Skip navigation


Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen

Afdelingen har ansvaret for ældreområdet, den sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet, de kommunale sundhedsopgaver, almen praksis og indsatsen i forhold til den kroniske patient.

Kontorchef:
Jacob Hess,
Anne Louise Nyegaard Hellen,
Andreas Jull Sørensen

Opgaver

 • General ældrepolitik og lovgivning på ældreområdet
 • Rehabilitering
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Aflastning
 • Plejevederlag til pasning af døende
 • Hjemmehjælp
 • Plejeboliger
 • Frikommuneforsøg og udfordringsret
 • Afbureaukratisering
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • Primær forebyggelse, herunder tobak, kost, alkohol, fysisk aktivitet, seksuel sundhed og doping
 • Stråleaktivitet
 • Høreapparater
 • Praksisområdet (RLTN, praktiserende speciallæger, almen praksis, fysioterapi, tandlæger, kiropraktik, fodterapi mv.)
 • Kommunale sundhedsopgaver (hjemmesygepleje, sundhedsplejen, tandpleje mv.)
 • Sundhed og beskæftigelse
 • Sundhed og miljø
 • Kronikerindsats
 • Den ældre medicinske patient
 • Demenshandlingsplan
 • Palliation
 • Befordring
 • Ulighed

Sidst opdateret 24-10-2018
Afdelingschef:

Jakob Krogh,

Tlf.: 72 26 94 33
Mail: jkr@sum.dk


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055