Fra: 20-11-2015 til: 22-11-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientsikkerhedMøde mhp på afklaring af anvendelse af FMK i praksis, herunder i forhold til håndkøbslægemidler.19-11-2015SJ-STD-SUMDRA1826897
Nationalt Videnscenter for DemensDagsorden til møde i styregruppen for Nationalt Videnscenter for Demens dagsorden med bilag19-11-201509011101826148
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO a message to Member States on webcasting of the opening the Standing Committee of the Regional Committee on 26 November, 201520-11-201513013511826750
Mændenes HjemHenvendelse om stofindtagelsesrum20-11-201513023011827019
FolketingetL 44 - Spm. 118-11-2015SJ-STD-DEPDPT1825422
MedComForord til MedCom pjece om resultaterne i MedCom 9 arbejdsprogram20-11-201513053661826804
MedComForord fra ministeren til MedCom pjece16-11-201513053661826806
Frivilligcenter Silkeborgbudget20-11-201514031511826480
De Frivilliges Husudbetalingsanmodninger20-11-201514031511826562
DiabetesforeningenJusteringer i budgettet19-11-201514031871826184
Region MidtjyllandAcceptskrivelser vedr. J 1403683 Dansk Center for Partikelterapi20-11-201514036831826554
Region MidtjyllandTilsagnsbrev20-11-201514036831826567
KirkeministerietInvitation til kirkeministerens julekoncert den 2. december 201520-11-201515002091826684
BeredskabsstyrelsenTak for deltagelsen i KRISØV 201518-11-201515008861824414
Nordfyns KommuneNordfyns Kommune Fremsender uddybning af regnskabstal til projektnr. 62175.20-11-201515009871826833
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Spørgsmål til budgetpost til projektnr. 65101.18-11-201515012801826208
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Fremsender revideret budget til projektnr. 65301.19-11-201515012801826159
Region SyddanmarkRegion Syddanmark Angående regnskab til projektnr. 65403.18-11-201515012831826134
LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSatspuljebevilling om søskendegrupper.20-11-201515013721826177
Region Syddanmarkrevideret plan / Region Syddanmark20-11-201515035171826465
Region Syddanmarkstatus / region syddanmark20-11-201515035171827011
Region Syddanmarkbemærkninger til revideret plan / Region Syddanmark19-11-201515035171826187
ÆldreForumBekræftelse på møde med sundheds- og ældreministeren12-11-201515038891826710
Nohr-ConInvitation til at tale på Nohr-Cons konference om fremtidens hospitaler19-11-201515038891825812
KirkeministerietInvitation til alle ministre og ansatte til julekoncert den 2. december 2015 i Holmens Kirke20-11-201515039071826676
 Orientering om nyhed i dag om CHMPs godkendelse af PRACs undersøgelse af HPV-vacciner20-11-201515041121827071
cBrain A/SNy revideret konverteringsbeskrivelse vedr. konvertering af F2 til Captia til gennemsyn19-11-201515047991826111
 Habilitetserklæring19-11-201515050911826122
 Habilitetserklæring19-11-201515050911826120
KLHenvendelse fra KL om håndtering af kosttilskud og andre håndkøbspræparater ifht brug af FMK.19-11-201515057121826932
 Mail fra forældrene vedhæftet beskrivelse af sagsforløbet19-11-201515061621826793
Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske UnionEU-Rep.: Resume fra SPPM in-depth thematic review on health policy reforms den 18. november 201519-11-201515062481826234
 Fornyet henvendelse af 19. november 2015 vedr. befordring til screening19-11-201515066401825368
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHow do OECD Countries Define the Basket of Goods and Service Fananced Collectivey - DELSA-HEA-2015-1320-11-201515068661826232
SundhedsstyrelsenSSTs svar til ME-foreningen vedr. ønske om særlige afdelinger for udredning og behandling20-11-201515068801827006
 Borgerhenvendelse - HPV vaccinen18-11-201515071751824979
 Borgerhenvendelse - far til datter med Colitis Ulcerosa13-11-201515071761820265
Danmarks StatistikHøring over DST arbejdsplan 201620-11-201515071971826870
Styrelsen for Forskning og InnovationFORSK2020 - tidligere oplæg fra SUM t.o.20-11-201515071981826874
Styrelsen for Forskning og InnovationVedr. proces for kommende prioriteringsgrundlag for forskningsinvesteringer, FORSK202520-11-201515071981826890
SundhedsstyrelsenMål- og resultatstyring 2016 - 1. udkast fra sundhedsstyrelsen19-11-201515072031827188