Fra: 25-09-2015 til: 27-09-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
GigtforeningenAnmoder om møde med ministeren vedr. gigtsygdomme25-09-2015SJ-STD-SUMAI1783329
SundhedsstyrelsenMødeindkaldelse til møde i Følgegruppen for inspektorordningen - mandag den 16. november25-09-201509000161783801
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 22. september 2015 på Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.25-09-201509000161783814
 Total afmagt - en bøn om hjælp03-09-2015SJ-STD-SUMBGB1768038
 Borgerhenvendelse - uhensigtsmæssigheder i psykiatriloven05-09-2015SJ-STD-SUMBGB1769618
Rigsombudsmanden i GrønlandIndberetning fra rigsombudsmanden i Grønland09-09-201510046061772543
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr. 5/2015 fra Rigsombudsmanden på Færøerne23-09-201510046081782413
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar_Socialpædagogerne25-09-201511055251783689
Social- og IndenrigsministerietHøringssvar_Alkohol og Samfund25-09-201511055251783320
FolketingetSUU alm. del - Samrådsspm. J16-09-2015SJ-STD-DEPABK1782757
Odense UniversitetshospitalStormøde på OUH21-09-2015SJ-STD-DEPABK1783428
FolketingetSUU alm. del - Samrådsspm. H16-09-2015SJ-STD-DEPABK1782755
FolketingetSUU alm. del - Samrådsspm. I16-09-2015SJ-STD-DEPABK1782756
FolketingetSUU alm. del - Samrådsspm. G til SIM16-09-2015SJ-STD-DEPABK1782751
Sekretariatet for Rygestopbasenudbetaling24-09-201512083991783863
FolketingetSUU alm. del - Spm. 21424-09-2015SJ-STD-DEPTFE1783306
Dansk Selskab for PatientsikkerhedInvitation til læringsseminar i projektet ”I sikre hænder”25-09-201512098561783649
StatsministerietAng. høring hos Færøernes Hjemmestyre af forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien30-01-201513004591636947
 Menneskeretsforbryder! L 137 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien for børn og unge i strid af af helbredsmæssige grunde21-03-201513004591673567
Foreningen Det Sociale NetværkÆndring af psykiatriloven23-02-201513004591652057
Hospitalsenhed Midt
Sydvestjysk Sygehus
Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Aalborg Universitetshospital
Næstved Sygehus
Barslen under indlæggelse grundet for tidlig fødsel01-06-201513013161726334
Københavns åbne GymnasiumHyr en elev på operation dagsværksdagen!23-09-201513049831781782
Danske RegionerDagsorden til skriftlig kommentering i Sekretariatsgruppen for Regionernes Lønnings- og Takstnævn_Forhandlingsoplæg som sendt til RLTN-S.25-09-201513052121783748
 borgeren beder om uddybning over telefon25-09-201514048321783168
Danske RegionerFra DR vedr. dagsorden til 7. møde i STARS* 22. september 201518-09-201514062571783904
 Fra HU vedr. input fra AAU til dagsorden til 7. møde i STARS* 22. september 201521-09-201514062571783908
Center for Rusmiddelforskning, Aarhus UniversitetSvar på henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen26-09-201514062631784011
Fagligt Selskab for Addiktiv SygeplejeSvar på henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen25-09-201514062631783999
 Henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen26-09-201514062631784027
Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (SERAF)Svar på henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen26-09-201514062631784009
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen25-09-201514062631783967
BrugerforeningenHenvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen24-09-201514062631783966
 Henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen24-09-201514062631783965
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen26-09-201514062631784025
KLHenvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen25-09-201514062631783996
KLSvar på henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen25-09-201514062631783993
FolketingetSUU alm. del - Spm. 22024-09-2015SJ-STD-DEPOGM1783305
FolketingetSUU alm. del - Spm. 21324-09-2015SJ-STD-DEPOGM1783308
RealdaniaBeslutningsreferat samt oplæg jf. styregruppemøde i Collective Impact Rummelighed for alle den 11. august 201513-08-201514067461783712
RealdaniaDagsorden for Collective Impact-styregruppemøde onsdag den 29. april 2015 13.00 - 16.3021-04-201514067461783782
RealdaniaDagsorden for Collective Impact-styregruppemøde onsdag den 29. april 2015 13.00 - 16.3022-04-201514067461783777
RealdaniaOpfølgning jf. CI-seminar: Kommentarer til Vox Pop samt indspil til geografiske områder. Deadline: Mandag klokken 817-06-201514067461783768
RealdaniaOpfølgning jf. CI-seminar: Kommentarer til Vox Pop samt indspil til geografiske områder. Deadline: Mandag klokken 817-06-201514067461783764
Realdaniacollective-impact.dk er live [1 vedhæftet fil]04-06-201514067461783762
RealdaniaDagsorden og bilag jf. Styregruppemødet Collective Impact Rummelighed for alle den 11. august 13-1604-08-201514067461783730
RealdaniaEftersendelse. Bilag 2 jf. Collective Impact Rummelighed for alle styregruppemøde den 11. august 201507-08-201514067461783718
RealdaniaDagsorden jf. møde mellem Collective Impact Rummelighed for alle og Kræftens Bekæmpelse11-05-201514067461783773
RealdaniaYouGov-undersøgelse om Naboskab. Presse og proces15-09-201514067461783709
FolketingetSUU alm. del - Spm. 22325-09-2015SJ-STD-DEPKHK1783898
FolketingetSUU alm. del - Spm. 221 og 22225-09-2015SJ-STD-DEPKHK1783899
FolketingetSUU alm. del - Spm. 22525-09-2015SJ-STD-DEPKHK1783901
FolketingetSUU alm. del - Spm 22425-09-2015SJ-STD-DEPKHK1783900
SundhedsstyrelsenNKR - forbrug24-09-201514069111783686
Statens Serum InstitutOpgørelse af alkoholbehandlingssteder24-06-201514070301783648
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. ressourceforløb24-09-201515000051783214
WHO´s Regionalkontor for EuropaRegional consultation on childhood TB, Copenhagen, Denmark, 12-13 November 201522-09-201515002631783226
WHO´s Regionalkontor for EuropaRegional consultation on childhood TB, Copenhagen, Denmark, 12-13 November 201522-09-201515002631783221
UdenrigsministerietReferat fra møde i Regeringens Menneskerettighedsudvalg25-09-201515007161783431
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af 2. referencegruppemøde NKR dysfagi24-09-201515009171784037
SundhedsstyrelsenSST: Vedr. høring af arbejdsgruppen ift. spørgsmål til brug for europæisk antibiotikadag23-09-201515010631783402
Statens Serum InstitutSSI: Vedr. høring af arbejdsgruppen ift. spørgsmål til brug for europæisk antibiotikadag23-09-201515010631783398
Danmarks ApotekerforeningApotekerforeningen: Vedr. høring af arbejdsgruppen for planlægningen af europæisk antibiotikadag: Udkast til foldertekst + spørgsmål24-09-201515010631783344
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)DSAM: Vedr. inddragelse af praktiserende læger22-09-201515010631783417
LægeforeningenLægeforeningen: Vedr. høring af arbejdsgruppen ift. spørgsmål til brug for europæisk antibiotikadag23-09-201515010631783413
Statens Serum InstitutSSI: Vedr. høring af arbejdsgruppen ift. spørgsmål til brug for europæisk antibiotikadag23-09-201515010631783365
SundhedsstyrelsenDagsorden for 4. møde i Arbejdsgruppen vedr. patientrettede forebyggelsestilbud d. 2/10-1525-09-201515011731783793
Region NordjyllandRegion Nordjylland Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 49804.25-09-201515013651783853
 Svar på henvendelse vedr. MFR-vaccine25-09-201515024441783902
Folketingets OmbudsmandForespørger til svar i sagen23-09-201515036361782410
SundhedsstyrelsenSupplerende bidrag fra SST til besvarelse af henvendelse vedr. evidens for terapi til HPV-ramte21-09-201515038241783110
Ældre SagenÅbning af konfrencen den 26. maj 201623-09-201515038891783201
Øfeldt CentretManglende driftsoverenskomst mellem regionerne og Øfeldt Centrene og invitation til besøg22-09-201515038891781071
Sailing Sclerosis - Oceans of HopeForespørger om ministeren vil holde tale den 14. november 2015 i forbindelse med at verdens første jordomsejling med en aktiv besætning af mennesker med multipel sklerose vender hjem til København24-09-201515038891783013
United International PicturesInviationt til galla-premiere på THE WALK onsdag den 30. september 201524-09-201515039071783231
 Lidt supplerende om EN AF OS - flyer med billeder m.m.24-09-201515039081783001
Foreningen Det Sociale NetværkTakker for blomster ved deres fødselsdag25-09-201515039081783523
 Borgerhenvendelse - forespørgsel vedrørende transport af afdød til hjemkommune24-06-201515040841736559
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om befordringsgodtgørelse29-06-201515040861738261
 Borgerhenvendelse - kritik af forløb på Roskilde Sygehus29-06-201515040981738875
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Naturstyrelsen
Forsvarsministeriet
Energistyrelsen
Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS)
Finansministeriet
Justitsministeriet
Statsministeriet
UM/Arktis: Høring - Anmodning om opdatering og tilføjelse af beredskaber om Arktis til brug for udenrigsministerens deltagelse i redegørelsesdebat i Folketinget den 20.okt. 2015 (frist: 1. okt. 2015)25-09-201515041051783860
 Borgerhenvendelse - Befordringsgodtgørelse og overnatning07-07-201515042371744270
 Borgerhenvendelse om refusion af transportudgifter08-07-201515042721745495
 Forespørger til svar på sin henvendelse af 27. juli 201523-09-201515044101782390
Region MidtjyllandReferat af møde mellem SUM og Region Midt 14. august 2015 vedr. tættere opfølgning på DNU25-09-201515045481783706
 Borgerhenvendelse - udgifter til overnatning - kontrol på Rigshospitalet26-07-201515046891748355
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST til besvarelse af henvendelse vedr. alternativt produkt til Melatonin24-09-201515046991783143
Region MidtjyllandIgen - fremsendelse af spørgsmål vedr. cirkelslutning ved tvangsbehandling og beskikkelse af patientrådgivere21-05-201515047001715066
Region MidtjyllandFremsendelse af spørgsmål vedr. cirkelslutning ved tvangsbehandling og beskikkelse af patientrådgivere - rykker for svar04-03-201515047001658321
 Bilag 4. Adfærdsklage nægter at modtage relevant information fra patient25-01-201515047011633788
JustitsministerietBorgerhenvendelse - beder om hjælp til at komme ud fra institution04-05-201515047171704488
Favrskov KommuneForespørgsel om befordringsudgifter i forbindelse med frit sygehusvalg07-08-201515047611752031
 Borgerhenvendelse - vedr. krav om befordringsgodtgørelse til sygehus07-08-201515047701751903
Avisen.dkVedr. omprioriteringsbidrag22-09-201515049241784041
DR Bornholmklage over afslag på aktindsigt23-09-201515049241784042
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus25-09-201515049241784051
TV Syd A/SSygehusinfektioner23-09-201515049241784043
DR Nyheder ChristiansborgSophie Løhde i P1 v Folketingets åbning23-09-201515049241784044
Kirkens KorshærVedr. interview23-09-201515049241784045
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus23-09-201515049241784046
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus24-09-201515049241784047
Pryhl a/slovgivning vedr. tobaksvarer i reklamer24-09-201515049241784048
TV2 Danmark A/S Rugaardsvej 25Forespørgsel, TV 224-09-201515049241784049
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus24-09-201515049241784050
Metroxpress A/SAktindsigt - metroxprss25-09-201515049241784052
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus25-09-201515049241784053
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus25-09-201515049241784054
 Interview med ministeren?27-09-201515049241784055
Uddannelses- og ForskningsministerietNy kontaktperson fra UFM vedr. midlertidig overførstel sager vedr. deponering af radioaktivt affald på usb.24-09-201515049581783112
 Borgerhenvendelse - problemstillingen omkring gravide og kejsersnit04-08-201515049881750342
 Kopi af klage sendt til Herlev Hospital vedr. befordring05-08-201515050341759836
Faaborg-Midtfyn KommuneAnvendelse af Sundhedslovens § 11927-04-201515050511699754
SundhedsstyrelsenSSTs udtalelse vedr. fremsendte supplerende dokumenter i klagesag.25-09-201515051881783632
SundhedsstyrelsenFra SST: Bestilling af udtalelse vedr. klage over Sundhedsstyrelsens vurdering af en ændringsanmodning22-09-201515051881783594
Factory - CRO for Medical DevicesFremsendelse af supplerende materiale i klagesag23-09-201515051881783608
Region SyddanmarkRegion Syddanmarks bidrag til svar på spm. 14424-09-201515053661783310
Danske RegionerDanske Regioners bidrag til svar vedr. spm 14624-09-201515053661783244
Mølholm Forsikring A/SHenvendelse vedr. forsikringsselskabers adgang til offentlige sygehuse14-09-201515054211775729
Region NordjyllandBidrag fra Region Nord til svar på SUU alm. del spm. 16625-09-201515055211783449
Region SyddanmarkBidrag fra Region Syddanmark til svar på SUU alm. del spm. 16625-09-201515055211783448
Dansk ErhvervSvar fra Dansk Erhverv vedr. Sundhedsstyrelsens vurdering af håndkøbslægemidler i selvvalg.25-09-201515055601783576
Foreningen Forældre og FødselÅbent brev vedr. tilbagerulningen af de øremærkede midler til fødselsområdet31-08-201515056441765901
 Borgerhenvendelse - Katastrofen lurer på fødegangene i Danmark!31-08-201515056441765530
 Borgerhenvendelse - Vil Venstre tage 35 øremærkede mio. fra gravide og fødende?29-08-201515056441765327
Foreningen Det Sociale NetværkMail fra Det Sociale Netværk vedr- antal tilmeldinger25-09-201515056741783324
 Borgerhenvendelse vedr. lukning af hjemmefødselordning Sjælland11-09-201515056951774107
SundhedsstyrelsenBekræftelse udpegning referencegruppemedlem - NKR for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter25-09-201515057161783840
SundhedsstyrelsenBekræftelse udpegning referencegruppemedlem - NKR for fedmekirurgi25-09-201515057171783836
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørendeMøde med sundheds- og ældreministeren d. 1. okt 2015 - dagsordenpunkter23-09-201515057191783048
Danske RegionerVedr. deltagelse i WHO møde 11.-12. Nov. om Environmentally Sustainable Health Systems25-09-201515057281783340
 Borgerhenvendelse vedr. MRSA21-09-201515057451780497
SundhedsstyrelsenMulig forurening25-09-201515057491783269
HelsedirektoratetMail fra Helsedirektoratet i Norge vedr. Sundheds- og Ældreministeriets erfaringer med koncernfunktioner03-09-201515057501783273
FolketingetSUU alm. del - Spm. 21224-09-201515057551782825
Region NordjyllandSpørgsmål fra Region Nordjylland: Grønlandsk sikredes behandling i Danmark10-08-201515057581783508
Metroxpress A/SAnmodning om aktindsigt i dokumenter om udbud af køb af HPV-vaccine25-09-201515057621783805
 Borgerhenvendelse - plejehjemsdemokrati24-09-201515057671782982