Fra: 22-09-2015 til: 22-09-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
TrygfondenTrygFondens Ungdomsundersøgelse 201518-09-2015SJ-STD-SUMLLU1779489
 Henvendelse vedr. medicin i Kriminalforsorgen.29-06-2015SJ-STD-SUMDRA1780360
Region SjællandRegion Sjælland Angående regnskab og slutrapport til projekt 63502.22-09-201509095331780592
Region NordjyllandSvar på opklarende spørgsmål vedr. læger i Sundhedshus Hurup22-09-201511019831781096
Erhvervs- og VækstministerietOpfølgning på Vækstpartnerskaber 201522-09-201511138221780752
Dansk Selskab for PatientsikkerhedInvitation til sundhedspolitiske ordførere21-09-201512098561780607
Køge KommuneKøge Kommune Angående aflæggelse af regnskab til projektnr. 54627.22-09-201512104721780716
Miljø- og FødevareministerietEU-specialudvalget vedr. miljø - 4 rammenotater til specialudvalg vedr. uddannelseskrav i forbindelse med f-gasser (komitésager)18-09-201514011001779441
Miljø- og FødevareministerietEU-specialudvalget vedr. miljø - Rammenotat vedr. TCE som opløsningsmiddel (Komitésag)18-09-201514011001779455
LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeVedr. KISS projekt - Satspuljeprojekt: Uddannelse af kommuner i Spiseforstyrrelser og selvskade01-09-201514020511780582
LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeBekræftelse på modtagelse af statusrapport fra KISS-projektet03-09-201514020511781024
DiabetesforeningenSpecifikation af egenfinansiering og overflytning af rest fra 201418-09-201514031871781270
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)anmodning om tilladelse til justering af projekt15-09-201514031951781254
KORABemærkninger fra KORA: Udkast til brev til interviewpersoner16-07-201514049311747060
Statens Serum InstitutEftersendelse til KORA: Screeningsprøver for MRSA16-07-201514049311747058
Komiteen for Sundhedsoplysningregnskab22-09-201514049861781274
KLHenvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen22-09-201514062631780781
ParkinsonforeningenTak for donationen25-08-201514062671761741
Ministry of Health, Welfare and SportAIFA Discussion Paper- Analysis from the CAPR Network22-09-201514062921780754
 AIFA Discussion Paper- Analysis from the CAPR Network18-09-201514062921779652
 AIFA Discussion Paper- Analysis from the CAPR Network21-09-201514062921779705
National Institute for Public Health and the Environment Center for Health Protection (GZB)AIFA Discussion Paper- Analysis from the CAPR Network21-09-201514062921780502
Department of HealthAIFA Discussion Paper- Analysis from the CAPR Network - comments18-09-201514062921779658
PatientombuddetSvar fra POB vedr. forslag til ny dato for koncernchefseminar i februar15-09-201514066901781229
Statens Serum InstitutSvar fra SSI vedr. forslag til ny dato for koncernchefseminar i februar16-09-201514066901781230
SundhedsstyrelsenSvar fra SST på forslag til ny dato for koncernchefseminar i februar15-09-201514066901781228
FolketingetFIU | Ubesvarede spm. pr. 22. september 201522-09-201515000141780882
Dagens MedicinDen nationale kræftkonference 201516-09-201515002091781212
DiabetesforeningenDu og dine kolleger inviteres til Diabetes Update 201516-09-201515002091781209
Den Tyske AmbassadeWG: Invitation til koncert // Konzerteinladung15-09-201515002091781182
 Ny henvendelse17-09-2015SJ-STD-DEPCHP1778908
Komiteen for SundhedsoplysningOpdaterede antibiotikaspørgsmål af 22. september til arbejdsgruppens kommentarer22-09-201515010631781113
ErhvervsstyrelsenTil ERST: Høring af_ Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger_frist 18. september 201521-09-201515012591780334
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune Anmodning om restudbetaling til projektnr. 65208.22-09-201515013441780884
Copa - Cogeca European Farmers European Agri-CooperativesLetter concerning Copa and Cogeca’s concerns about the scoping paper produced by the CNAPA being used to frame the discussions at the EPSCO meeting17-04-201515025801694106
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 028-15 - Håndtering af ydelser tidligere friholdt af knæk10-09-201515028051772811
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 021-2015 - Afgørelse i Arbejdsretten om individuel bod til sygeplejersker for deltagelse i overenskomststridige strejker i Region Sjælland02-09-201515028051767639
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 020-2015 - Frigivelse af bl.a. overenskomst for administrations- og IT-personale., SOSU, lægesekretærer., tilsynsfø. ass. ved forsorgshjem, ambulanceudd. pers.e, neurofysiologiassistenter m.fl.25-08-201515028051762460
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 024-201508-09-201515028051771303
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 022-2015 - Yderligere frigivelse af generel lønregulering pr. 01-04-201504-09-201515028051768740
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 023-201508-09-201515028051770902
ErgoterapeutforeningenErgoterapeutforeningen - høringssvar - ændring af sundhedsloven22-09-201515028981781161
Statens Serum InstitutSvar på høring vedr. forprojektsansøgning18-09-201515033801781242
Dansk ITMødeanmodning vedr. den digitale del af sundhedsvæsenet20-09-201515038891780496
Center for RefleksterapiInvitation til orienteringsmøde om Pilotprojekt22-09-201515038891780492
Danmarks LungeforeningForespørgsel om møde med ministeren og medvirken i Lungenyt21-09-201515038891780478
Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade Botschaft der Bundesrepublik DeutschlandInvitaton til fejring af den Tyske nationaldag 6. oktober22-09-201515039071780713
 Borgerhenvendelse - ønsker en autograf22-09-201515039081780619
 Borgerhenvendelse - vil gerne sende et brev til ministeren21-09-201515039091780481
HLB Blömer accountants en adviserursHenvendelse fra EC vedr. EPSOS07-07-201515042341744268
 Tak for omhyggelig skrivelse17-08-201515046801757663
 Borgmestrenes ansvarlighed og pligter23-08-201515046801760993
Folketingets OmbudsmandHenvendelse vedrørende forståelse af reglerne om alkoholbehandling i sundhedsloven17-08-201515047151757347
ALK A/SVedr. supplerende oplysninger til ansøgning22-09-201515048381780612
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus21-09-201515049241780012
Healthcare DenmarkDänische Beiträge im Program des EGK22-09-201515052651780788
WISO S.E. Consulting GmbHDänische eHealth Lösungen auf Gesundheitskongress 2015 München - Treffen Sie Akteure u. Unternehmen22-09-201515052651780787
 Afbud møde i arbejdsgruppen22-09-201515053771781133
Region NordjyllandSpørgsmål vedr. ny ansøgningsrunde til pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner21-09-201515053771780320
 Rykker for svar07-09-201515054851770726
SundhedsstyrelsenEftersendelse af bilag til 39. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 24. september 201518-09-201515056151780685
 Borgerhenvendelse vedr. input om medicin19-08-201515056311758427
Rådet for socialt udsatteFremsender anbefalinger vedr. socialt udsatte unge - unge på kanten af det danske samfund15-09-201515056451776580
SystematicHenvendelse fra Systematic vedr Sundheds-it30-06-201515056461746803
Region SyddanmarkHenvendelse om tv-indslag om telemedicin09-06-201515056471735433
FolketingetSUU alm. del - Spm 20521-09-201515056481780374
 Borgerhenvendelse - tilfredshedsundersøgelse er spild af penge15-09-201515056501777105
 Borgerhenvendelse - unødvendige lægekonsultationer ved kørekortfornyelse20-09-201515056511779499
 Støtteerklæring til Könberg rapporten21-08-201515056521760412
Region HovedstadenSvar på brev vedr. FMK final22-09-201515056541780556
Det Centrale HandicaprådHøring – Hvordan kan det offentlige være med til at nedbryde fordomme om handicap?17-09-201515056551779057
Center for CybersikkerhedEventuelle bemærkninger til NIS-direktivforslag [FRIST I DAG]22-09-201515056561780598
CSC Danmark A/SUddannelsesmateriale. Videoer fra KMD til WZFO, WZC og WZP22-09-201515056621780732
European Commission Joint Research CentreEU Survey Invitation: Sustainable Development in the Pharmaceutical Industry; the practice of LCA21-09-201515056631780743
ÆldreForum
Danske Seniorer
Invitation til idéseminar om boliger til ældre den 21. oktober 201511-09-201515056681774093
HortenVedr. Lystoftebakken Omsorgscenter31-08-201515056701766668
 Borgerhenvendelse - søger om penge til færdiggørelse af speciale17-09-201515056731778977
Komiteen for SundhedsoplysningMail fra EN AF OS vedr. invitation22-09-201515056741780990
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare ande Social IssuesMail fra Nordens Välfärdscenter vedr. invitation22-09-201515056741780985
Danske FysioterapeuterFrikommuneforsøget om kommunal inddragelse ved lægelig henvisning til vederlagsfri fysioterapi09-09-201515056751772551
 Henvendelse vedr. Risø sagen22-09-201515056761780976
 Henvendelse vedr. ambulanceudbud22-09-201515056771780672
Instituttet for fremtidsforskningHenvendelse fra Instituttet for fremtidsforskning om lægemiddelberedskab15-09-201515056801781107
 Borgerhenvendelse - ønsker adresseliste på samtlige hjæpemiddeldepoter i Danmark18-09-201515056821779122
 Vedr. svar på henvendelser19-09-201515056831779492
SundhedsstyrelsenKopi af svar vedr. skræklæger16-09-201515056841777785
 Borgerhenvendelse vedr. Sundhedsstyrelsen15-09-201515056841777125
 Borgerhenvendelse - tandlægers ordination af medicin til brug i praksis17-09-201515056851778251
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens henvendelse vedr. visitationsretningslinjer og tilbagehenvisning til speciallægepraksis22-09-201515056881781208