Fra: 16-03-2015 til: 16-03-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. Sundhedsstyrelsen13-03-2015SJ-STD-SUMLLU1668330
 Borgerhenvendelse - groteks behandling af patient på Nordsjællands hospital13-03-2015SJ-STD-SUMLLU1668329
RigsrevisionenBeretning til statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser13-03-2015SJ-STD-SUMKT1668314
SundhedsstyrelsenInspektorårsmøde - programmet, 17. marts 201516-03-201509000161668534
Hospice VendsysselProjektmidler til 3 hospicepladser20-01-201509004191630090
Københavns UniversitetRegnskab 2014 og forslag til budget 2015 for Videreuddannelsen i Ortodonti, Odontologisk Institut, KU27-01-201509034631635802
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens orientering13-03-201510007221668398
KulturstyrelsenUdkast til fakturagrundlag 1. rate 2015 tilgængelig i Licenswebben // DEFF10-03-201510025511668988
 Borgerhenvendelse - det er de raske der er syge13-01-201510051491624171
 Borgerhenvendelse - dansk erstatningsret er forældet20-02-201510051491651022
 Sektmedlemmer i sundhedsinstitutioner20-02-201510051491651327
 Borgerhenvendelse - pædofile i tvangspsykiatrien25-02-201510051491653614
 Borgerhenvendelse - klage over kriminelle forbrydelser og udredning22-01-201510051491631507
 Borgerhenvendelse vedr. tvang i psykiatrien11-02-201510051491644869
Lolland KommuneUdbetalingsanmodning21-01-201511019751631217
Justitsministeriet
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Udenrigsministeriet
Liste over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 12, 13 og 14)13-03-201511030361668450
Statsministeriet
Justitsministeriet
Lægemiddelstyrelsen
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Fristliste af 12. marts 201512-03-201511030361668452
Region MidtjyllandUdbetaling vedr. Akuthus Lemvig17-02-201511031151651421
Kommunernes LandsforeningKL's økonomisk høringssvar vedr. dut-afregning 2015 om hospicepladser fra kræftplan III13-03-201511067011667104
Region MidtjyllandUddybning af ansøgning om satspuljemidler til psykiatrien i Gødstrup16-03-2015SJ-STD-DEPJABN1669041
Region MidtjyllandTilskud til bibeholdelse af fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro06-02-201511142651643076
Aids FondetSvar vedr. Sex og Sundhed overtagelse af AIDS-Fondet28-01-201512042711635691
Region Sjælland
Roskilde Sygehus
udbetalingsanmodning10-02-201512091181643640
Kræftens BekæmpelseUdbetaling af tilskud23-02-201512091181651476
KLBudgetrevision 201508-02-201512100181643177
KLStatus og udbetalingsanmodning19-01-201512100181629487
Center for ludomaniRedegørelse for overskud fra 201323-02-201512100231651553
Center for ludomaniRedegørelse for overskud fra 2013 i budget for 201509-02-201512100231651545
 Klager over manglende aktindsigt i egne papirer13-03-201512108681667026
 Borgerhenvendelse vedr. psykiatrisk diagnose.12-03-201512108681666944
 Borgerhenvendelse om psykiatrien26-02-201512108681654005
 Borgerhenvendelse - forskel på borgere og diskrimination13-01-201512108681625149
Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1DAnmodning om udbetaling06-02-201512113931643061
FolketingetL 137 - Spm. 512-03-201513004591666125
FolketingetL 137 - Spm. 613-03-201513004591667589
FolketingetL 137 - Spm. 412-03-201513004591666124
FolketingetL 137 - Spm. 312-03-201513004591666122
FolketingetL 137 - spm 205-03-201513004591660748
FolketingetL 137 - Spm. 124-02-201513004591652507
LeverforeningenLeverforeningen Årsregnskab 201416-03-201513017241668566
Folketingets OmbudsmandFolketingets ombudsmand sender foreløbig redegørelse om afslag til apoteker på at være knyttet til lægemiddelvirksomhed13-03-201513022191667163
Folketingets OmbudsmandFolketingets ombudsmand sender kopi af foreløbig redegørelse vedr. afslag til apoteker13-03-201513022191667166
Nordsjællands HospitalAcceptskrivelse25-02-201513022341653857
 Borgerbrev - Kommentar til 6 centrale bekymringer i forb. med et mellemlager for atomaffald14-03-201513029321668381
Københavns Kommuneaccept vedr. stofindtagelsesrum19-01-201513044821629468
Københavns KommuneTilbagebetaling af overskydende tilskud i 2014 vedr. Fixelancen16-01-201513044821627912
Københavns Kommuneudbetalingsanmodning og besked om kontaktperson20-01-201513044821630044
Aids FondetAIDS Fondets hep-indsats 2014-201703-02-201513048531661551
 Borgerhenvendelse vedr. konkret behandlingsag01-03-201513058171659298
Region SyddanmarkPulje vedr. nedbringelse af tvang - regnskabsaflæggelse27-02-201513060561660736
 Klage over Psykiatrien Fjorden12-03-201514001541666936
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringDagsorden og materiale til mødet på onsdag d. 18/3 om opfølgning på implementeringen af reformen om førtidspension og fleksjob og kontanthjælpsreformen16-03-201514014751669063
Lægemiddelindustriforeningen - LIFInvitation til at give et midre indlæg i forbindelse med generalforsamling13-03-201514016881668299
Lolland KommuneHenvendelse med ønske om møde vedr. slutdepot for atomaffald16-03-201514016881668983
Region Syddanmark
Sydvestjysk Sygehus
acceptskrivelse og udbetalingsanmodning16-02-201514021861647044
Region Nordjyllandacceptskrivelse06-02-201514021881643038
Region Nordjyllandudbetalingsanmodning06-02-201514021881643040
Region Midtjyllandprojekt om svært overvægtige børn27-02-201514021891660699
Nordsjællands Hospital
Region Hovedstaden
Vedr. udbetaling til satspuljeprojekt05-02-201514021901642954
StatsministerietOrientering fra Statsministeriet vedr. borgerhenvendelse om omskæring12-03-201514022371668485
Komiteen for Sundhedsoplysningudbetaling til partnerskab06-02-201514030771641993
Morsø KommuneUdbetaling til partnerskabet22-01-201514030911632471
Red BarnetStatus for partnerskabet03-02-201514031041638727
Red BarnetOpgørelse for 2014 for partnerskabsprojekt29-01-201514031041636758
Region SyddanmarkVedr. kommende status fra partnerskabsprojekt28-01-201514031201635765
Region Sjællandpartnerskabsprojekt og budget02-03-201514031241662239
Sund By Netværketpartnerskabets budget19-01-201514031251629472
Hjerteforeningennyt budget for partnerskabsprojekt05-01-201514031301644454
Danmarks LungeforeningAfslutning af partnerskabsprojekt27-01-201514031391635029
Frivilligcenter Silkeborgudbetalingsanmodning09-02-201514031511643543
Københavns Kommunebudget for partnerskabsprojekt.27-02-201514031571655832
Thisted KommuneUdbetalingsanmodning vedr. partnerskabsprojekt31-01-201514031701638490
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)Vedr. udbetaling og status for partnerskabsprojekt05-02-201514031711641780
DiabetesforeningenJustering af partnerskabsprojekt28-01-201514031871635759
DiabetesforeningenUdbetalingsanmodning19-01-201514031871629479
DiabetesforeningenRegnskab for 2014 og nyt budget25-02-201514031871653864
CPH West Uddannelsescenter København Vestudbetaling vedr. partnerskabsansøgningen29-01-201514031941636773
Ballerup KommuneUdbetalingsanmodning19-01-201514031961629482
Danmarks Idræts-Forbund - DIF Sekretariatbudget for partnerskabsprojekt04-03-201514032011659786
Danmarks Idræts-Forbund - DIF Sekretariatdørtrinsklubbber09-03-201514032011662437
Danmarks Idræts-Forbund - DIF Sekretariatpartnerskabsprojekt dørtrinsklubbber05-03-201514032011662413
Game DanmarkAnmodning om udbetaling til partnerkabsprojekt18-02-201514032031651452
SundhedsstyrelsenUdkast - referat af 2. møde i referencegruppen vedr. national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge12-03-201514033721668506
Dansk Psykolog ForeningHenvendelse om sygehusbaseret psykiatri10-03-201514042821666166
Hvidovre HospitalForslag til budget og projektplan for Videncenteret i 201505-02-201514048351641773
Komiteen for SundhedsoplysningPræventionsbevilling06-02-201514049861643102
Danmarks RadioAnmoder om aktindsigt09-03-201514050351663660
Arbejdsmiljøcenter Midt-VestSpørgsmål om pulje til forebyggende sundhedstjek på arbejdspladser16-03-201514062561668883
ForsvarsministerietMateriale til arbejdsgruppemøde fredag d. 20. februar18-02-201514064521649081
ForsvarsministerietSupplerende materiale til arbejdsgruppemøde 20. februar18-02-201514064521649085
ForsvarsministerietLovgivningsspørgsmål ifm. ændring af sundhedsordning for værnepligtige11-03-201514064521665927
ForsvarsministerietVedr. oplysninger fra læger ift. bedømmelseskommissioner04-03-201514064521659830
ForsvarsministerietVedr. privatpraktiserende læger ift. bedømmelse på session04-03-201514064521659321
 Borgerhenvendelse ang. Sundhedsstyrelsen13-03-2015SJ-STD-DEPKHK1669186
Nordisk MinisterrådDe nye nordiske videreuddannelser, hospitalshygiejne og smitsomme sygdomme - forslag om mødedatoer13-03-201514070651667349
Nordisk MinisterrådVores møde onsdag: De nye nordiske videreuddannelser, hospitalshygiejne og smitsomme sygdomme16-03-201514070651668630
Kommunernes LandsforeningMøde med KL om høreapparatevaluering16-03-201514072941668858
 Borgerhenvendelse - Sundhedsstyrelsens ledelse12-03-201515000011667462
 Borgerhenvendelse om Sundhedsstyrelsen13-03-201515000011668303
SoldaterlegatetInvitation til Soldaterlegatet fondens årsmøde 27. maj 201513-03-201515000041667288
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på anmodning om overtagelse af besvarelse af borgerhenvendelse13-03-201515000051667199
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetKIU søger Rådighedspuljen14-03-201515000671668520
Sportsbranchen.dk Frederiksborg SlotsmølleKopi af henvendelse til Sundhedsstyrelsen om BDO06-03-201515000941661232
Jyllands-PostenStatsministerens nytårstale11-03-201515002981667938
RigshospitaletEDMaRC tilskud03-03-201515003211662407
RigshospitaletVedr. møde om bevilling til forskning i hormonforstyrende stoffer og reproduktion27-01-201515003211635533
RigshospitaletBudget for EDMaRC23-01-201515003211634952
RigshospitaletMateriale vedr. EDMaRC21-01-201515003211634948
RigshospitaletMøde med EDMaRC26-01-201515003211634962
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholdgenfremsendt bidrag13-03-201515005721667648
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdBidrag fra MBLIS vedr Sundhedsministeriet i Ontarios henvendelse09-02-201515005721644151
Sex og Samfundspørgsmål til ansøgning om bevilling til Sex & Samfund 2015 m budget16-01-201515006071635006
Sex og SamfundUddybning af ansøgning om bevilling til Sex & Samfund 2015 m budget26-01-201515006071635009
Sex og Samfundaktivitetsoversigt04-02-201515006071640954
Sex og SamfundTilskud vedr. arbejde med Uge Sex, Kun med kondom, Sexlinien og fagligt netværk i 201502-03-201515006071662391
Sex og SamfundVedrørende bevilling til Sex & Samfund i 201514-01-201515006071635003
Sex og SamfundAnsøgning om særbevilling til Sex & Samfund 2015 med budget15-01-201515006071635000
Sex og Samfundstatus bevillinger03-02-201515006071640950
FolketingetSUU alm. del - Spm. 41821-01-201515006491631239
Statens Serum Institut3. Udkast til årsrapport SSI (II)13-03-201515007391668823
 Ny henvendelse13-03-201515008021667039
 Ny henvendelse11-03-201515008021665820
 Borgerhenvendelse om mors sygdomsforløb18-01-201515008291628393
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdBidrag til SUM vedr. henvendelse fra den 18. januar 201510-03-201515008291664380
Region MidtjyllandGødstrup_Vinderforslag16-03-201515008641669055
Region MidtjyllandDommerbetænkning_fase 2_20150120 - eksemplar til tryk16-03-201515008641669044
Region MidtjyllandUddybning af ansøgning om satspuljemidler til psykiatrien i Gødstrup16-03-201515008641669047
Region MidtjyllandEndelig dommerbetænkning, DNV-Gødstrup Psykiatri_til ansøgning om satspuljemidler16-03-201515008641669043
 Borgerhenv. - psykiatri - selvmordstruet06-02-201515008891642782
SundhedsstyrelsenYderligere dokumenter fra Sundhedsstyrelsen13-03-201515010121667064
Fehmarnsches TageblattMellemlagerløsning13-03-201515010231668407
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus16-03-201515010241668867
Berlingske NyhedsbureauMinisterkommentar16-03-201515010241668866
Statens Serum InstitutBesvarelse af Følg eller forklar - 201516-03-201515012651668579
Region NordjyllandRegion Nordjylland Fremsender bemærkninger til midtvejsopfølgning på projektnr. 65605.16-03-201515012841668351
Horsens KommuneHorsens Kommune Angående midtvejsrapport samt budget til projektnr. 22306.16-03-201515013301668642
Horsens KommuneHorsens Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22306.16-03-201515013301668548
 Klage over psykiatrien14-03-201515014771668537
 Borgerhenvendelse vedr. klagesag vedr. Patientombuddet og Det Psykiatriske Patientklagenævn23-02-201515014771652074
FolketingetSUU alm. del - spm. 68304-03-201515015151659399
FolketingetSUU alm. del - spm. 68204-03-201515015151659398
FolketingetSUU alm. del - spm. 68404-03-201515015151659400
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668291
 Borgerhenvendelse - fejl i regionspsykiatrien, Herning27-02-201515015491657778
Statens Serum InstitutNational Reporting Instrument - 201513-03-201515015681667213
 Ansøgningsfrist15-03-201515015911668495
Departement for sundhed (Peqqissutsimut Naalakkersuisut) Afdeling for Jura og ServiceKoordination af EKS mødet 27. og 28. maj i Ilulissat13-03-201515016151668570
FolketingetL 115 - Spm. 409-03-201515016181664148
FolketingetS 86011-03-201515016301665754
WHO´s Regionalkontor for EuropaBekræftelse på modtagelse af Danmarks bemærkninger til udkast om styrkelse af sundhedssystemer15-03-201515016321668342
Region NordjyllandOrientering fra Region Nordjylland om undersøgelse vedr. lungehindekræft12-03-201515016451667030
 Bakker op om fyringen af direktør for Sundhedsstyrelsen12-03-201515016741666945
FolketingetSUU alm. del - Spm. 70612-03-201515016801666128
AlzheimerforeningenSvar til SUM: Kvittering for modtagelse af brev til sundhedsministeren om Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn13-03-201515016841667650
Institut for MenneskerettighederMøde med Institut for Menneskerettigheder om høringssvar i forbindelse med behandlingen af lovforslag L137 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien12-03-201515016851667608
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71912-03-201515017111666303
FolketingetSUU alm. del - Spm. 70312-03-201515017201666001
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68810-03-201515017211665092
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68910-03-201515017211665096
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68710-03-201515017211665015
Roskilde KommuneRoskilde ønsker møde om mellemlagerløsningen16-03-201515017221668856
 Borgerhenvendelse - tilsynet med plejehjem og botilbud14-03-201515017231668447
OptikerforeningenHenvendelse vedr. markedsføring af sundhedsydelser04-03-201515017241668994
 Borgerhenvendelse - Tak til Nick Hækkerup16-03-201515017261668655
Metroxpress A/SAnmoder om aktindsigt i alle arbejdsrelatrede mail sendt fra private mailadresser10-03-201515017271665056
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668294
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668295
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668910
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668911
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668912
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668631
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668632
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668633
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668634
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668635
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668243
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668244
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668245
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668246
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668247
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668248
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668249
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668250
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.13-03-201515015461668251
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668252
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668253
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668254
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668255
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668256
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668257
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668258
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668259
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668260
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668261
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668262
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668263
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668264
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.14-03-201515015461668265
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668266
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668267
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668268
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668269
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668270
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668271
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668272
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668273
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668274
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668275
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668276
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668277
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668278
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668279
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668280
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668281
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668282
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668283
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668284
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668285
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668286
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668287
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668288
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668289
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668290
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.16-03-201515015461668292
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.15-03-201515015461668293