Fra: 12-10-2015 til: 12-10-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenVedr. møde med Sundheds- og ældreministeren og regionsformanden for Region Hovedstaden12-10-2015SJ-STD-DEPGST1794978
LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeVedr. statusrapport for KISS-projektet12-10-201514020511795176
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering om kortlægning af indsatsen på stofmisbrugsområdet12-10-201514062631794967
AbbVie A/S
Finansministeriet
Bekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. sygehusmedicin12-10-201515000051795136
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. kontanthjælpsloft09-10-201515000051793860
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
Ordførernotat om donation af væv og celler12-10-201515007091795022
Komiteen for SundhedsoplysningLogoer til folder12-10-201515010631794517
Statens Serum InstitutSSI: Vedr. møde i DANMAP-arbejdsgruppen12-10-201515011451794496
Region HovedstadenVedr. Revideret midtvejsrapport 65601 - Hurtigere hjælp til børn og unge delprojektet ADHD12-10-201515012801795130
UdenrigsministerietSvar på HØRING HASTER - Partnerskabsaftale mellem Danmark og Indonesien12-10-201515017441795201
Nordisk MinisterrådKontrakt og rekvisition til NMR09-10-201515021151794500
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om opfølgning på den ekstraordinære aktivitet på sclerosehospitalerne samt generel status for indsatsen for sclerosepatienter i sundhedsvæsenet12-10-201515022901795013
Region SjællandSvar på henvendelse vedr. Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev12-10-201515022901795070
 Svar på henvendelse vedr. priser på smertestillende piller12-10-201515034911794716
ParkinsonforeningenSvar på invitation til Parkinsonforeningens afslutningsseminar den 17. november12-10-201515038891795098
Falck Danmark A/SSvar på anmodning om bekræftelse om at besøge Falck-station09-10-201515039081794145
 Svar på henvendelse som projekt om Folketingets åbningsgudtjeneste.12-10-201515040781794980
Odense UniversitetshospitalMail om besøg på Odense Universitetshospital12-10-201515040871794637
Nordjyske MedierServiceloven12-10-201515049271795108
 Udpegning som medlem af det Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794810
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794778
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794788
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794796
 Udpegning som suppleant i Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794830
 Udpegningsbrev vedr. Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794740
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794748
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794763
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794822
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794752
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794744
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794792
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794800
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794826
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794814
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794818
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794756
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794774
 Udpegning som suppleant i Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794784
 Udpegning som medlem af Det Nationale Antibiotikaråd12-10-201515050911794806
Det Sociale NetværkSvar på anmodning om aktindsigt i ansøgningerne til puljen om mental sundhed på arbejdspladsen12-10-201515051121795145
Folketingets Finansudvalg FIU
MF Ida Auken
FIU alm. del - svar på spm. 12212-10-201515055361794645
Folketingets Finansudvalg FIU
MF Ida Auken
FIU alm. del - svar på spm. 12112-10-201515055361794649
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 18109-10-201515055371794353
SundhedsstyrelsenTvf. Reminder vedr. næste møde i Antibiotikarådet og orientering12-10-201515055431795210
Sundhedsstyrelsen
Fødevarestyrelsen
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Statens Serum Institut
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Danske Regioner
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Tandlægeforeningen
Den Danske Dyrlægeforening
Danmarks Tekniske Universitet
Miljø- og Fødevareministeriet
Reminder vedr. næste møde i Antibiotikarådet og orientering12-10-201515055431795189
 Svar på henvendelse vedr. lægemangel12-10-201515055961794467
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Pernille Rosenkrantz-Theil
SUU alm. del - svar på spm. 19212-10-201515056351794581
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Pernille Rosenkrantz-Theil
SUU alm. del - svar på spm. 18912-10-201515056351794558
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Pernille Rosenkrantz-Theil
SUU alm. del - svar på spm. 19112-10-201515056351794577
 Svar på henvendelse vedr. behandling af hepatitis C12-10-201515056371795177
 Svar på henvendelse lægetjek for ældre ved fornyelse af kørekort12-10-201515056511794583
 Vedr. bemanding af stand12-10-201515057991795164
 Vedr. bemanding af stand12-10-201515057991795161
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 2012-10-201515060281794588
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 1912-10-201515060281794590
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del. - svar på spm. 21112-10-201515060281794585
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 1812-10-201515060281794594
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 2112-10-201515060281794592
 Svar på henvendelse om Livsliniens døgnbemanding09-10-201515060691793879
 Svar på henvendelse om lukning af Livsliniens rådgivning om natten09-10-201515061211794016
WHO´s Regionalkontor for EuropaQuestionnaire: International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes and subsequent WHA resolutions - DEN09-10-201515061301794704
SundhedsstyrelsenOversendelse til SST12-10-201515061651794620
 Orientering af borgeren om oversendelse til SST12-10-201515061651794634
SundhedsstyrelsenOversendelse af henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. gul feber12-10-201515061861795182
Psykiatrien i Region SyddanmarkVedr. sagsnr. 150128312-10-201515061921795200