Fra: 06-11-2015 til: 08-11-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenVedr. gammel kræftpuljesag (j.nr. 2005-12109-468) - ny frist for indsendelse af materiale06-11-201509002911813992
Region SyddanmarkVedr. gammel kræftpuljesag (j.nr. 2006-12103-485) - ny frist for indsending af materiale06-11-201509017461814180
Region MidtjyllandVedr. DAHANCA-projekt j.nr. 2006-12103-537 - anmodning om evaluering06-11-201509017861814145
Region MidtjyllandVedr. DOCG-projekt j.nr. 2006-12103-54106-11-201509017871814155
Region MidtjyllandVedr. ny frist for indsendelse af materiale på projektet "Biologisk tilpasset bedhandling af ikke-småcellet lungecancer" (j.nr. 2006-12103-261)06-11-201509025341814017
Region HovedstadenGammel kræftpuljesag (j.nr. 2006-12103-274) - ny frist for indsendelse af materiale06-11-201509025361814083
Region SyddanmarkVedr. gammel kræftpuljesag (j.nr. 2006-12103-277) - ny frist for indsendelse af materiale06-11-201509025421814107
Region SjællandVedr. projektet "Udvikling af national model for supplerende basisuddannelse for ikke-radiografier til billedoptagelse af mammografi", j.nr. 2006-12103-37906-11-201509031521813969
Region SyddanmarkVedr. gammel kræftpuljesag - ny frist for indsendelse af materiale06-11-201509082551813957
Lemvig KommuneKvittering for modtagelse af status vedr. Akuthus Lemvig06-11-201511031151814494
LægeforeningenVedr. rundbordsmødet om demenshandleplan06-11-2015SJ-STD-DEPPWN1814391
Statens Arkiver - RigsarkivetSundhedsministeriet, periodeafslutning. Fremsendelse af ny journalplan 2009-2015 med lille ændring.06-11-201513028811813867
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Apotekerforening
Dansk Handicap Forbund
Annulleret
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Danske Regioner
Det Centrale Handicapråd
Finansministeriet
FOA - Fag og Arbejde
Forbrugerrådet Tænk
Industriforeningen for Generiske Lægemidler - IGL
KL
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Medicoindustrien
Patient Foreningernes Samvirke
Lægemiddelskadeankenævnet
Patientombuddet
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Veterinærmedicinsk Industriforening(VIF)
ÆldreForum
Ældre Sagen
Meder Beauty
Danske Handicaporganisationer
Høring over bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.06-11-201514030121813997
Danmarks ApotekerforeningBrev af d.d. fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde til Apotekerforeningens formand05-11-201514037471813280
Nordsjællands AutoreperatørforeningOrientering af borger om oversendelse af henvendelse: Stop bilspildet og reparer levedygtige biler06-11-201515000051814141
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenv.06-11-201515000051814456
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henv. vedr. eksamensopgave om vold mod sygeplejersker06-11-201515000051814226
Healthcare Denmark Forskerparken 10HForslag til model for Associeret medlemskab af Healthcare DENMARK05-11-201515001351813716
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)Vedr. Opdaterede antibiotikamaterialer til arbejdsgruppens kommentarer06-11-201515010631813802
Komiteen for SundhedsoplysningBestillingsseddel og bannere06-11-201515010631814457
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Angående regnskab mm. til projektnr. 65601 delprojekt 1.06-11-201515012801814567
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Anmoder om uddybning af budgettet til projektnr. 65304.05-11-201515012821813940
Region SyddanmarkRegion Syddanmark Fremsender tilsagnsskrivelse for året 2015 til projektnr. 65103.06-11-201515012831813901
Region SyddanmarkRegion Syddanmark Godkender uddybninger af budget for projekt 65103.05-11-201515012831813881
Psykiatrien i Region SyddanmarkVedr. uddybninger af budget for projekt 65103 - "Flere senge i psykiatrien"05-11-201515012831813522
Statens Arkiver - RigsarkivetSundhedsministeriet, periodeskift. Ny journalplan 2016 - 2020 med en lille ændring06-11-201515021861813871
Lægemiddelskadeankenævnet
Patientombuddet
Svar vedrørende undtagelse af børn under 15 år fra betaling af gebyr for udstedelse af nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskift06-11-201515038471813852
Dansk SygeplejerådKvittering for modtagelse af henvendelse vedr. det nære sundhedsvæsen06-11-201515039081814635
Region SyddanmarkUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til Kolding 4. kvt. 201506-11-201515042391814412
Danske RegionerFIU orientering vedr. Årsrapport 2014 - effektiviseringspl06-11-201515042731814244
Danske RegionerRevision af Administrationsgrundlag ver. maj 201306-11-201515042731814019
 Brev af d.d. fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde06-11-201515047251814657
CSC Danmark A/SVedr. periodeafslutning. Ny journalplan med lille ændring (ny sagsgruppe) fremsendes til brug for indlæsning i ny periode.06-11-201515056191813827
Danske RegionerHøring over udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler06-11-201515057811813985
Region NordjyllandOrientering om fejl i tidligere mail06-11-201515057811813981
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Forbrugerrådet Tænk
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Dansk Erhverv
Farmaceutiske Industrivirksomheder i Danmark(BFID)
Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler06-11-201515057811813976
Komiteen for Sundhedsoplysning
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Københavns Universitet
Danmarks Apotekerforening
Lægeforeningen
T.o. kampagnemateriale om antibiotika til Lægedage i Bella Centeret 201506-11-201515057991814594
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 1206-11-201515062751814683
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 1306-11-201515062751814685
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 1406-11-201515062751814688
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 1506-11-201515062751814691
Advokatfirmaet Nyborg og RørdamKvitteringsskrivelse til advokatfirmaet Nyborg og Rørdam06-11-201515063671814681
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. hjælp til psykisk syge06-11-201515067261813967
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse og kopi af sagens akter05-11-201515067411813048
 Svar på aktindsigtsanmodning06-11-201515067711814213
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af aktindsigtsanmodning06-11-201515067711814208
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af aktindsigtsanmodning06-11-201515067711814206
 Vedr. Aktindsigt i Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer i bilag 106-11-201515067711814221
Danmarks RadioReceptpligt på smertemedicin06-01-201515067851620169
Ekstra BladetSpørgsmål om kræftpakke07-01-201515067851620830
Danske RegionerBrug af billeder til hjemmeside09-01-201515067851622759
KLSundhedsydelser og arbejdsmarked09-01-201515067851622755
KLSundhedsydelser og arbejdsmarked05-01-201515067851618801
Skive FolkebladSvar på henvendelse om Risø-affald06-01-201515067851620008
Skive FolkebladSvar til Skive Folkeblad om proces for Risø-affald05-01-201515067851618567
DRHenvendelse om tobaksdirektiv05-01-201515067851618874
CEPOSUdvalg vedrørende almen praksis05-01-201515067851618576
Berlingske TidendeProduktivitet i sygehusvæsnet11-01-201515067851624215
AltingetProduktivitetsmåling13-01-201515067871627310
Berlingske NyhedsbureauProduktivitetsopgørelse15-01-201515067871627306
Regionshospitalet SilkeborgMinisterbesøg på Regionshospitalet Silkeborg15-01-201515067871627305
Danmarks RadioKammeradvokatens gennemgang af SSTs tilsyn14-01-201515067871625377
Ritzaus BureauSygehusenes produktivitet14-01-201515067871627308
Berlingske TidendeAkutmodtagelser15-01-201515067871626417
DRØkonomisk ramme for sygehusene13-01-201515067871624973
DR FynSelvmord12-01-201515067871624005
Mediehuset IngeniørenProces for Risø-affald13-01-201515067871624241
Version2EPJ-løsninger i fængsler12-01-201515067871623849
AltingetProduktivitetsopgørelse14-01-201515067871625958
AltingetProduktivitetsopgørelse14-01-201515067871625957
Ekstra BladetMonitorering af kræftpakker15-01-201515067871626415
Ekstra BladetMonitorering af kræftpakker21-01-201515067891631359
Berlingske TidendeKvalitet i sundhedsvæsnet23-01-201515067891633092
Ekstra BladetKantinedrift i Sundhedsministeriet20-01-201515067891630222
Fyens Stiftstidende BanegårdspladsenOffentlighedsbekendtgørelse20-01-201515067891629988
Ekstra BladetSupplerende om kræftpakker21-01-201515067891631360
Ugeskrift for LægerPatientskader23-01-201515067891633091
Ritzaus BureauSundhedshuse20-01-201515067891630422
Vejle Amts FolkebladIndlæg21-01-201515067891632152
Berlingske NyhedsbureauKræftbehandling20-01-201515067891630412
AltingetSundhedshuse20-01-201515067891630408