Skip navigation


Ministrenes svar til Folketinget

Her finder du links til spørgsmål til ministrene for sundheds- og ældreministereit fra Folketinget og ministrenes svar. Det gælder både § 20 spørgsmål og spørgsmål fra Folketingets Sundhedsudvalg.

§ 20 spørgsmål  fra Folketinget.

Udvalgsspørgsmål (Alm. del)  fra Sundhedsudvalget.

Her finder du § 71-tilsynets dokumenter - § 20 spørgsmål, udvalgsspørgsmål mv.

Her finder du alle Sundhedsudvalgets dokumenter - forslag, udvalgsbilag, spørgsmål, forespørgsler, redegørelser.

På Sundhedsudvalgets side  finder du yderligere oplysninger om udvalgets arbejde, dagsordner, medlemmer.

Der er på alle sider med dokumenter mulighed for at sortere, fx efter status (alle/besvaret/ubesvaret) og samling eller periode og bilagstype.

Se mere på  Folketingets hjemmeside


Sidst opdateret 27-06-2019
Folketingssalen


Folketingets debatter vises direkte på tv og på internettet
Du har mulighed for at følge debatten i Folketingssalen, Europaudvalgets møder og nogle af de åbne høringer, der finder sted på Christiansborg.

For at kunne se "Folketinget direkte" skal der være installeret et lille program på pcen.
Læs mere om mulighederne.

Det er også muligt, at se tidligere møder.


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |