Skip navigation


Publikationer

61-70 af 250 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Statusrapport på demensområdet i Danmark

  Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden”, at regeringen ønsker at forbedre indsatsen for mennesker med demens i Danmark. På den baggrund besluttede regeringen i 2015, at der skal udarbejdes en ny national demenshandlingsplan 2025. I forlængelse af dette blev der ved satspuljeforhandlingerne for 2016 afsat 470 mio. kr. i årene 2016-2019 til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af handlingsplanen.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  09-05-2016
 • Nationale mål for sundhedsvæsenet

  8 overordnede nationale mål skal være med til at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for patienterne i det danske sundhedsvæsen. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, Danske Regioner og KL har indgået en politisk aftale om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet og en række indikatorer, som viser udviklingen for de aftalte mål.

  Publiceret
  29-04-2016
 • ForsideNational undersøgelse af forholdene på plejecentre

  I denne undersøgelse beskrives forholdene på plejecentre i Danmark.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1
  Publiceret
  02-03-2016
 • Kortlægning af retspsykiatrien

  Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatser for denne gruppe.

  Forfatter
  Faglig ekspertgruppe
  Publiceret
  17-12-2015
 • Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren (XI delrapport)

  Udviklingen fra 2013 til 2014

  Forfatter
  Danske Regioner, Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet
  Publiceret
  15-12-2015
 • Evaluering af udredningsretten

  Retten til hurtig udredning på det somatiske område trådte i kraft den 1. september 2013, og den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg trådte i kraft den 1. januar 2013.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner
  Publiceret
  11-12-2015
 • Afrapportering – Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler

  Hvert år fødes børn med alvorlige helbredsproblemer og skader, fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af alkohol og/eller stoffer under graviditeten.

  Forfatter
  Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  15-09-2015
 • ForsideStatus på sundhedsområdet

  I regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” for 2015 fremgår, at regeringen i løbet af sommeren 2015 vil gøre status på sundhedsområdet. Denne rapport belyser udviklingen på sundhedsområdet for en række udvalgte områder.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  07-09-2015
 • Evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

  Evalueringen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er gennemført som opfølgning på økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner henholdsvis KL og evalueringen af kommunalreformen. Hovedrapport og 4 delanalyser.

  Forfatter
  KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet
  Publiceret
  27-05-2015
 • Forside på NSS' årsrapport for 2014Årsrapport 2014: Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning (NSS)

  Med denne årsrapport for 2014 følges der op på forummets arbejde i de forgangne år med en status-redegørelse for anbefalingerne og de initiativer, der er iværksat som opfølgning på dem. NSS har eksisteret siden 2009.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1
  Publiceret
  13-05-2015


61-70 af 250 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

forrige  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  næste

Søg i publikationer

Om SUM's publikationer

Under den enkelt publikaton kan du se, hvilken udgivelsesform der er valgt.


Om elektronisk udgivelse

Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis - som regel ligger publikatonen som pdf-fil.
Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen. Dette program er gratis -
hent Acrobat reader.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |