmodning for uforbrugte midler fra 2016 til 2017 Thisted Kommune23-02-20171601928311657
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-27/17, flyLAL-Lithuanian Airlines22-02-20171602492310504
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-15/17, Bosphorus Queen Shipping22-02-20171602492310507
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-31/17, Sucrerie de Toury22-02-20171602492310510
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-652/16, Ahmedbekova22-02-20171602492310498
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-29/17, Novartis Farma22-02-20171602492310501
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-476/16, Air Serbia et Kondic22-02-20171602492310513
 Borgerhenvendelse om psykofarmaka27-12-20161602759266045
Det Sociale NetværkProjektbeskrivelse og budget - Psykiatritopmøde 2017.20-02-20171602763310875
Horsens KommuneAfrapportering Døgnrytmelys - Demens bolig pulje09-02-20171603114301593
Horsens KommuneAfrapportering - Malteriets have - Demens bolig pulje09-02-20171603114301600
Horsens KommuneAfrapportering Havepavillion - Demens bolig pulje09-02-20171603114301597
Region HovedstadenKvartalsopfølgning på puljen til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien og udbetalingsanmodning14-02-20171603429311125
RigsrevisionenVedr. Rigsrevisionens opfølgning på beretning (2/2013) om sygehusbyggerier II - udsættelse af høringsperiode <8088>23-11-20161603608311160
JulemærkefondenAnsøgning om driftstilskud til Julemærkehjemmene i 201722-02-20171603979310886
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65251 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-02-20171605360311156
Favrskov KommuneFavrskov Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65267 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-02-20171605443311216
Advokaterne Amaliegade 42Anmodning om at rette henvendelse - vedr. apotekernes salg af neglehærder.21-02-20171605631310012
Region MidtjyllandDNV, Gødstrup Psykiatri opfølgning 4.kvartal 201625-01-20171605882311091
Foreningen af Speciallæger - FASFAS - rykker for svar om model for behandling af data til brug for kvalitetsudvikling i speciallægepraksis10-02-20171605974310102
Foreningen af Speciallæger - FASFAS - spørgsmål om lovforslag om ændring af sundhedsloven løser udfordringen10-02-20171605974310099
Frederikshavn KommuneDemensboligpuljen 2016 - "Demensvenlige adgangsveje på fælles udearealer".06-02-20171606636310523
 Borgerhenvendelse - ansatte i psykiatrien er bindegale10-01-20171607376273908
Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommune revideret budget til projektnr. 68402 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-02-20171607820311077
Dragør KommuneDragør Kommune budget til projektnr. 68405 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-02-20171607982311026
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune revideret budget til projektnr. 68461 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-02-20171608039311273
Horsens KommuneHorsens Kommune revideret budget til projektnr. 68469 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-02-20171608047310975
Aarhus KommuneAarhus Kommune revideret budget til projektnr. 68482 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.22-02-20171608057311034
SundhedsdatastyrelsenIndikator arbejdsmarked - Nationale mål E2016.07-02-20171608558310771
KLNationale mål - indikatorarbejdet20-01-20171608558311073
Sex og SamfundStatusrapport og regnskabsstatus - projekt Læring for Sundhed og Trivsel21-02-2017SJ-STD-DEPISH309704
CloserConsulting EnighedenSundhedsministeren inviteres til lancering af hvidbog om multisygdom (rykker)22-02-20171610653310121
Amnesty InternationalAnmodning om møde med sundhedsministeren og orientering om Amnesty Internationals årsrapport21-02-20171610653309964
DemensKoordinatorer i DanmarkInvitation til sundhedsministeren til at holde tale til Årsmøde for DemensKoordinatorer i DanmarK den 20. eller 22. september 201723-02-20171610653311563
TrapholtInvitation til preview, fernisering på Michael Kvium samt efterfølgende middag22-02-20171610654310905
Fredericia TeaterPremiereinvitation - Legendale den 24. marts 201723-02-20171610654311569
Betty Nansen TeatretSundhedsministeren inviteres til premiere på Betty Nansen Teatret den 4. marts 201722-02-20171610654310441
UndervisningsministerietSundhedsministeren inviteres til afskedsreception21-02-20171610654310025
Den Danske EuropabevægelseÆldreministeren inviteres til en præsentation af projekt om europæisk sammenhold og samarbejde22-02-20171610726310168
KA PlejeAnmoder om møde med ældreministeren vedr. fritvalgsordningen22-02-20171610726310126
Ensomme Gamles Værn Fondenes HusInvitation til ældreministeren: Konference om ældre migranter den 17. maj 2017 på Nyborg Strand22-02-20171610726310919
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender forslag til etablering af en udviklingspulje21-02-20171610726310950
LindehusetÆldreministeren inviteres til indvielse af Lindehuset22-02-20171610726311583
 Forslag til ældreministeren om at "slå igen"22-02-20171610728310911
Statens Institut for FolkesundhedDiskussionsoplæg - projektet "Sund aldring" mv.10-02-20171610968310757
Finansministeriet
KL
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Nationale mål - halvårlig25-01-20171611026311046
 Angående regioners håndtering af ventetid og lægekapacitet - kassetænkning!24-11-20161611150238914
Folketingets OmbudsmandKopi af klage over afg. vedr. aktindsigt til orientering - dataudtræk.25-01-20171611300287325
Gladsaxe Kommune
Hjørring Kommune
Pulje til demensboliger - tilsagn12-02-20171611308310461
Hjørring KommuneHjørring Kommune - Pulje til demensboliger - tilsagn.12-02-20171611314310470
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune - Pulje til demensboliger - budget vedr. ansøgning12-02-20171611328310483
Slagelse KommuneSlagelse Kommune - tilrettet budget - pulje til demensboliger12-02-20171611332310492
Stevns KommuneStevns Kommune - Revideret budget - pulje til demensboliger12-02-20171611333310477
Viborg KommuneDemensboligpuljen - budget22-02-20171611340310458
Region MidtjyllandRHV - spørgsmål til kvartalsrapporten for 3. kvt. 201622-02-20171700026311213
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker en værdi alderdom01-01-2017SJ-STD-DEPKAK282078
Kristeligt DagbladVil ældreministeren interviewes til serie med familieværdier?21-02-20171700287309956
SundhedsstyrelsenSvar fra Sundhedsstyrelsen på høring over udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.23-02-20171700288311781
Børne- og SocialministerietSvar fra Børne- og Socialministeriet på anmodning om bemærkninger til ændring af sygehusekendtgørelsens § 1721-02-20171700288311771
 Svar på henvendelse vedrørende manglende svar fra kommunen - plejehjem og ambulancetider22-02-20171700394310600
 Korrespondance med anmodning om fristudsættelse med svar på aktindsigt - omskæring21-02-20171701191309809
 Opfølgning på ny besvarelse om frit sygehusvalg23-02-20171701280311691
 Ny henvendelse om frit sygehusvalg22-02-20171701280311622
Aalborg KommuneForespørger til udmøntning af satspulje 2017-2020 ”tidlig indsats for sårbare familier”17-02-20171701445306664
KLSvar fra KL - bidrag til svar på SUU alm. del - spm. 54223-02-20171701477311411
SundhedsdatastyrelsenBestilling af data vedr. analyse ift. KOL og diabetes type 220-02-20171701530310733
Guldborgsund KommuneSøger om udsættelse vedr. afrapportering af projekt.13-02-20171701534303634
Syddjurs KommuneAfrapportering pulje til demensboliger - sanserum15-02-20171701545305362
Syddjurs KommuneSkemaer til tilskud til projekt Sanserum til demensboliger ønskes tilsendt30-01-20171701545291481
Aarhus KommuneForespørgsel vedr. bilateral aftale med Storbritannien vedr. afkald på refusion?09-02-20171701549301022
 Borgerhenvendelse vedr. cannabis14-02-20171701557304062
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - plejehjem11-02-20171701564302789
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - mangel på pleje og omsorg på plejehjem i Aalborg12-02-20171701566302924
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ideer til aktiviter på plejehjem03-02-20171701567296779
 Borgerhenvendelse - nødkald i ældrebolig20-01-20171701568283278
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 54322-02-20171701569310370
 Borgerhenvendelse vedr. indskud ved indflytning på plejehjem22-02-20171701570310926