Fra: 08-01-2015 til: 08-01-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Landsforeningen af Polio-,Trafik og Ulykkesskadede - PTULandsforeningen af Polio-, Trafik og Ulykkesskade tilskud i 2015.08-01-201509010951621540
UdenrigsministerietSvar på henvendelse om kontaktperson08-01-201510007351621092
PatientombuddetBorgerhenvendelse om spørgeskemaundersøgelse sendes til videre foranstaltning08-01-201510108831621072
Region SyddanmarkVedr. regnskabsaflæggelse for etablering af sundhedshus i Ærøskøbing - anmoder om slutstatus07-01-201511038151620372
Region SyddanmarkReferat af mødet d. 12. december07-01-201511119201620907
PatientombuddetVedr. omlægning af kontrolforløb08-01-201511143451621546
TopdanmarkSvar på henvendelse vedr. tegning af afløbsforsikring ifbm. fusioner08-01-201513004391621359
IMCC Sund Dag, Medicinhuset 1161 Maria KlitgaardSund Dag. vedrørende tilskud fra rådighedspuljen07-01-201513013291620995
Lolland KommuneLolland Kommune Godkendelse af revideret budget til projektnr. 62144.08-01-201513030521621789
Vejle KommuneVejle Kommune Godkender forlængelse af projekt nr. 62162 til 2015.08-01-201513030521621419
Vejle KommuneVejle Kommune Godkender forlængelse af projekt nr. 62162 til 2015.08-01-201513030521621711
Brønderslev KommuneBrønderslev Kommune Ansøger om forlængelse til 2015 for projektnr. 62148.08-01-201513030521621757
SundhedsstyrelsenForespørgsel til sag om emballering af kondomer08-01-201513048201621344
SundhedsstyrelsenSpørgsmål om den nationale strategi over for kopper08-01-201513060021621581
Region SyddanmarkGodkendelse af ændring vedr. projekt til nedbringelse af tvang, Region Syddanmark08-01-201513060561621703
SundhedsstyrelsenFL 201507-01-201514008911621700
Finansministeriet
Danske Regioner
Dato for udsendelse af produktivitetsopgørelse 201308-01-201514012521621435
Region Nordjyllandspørgsmål vedr. tilsagn08-01-201514021881621672
FinansministerietAjourføring af FL 2015 dokumenter08-01-201514023501621712
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Slutregnskab Styrkelse af den selvmordsforebbygend indsats projekt 58406.08-01-201514026061621669
Region HovedstadenSV: Returnering af penge til SUM08-01-201514038071621871
SundhedsstyrelsenUdkast til tre guider samt følgebrev om DGOP'en08-01-201514039951621374
KL
MedCom
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
Revideret udkast til GOP-guider og følgebrev08-01-201514039951621922
Danske RegionerInvitation til MedComs implementeringsgruppe for ny version af MedComs kommunikationsstandard for genoptræningsplaner08-01-201514039951621903
SundhedsstyrelsenGOP-guide08-01-201514039951621942
KL
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Fortolkningsbidrag til Genoptræningsvejledningen/GOP-guiden07-01-201514043801621379
Region HovedstadenByggeprogrammer for Nordsjælland og Bispebjerg08-01-201514047901621651
Homann Advokater
Sundhedsstyrelsen
Svar på ansøgning om forhåndsgodkendelse af import af ayahuasca-vin08-01-201514049301621339
SundhedsstyrelsenMateriale til møde d. 9. januar08-01-201514055171621776
SundhedsstyrelsenYderligere materialer til møde imorgen08-01-201514055171621915
Statens Serum InstitutOpfølgning på møde den 18. december 201507-01-201514057311620918
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Annulleret08-01-201514064581621914
 Svar til borger vedr. kursusdeltagelse07-01-201514067721621054
 Henvendelse vedr. spørgeskema om aktivdødshjælp08-01-2015SJ-STD-DEPKHK1621849
Finansministerietsvar på kommentarer til grundbudget 201508-01-201514073171621752
KLHenvendelse om udkast til bekendtgørelse (befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin)08-01-201514073271621427
 Svar på henvendelse vedr. redegørelse fra 198508-01-201514073311621829
SundhedsstyrelsenOrientering om Danske Regioners svar på DUT-høring vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning om transkønnede05-01-201514073881618514
SundhedsstyrelsenSUMS bekræftelse til SSTs udtalelse vedrørende klage om SSTs fastsættelse af årsgebyr som fabrikant af medicinsk udstyr.06-01-201514074781620443
Middelfart KommuneKvittering for modtagelse af henvendelse07-01-201515000891620928
Healthcare Denmark Forskerparken 10HBesvarelse af anmodning fra Healthcare Denmark om der findes engelsk materiale om den danske styringsmodel i sundhedsvæsenet08-01-201515001341621756
European Complementary and alternative AssociationInfomation on complementary and alternative medicine07-01-201515001431621060
USA's Ambassade i DanmarkSvar vedr. møde mellem SUM/NSI og MedImpact.08-01-201515001571621418
KLSvar på spm. vedr. færdigbehandlingstakst07-01-201515001661620819
 Svar på borgerbrev08-01-201515001741621701
Det Kongelige Helse- og OmsorgsdepartementSvar til det norske sundhedsministerium om livforlængende behandling08-01-201515001951621990