Fra: 23-03-2015 til: 23-03-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Dansk Leverkræft Gruppe Godkendelsesbrev vedr. 2006-12103-457 25-02-2015 0901831 1653286
Nordisk Ministerråd EK-S: Udkast til svar ang. rekommandation 31/2013 Nordiske tiltag for at reducere risikoen med hormonforstyrrende stoffer - svarfrist 25. marts 2015 23-03-2015 0902215 1674491
Statens Serum Institut Svar på spørgsmål om refundering af rejse- og hoteludgifter til IARC-møde 2015 23-03-2015 0906161 1674161
Region Nordjylland Vedr. forespørgsel vedr. tilkendegivelse vedr. ændring af vedtægter i Sundhedshus Sæby I/S 23-03-2015 1101987 1674638
Politiken Apotekerlovforslag 23-03-2015 SJ-STD-DEPTBW 1674660
Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedr. frist for status for projektet 23-03-2015 1209856 1674309
Aarhus Kommune Aarhus Kommune Godkendelse af regnskab til projektnr. 54679. 23-03-2015 1210472 1674170
Danske Regioner Opfølgende spørgsmål til statusrapport om forløbskoordination 23-03-2015 1305726 1673808
Sundhedsstyrelsen Afgørelse sendt til Sundhedsstyrelsen 23-03-2015 1400209 1673692
  Afgørelse sendt til part 23-03-2015 1400209 1673676
  Afgørelse sendt til advokat 23-03-2015 1400209 1673683
Region Syddanmark accept forsinkelse 23-03-2015 1402187 1673483
Statens Serum Institut UDKAST til interessentanalyse 18-03-2015 1402335 1673423
Aalborg Universitet Institut for Planlægning
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Danmarks Grundforskningsfond
Danmarks Innovationsfond
Danmarks Tekniske Universitet
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Dansk Sygepleje Selskab
Dansk Sygeplejeråd
Danske Patienter
Danske Regioner
Det Frie Forskningsråd
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Aarhus Universitet
KL
KORA
Københavns Universitet
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Lægevidenskabelige selskaber
Medicoindustrien
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Sjælland
Statens Serum Institut
Sundhedskartellet
Sundhedsstyrelsen
Syddansk Universitet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udkast til referat og notat vedr. klinisk afprøvning fra NSS-mødet den 9. marts 2015 23-03-2015 1403826 1674600
Danske Regioner Opfølgende spørgsmål til statusrapport om opfølgende hjemmebesøg 23-03-2015 1406105 1673822
Region Nordjylland budgetomplaceringer og afrapportering vedr. projekt om sygehuserhvervede infektioner 19-03-2015 1406150 1672019
Justitsministeriet T.o. - UUI alm. del - supplerende svar på spm. 330 og 329 20-02-2015 1406166 1650298
MF Karsten Lauritzen
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 329 05-02-2015 1406166 1641502
Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
MF Karsten Lauritzen
UUI alm. del - foreløbigt svar på spm. 330 05-02-2015 1406166 1641504
SundKoncept Svar på telefonisk spm. vedr. antal partnerskaber 23-03-2015 1406256 1674057
Plesner Advokatfirma Bekræftelse af modtagelse af partshøringsindlæg fra Plesner vedr. supplerende udtalelse i aktindsigtssag 23-03-2015 SJ-STD-DEPJJO 1674419
Docken Docken anmodes om at bekræfte faktura afvisning 16-03-2015 1407460 1674500
DGI-byen og Øksnehallen Forespørgsel Øksnehallen konference d. 6 november 2015 23-03-2015 1407460 1674496
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
KL
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Opfølgning på møde vedr. afgrænsningsproblematikker i forhold til hjælpemidler og behandlingsredskaber 23-03-2015 1407474 1673881
Finansministeriet Svar på anmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. fyringen af Sundhedsstyrelsens direktør 23-03-2015 1500001 1674613
Skatteministeriet Anmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. beskatning af lægeboliger 23-03-2015 1500005 1673664
  Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. Yngre læger i lægebolig pålægges måske uretfærdigt skattesmæk 23-03-2015 1500005 1674327
Beskæftigelsesministeriet Anmodning om overtagelse af besvarelse af borgerbrev 20-03-2015 1500005 1672910
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Anmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. pension 23-03-2015 1500005 1674335
  Svar til gymasieelever på anmodning om deltagelse i spørgeskemaundersøgelse. 23-03-2015 1500010 1673602
STOF Vedr. et besøg fra The Global Commission on Drug Policy 20-03-2015 1500011 1672922
Lægemiddelindustriforeningen - LIF Vedr. invitation til generalforsamling 20-03-2015 1500011 1672895
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 368 02-02-2015 1500276 1637576
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Materiale til ligestillingsfrokost 20-03-2015 1500358 1674173
Økonomi- og Indenrigsministeriet Note til finansieringsprofiler 23-03-2015 1500471 1673533
Økonomi- og Indenrigsministeriet Note til finansieringsprofiler 23-03-2015 1500471 1673899
  Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid på akutmodtagelser 18-03-2015 1500508 1670925
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Sophie Løhde
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 427 19-03-2015 1500634 1672115
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Sundhedsstyrelsen
Eksterne deltagere til interessentmøde om pakningsstørrelser på veterinærlægemidler d. 25. marts 23-03-2015 1500672 1674592
Nordisk Ministerråd Arjeplog-aftalen 23-03-2015 1500702 1674036
  Orientering om oversendelse af henvendelse til MBLIS 23-03-2015 1500747 1673541
  Svar på henvendelse fra borger vedr. psykiatrien 23-03-2015 1500749 1673627
Sundhedsministeriet på Færøerne Filer supplerende til korrespondance 04-02-2015 1500809 1640292
Sundhedsministeriet på Færøerne Korrespondance med det færøske Sundhedsministerium om regler i komitélov vedr. genom-forskning mv. 04-02-2015 1500809 1640285
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Clearing med MBLIS_Psykologhvervet 20-03-2015 1500938 1672826
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold OK fra MBLIS_Psykologhvervet 20-03-2015 1500938 1673311
Politiken Apotekerlovforslag 23-03-2015 1501025 1674661
Jyllands-Posten Privat hjemmesygepleje 23-03-2015 1501025 1674659
MF Simon Emil Ammitzbøll
Folketingets Sundhedsudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 544 23-03-2015 1501264 1674330
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Sophie Løhde
SUU alm. del - svar på spm. 548 23-03-2015 1501424 1674340
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Sophie Løhde
SUU alm. del - svar på spm. 550 23-03-2015 1501424 1674350
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Sophie Løhde
SUU alm. del - svar på spm. 549 23-03-2015 1501424 1674348
  Svar på henvendelse vedr. hjælp til sukkerafhængighed 09-03-2015 1501544 1662453
  Svar på henvendelse vedr. hjælp til sukkerafhængighed 23-03-2015 1501544 1673654
Sundhedsstyrelsen SST's holdning til sukkerafhængighed 23-03-2015 1501544 1673571
  centersvar på borgerhenv. - fejl i psykiatrien - tavse om bilirubinværdien 18-03-2015 1501549 1671523
  Svar vedrørende forældet erstatningssag 23-03-2015 1501643 1673490
  Svar på borgerhenvendelse om forældet erstatningssag 23-03-2015 1501643 1674098
Plesner Advokatfirma Svar på Deres anmodning om aktindsigt vedr. indkøb af børnevacciner 23-03-2015 1501791 1674623
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Dansk Tandplejerforening
Lynhøring: Udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren 23-03-2015 1501836 1673660
Region Midtjylland Besvarelse: Lovgrundlag for kontaktpersonsordningen 23-03-2015 1501852 1674205
  Besvarelse af henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 23-03-2015 1501858 1673584
  Svar på borgerhenvendelse vedr. arbejdspres på sygehuspersonale. Frederikssund Sygehus 23-03-2015 1501859 1673663
  Svar på henvendelse om pillepas 23-03-2015 1501860 1673605
  Svar på yderligere spørgsmål om pillepas 23-03-2015 1501860 1674194
  Svar på borgerhenvendelse vedr. knogleskørhed 23-03-2015 1501864 1673750
Statens Serum Institut Mail til SSI om varsling af data til brug for SST's redegørelse om forbruget af morfin og morfinpræparater. 23-03-2015 1501870 1673737
  Svar på borgerhenvendelse vedr. gastroskipi 23-03-2015 1501882 1674442
  Besvarelse af henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 23-03-2015 1501887 1674503