Fra: 16-12-2015 til: 16-12-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
European Commission Institute for Health and Comsumer ProtectionECIBC Scientific/Technical project officer - Vacancy notice04-12-2015SJ-STD-SUMHCF1842003
MedComKvittering for svar vedr. dosisdispenseret medicin.16-12-2015SJ-STD-SUMDRA1856161
Erhvervsstyrelsenvedr. anmeldelse til businessindenmark16-12-201509038321856624
 Borgerhenvendelse - Inger bør elskes af Christiansborg10-12-201510051491848520
UdenrigsministerietOPDATERET oversigt 20/2015 over præjudicielle sager ved EU-Domstolen samt EFTA-sag E-16/1528-09-201511030361784791
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 236 af 20. juli 2015 (UM id: 749279)21-07-201511030361747602
MedComsvar vedr. ekstraordinært styregruppemøde medcom14-12-2015SJ-STD-DEPSZB1856196
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til NKR styregruppemøde d. 18. december 201511-12-201512073921856412
SundhedsstyrelsenOrientering før publicering NKR dysfagi - publiceres den 17. december 201511-12-201512073921856420
SundhedsstyrelsenOrientering til Nationalt udvalg og styregruppen for nationale kliniske retningslinjer12-11-201512073921856427
SundhedsstyrelsenEftersendelse af bilag 4 til NKR styregruppemøde d. 18. december 201514-12-201512073921856404
SundhedsstyrelsenEftersendelse af Erfaringsopsamling vedr. NKR til møde i Nationalt Udvalg for NKR30-11-201512074041856441
SundhedsstyrelsenMødeindkaldelse - 12. møde i Nationalt udvalg for NKR26-11-201512074041856447
SundhedsstyrelsenUdkast til kommentar - Referat af 12 møde i nationalt udvalg for NKR10-12-201512074041856432
Roskilde SygehusRoskilde Sygehus: status16-12-201512091181856544
Center for Biosikring og -BeredskabMinutes & presentations from 3 December meeting in Denmark15-12-201514005951856136
Center for Biosikring og -BeredskabMinutes & presentations from 3 December meeting in Denmark15-12-201514005951856147
 Borgerbrev - tvungen opfølgning09-12-201514048321846136
 borgerbrev - Korruption09-12-201514048321846137
Nationalt Videnscenter for DemensHøringssvar: Nationalt Videnscenter for Demens16-12-201514059711856331
KLHøringssvar: KL16-12-201514059711856675
DR NæstvedInvitation til ministeren som gæst i nytårsprogram den 1. januar 201615-12-2015SJ-STD-DEPKHK1856098
Uddannelses- og ForskningsministerietOrientering om analyse af forskning i politikudvikling06-02-201515002111642815
 Kaos i Det Psykiatriske Patientklagenævn07-12-2015SJ-STD-DEPSPO1843476
 Ny henvendelse14-12-201515008021853581
BeredskabsstyrelsenKvittering for modtagelse af evalueringssvar vedr. KRISØV 201516-12-201515008861856862
Komiteen for SundhedsoplysningVedr Antibiotikakampagne 201516-12-201515010631856914
Forskningsenheden for Almen Praksis i København Center for Sundhed og SamfundAnmodning om udbetaling af honorar10-12-201515012721848132
EuroHealthNetEuroHealthNet press release: EuroHealthNet welcomes call by health ministers for EU alcohol strategy08-12-2015SJ-STD-DEPLCT1844995
Region HovedstadenPuljen til forbedring af de fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien16-12-201515028531856889
Udenrigsministeriet
Europaudvalget EUU
EUU: SUMs samlenotat vedr. rådsmøde (EPSCO) den 19. juni 2015 (UM id: 627040)02-06-201515030211724714
RigsrevisionenHøring af fortsat notat om aktiviteter og udgifter i praksissektoren15-12-201515032611856337
 Mere om sager vedrørende døraflåsning, afgørelse vedhæftet03-12-201515033581856157
 Sager vedrørende døraflåsning30-11-201515033581856153
 revideret - Sager vedrørende døraflåsning03-12-201515033581856155
SundhedsstyrelsenVedr. bankoplysninger ifm. faktura til Nordisk Ministerråd16-12-201515034101856835
 Rettelse til invitation til julehygge med FØL16-12-201515039071856537
Dansk Handicap ForbundSundhedsstyrelsens håndtering af HPV diskussionen03-12-201515041121840664
Amgros I/SRykker for svar vedr. receptbekendtgørelsen14-12-201515042351854080
Dansk Handicap ForbundInvitation fra Dansk Handicap Forbund til følgegruppe på HPV området03-12-201515053321840671
 Høringssvar JK04-12-201515053771856398
 Høringssvar RSK13-12-201515053771856400
LanguagewireEndeligt tilbud på oversættelsesopgave15-12-201515053961856561
LanguagewireVedr. tilbud på oversættelsesopgave16-12-201515053961856574
LanguagewireTilbud på oversættelsesopgave15-12-201515053961856508
LanguagewireBekræftelse på oversættelsesopgave16-12-201515053961856575
MedComKommunernes håndtering af håndkøbsmedicin16-12-201515057121856718
Danske DiakonhjemSøger takster for serviceydelser 201608-12-201515058011844021
Rudersdal KommuneTakstlofter for madservice 201610-12-201515058011848518
SundhedsstyrelsenKommentarer til mål og resultatkrav 201616-12-201515058521856791
Statens Institut for FolkesundhedTekst om evaluering af partnerskabspuljen15-12-201515058521855258
Center for ludomaniAnsøgning om midler til behandling af ludomani09-12-201515059041846525
 Borgerhenvendelse - bemærkning til 1813 systemet og vudering af behov for besøg hjemme25-11-201515062351832599
H. Lundbeck A/STakker for møde den 9. december 201510-12-201515063141854786
 Borgerhenvendelse - er havnet i en blindgyde07-12-201515066221842633
 Borgerhenvendelse - ønsker udredning på privathospital03-11-201515067621812085
 Ønsker at bringe henvendelse om autorisation i erindring07-12-201515068611843478
 Kvittering for svar fra SST vedr. HPV, ME og de 5 behandlingscentre03-12-201515068801840697
FolketingetEndeligt program for HPV-høringen i Folketinget16-12-201515071721856560
 Borgerhenvendelse - klage over afgørelse13-12-201515072391853534
LægemiddelstyrelsenUdtalelse og kopi af sagens akter15-12-201515073321856086
 Rykker for svar på sin henvendelse af 30. juni 2015 vedr. fertilitetsbehandling24-11-201515073541829579
Region HovedstadenRedegørelse fra Region Hovedstaden vedr. fødselsforberedelse og hjemmebesøg på Hvidovre Hospital11-12-201515074771849599
Region HovedstadenRedegørelse fra Region Hovedstaden vedr. fødselsforberedelse og hjemmebesøg på Hvidovre Hospital11-12-201515074771849123
 Ønsker uddybning af spørgsmål07-12-201515075251843475
Social- og IndenrigsministerietFra SIM_Status for satspuljeprojekter - Satspuljeaftaeln 2014-201715-12-201515075361856407
 Fornyet henvendelse vedr. kontrol med privathospitaler15-12-201515076211856640
 Borgerhenvendelse - ventetid på behandling04-12-201515077201840764
LægemiddelstyrelsenForespørgsel vedrørende besvarelse af henvendelse om primperan supp.15-12-201515077211856082
LægemiddelstyrelsenAnmodning om bemærkninger til udkast til besvarelse15-12-201515077211856083
LægemiddelstyrelsenKopi af fælles besvarelse af henvendelse15-12-201515077211856081
 Forespørger til svar på henvendelse af 28. november 2015 vedr. det psykiatrisk behandingssystem10-12-201515077651847614
KLvedr. ekstraordinært møde i medcoms styregruppe15-12-201515079841856326
Danske RegionerRvedr. ekstraordinært møde i medcoms styregruppe15-12-201515079841856330
MedComsvar vedr. planlægning af ekstraordinært styregruppemøde medcom16-12-201515079841856708
KL
Danske Regioner
MedCom
Svar på forslag om ny dato: ekstraordinært møde i medcoms styregruppe16-12-201515079841856709
Danske Regioner
KL
MedCom
Svar vedr. forslag om ny dato: ekstraordinært møde i medcoms styregruppe16-12-201515079841856764
MedComSvar vedr. ekstraordinært styregruppemøde medcom15-12-201515079841856316
MedComsvar vedr. udkast til brev og rapport om it-revision af Sundhedsdatanettet15-12-201515079841856342
MedComUdkast til brev og rapport om it-revision af Sundhedsdatanettet15-12-201515079841856334
MedComsvar vedr. ekstraordinært styregruppemøde medcom15-12-201515079841856321
Radio 24syvAnmodning om aktindsigt14-12-201515080021853718
Statens Serum InstitutMaterialer til møde i Koncern IT Forum d. 16.12.201510-12-201515080111855266
DRAnmodning om aktindsigt i modtagne aktindsigtsanmodninger15-12-201515080341856126
JustitsministerietOrientering aktindsigtsanmodning sendt til flere ministerier16-12-201515080341856127
FolketingetSUU alm. del - Spm. 16214-12-201515080351854794
 Fortolkning af lov om assistreret reproduktion03-12-201515080401840149
 Borgerhenvendelse - pligtforsømmelse og belønning13-12-201515080421853538
 Overvejer at opgive sin sag og gå i gang med civilretssag08-12-201515080431843495
 Har ikke opgivet sagen11-12-201515080431848671
Sikker vaccinationBorgerhenvendelse - Vejledning vedr. gul feber stempel ved vaccinationer22-09-201515080441781481
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om ventetid for udenlandske læger og reglerne om medicin08-12-201515080451854787
 Borgerbrev - ønsker oplysninger om indlæggelser08-12-201515080461853297
Selveje DanmarkTilmelding til mødet den 14. januar - Selveje Danmark16-12-201515080501856698
Danske ÆldrerådTilmelding til mødet d. 14. januar - Danske Ældreråd16-12-201515080501856702
LægeforeningenTilmelding til mødet d. 14. januar - Lægeforeningen16-12-201515080501856704
 Borgerhenvendelse - godtgørelse af transport med Falck15-12-201515080531856111
Regionshospitalet SilkeborgForespørger til ansøgning til satspuljemidler 2016-2019 til HPV-klinikken i Region Midt03-12-201515080591841211
DGI CDDG Bioethics SekretariatetSpørgeskema fra Europarådet DH-BIO om surrogatmoderskab11-12-201515080601852595
Forbrugerrådet TænkHenvendelse med julehilsen om bl.a. HPV16-12-201515080611856805