Skip navigation


Publikationer

201-210 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • ForsideVejledning om EF-regler m.m. om social sikring - sygehjælp, sygesikring og sygehusbehandling (revideret april 2008)

  Vejledning om reglerne i EF-forordning 1408/71 og den nordiske sikringskonvention om koordinering af offentlige sundhedsordninger for borgere, der rejser mellem EU- /EØS-landene. - På grund af forlængelsen af EU-sygesikringskortets gyldighedsperiode er der pr. april 2008 sket ændringer i Bilag 1, Blanketvejledning vedrørende EU-sygesikringskortet, blanket E104, blanket E 109 og blanket E121.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  29-04-2008
 • ForsideRapport fra arbejdsgruppen om hurtigere visiterende undersøgelse af patienter til de særlige behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge

  I rapporten fremsættes en række anbefalinger til, hvordan der inden for de nuværende ressourcemæssige rammer kan sikres hurtigere visiterende undersøgelser med henblik på at udpege det rigtige behandlingstilbud til den enkelte.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  03-03-2008
 • ForsideLøbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Tredje delrapport

  En arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand) har gennemført den tredje systematiske måling af produktiviteten i sygehussektoren.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  11-01-2008
 • ForsideNanoteknologi og sundhed - december 2007

  En tværministeriel arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Miljøstyrelsen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Fødevareinstituttet (DTU) og Dansk Standard har udarbejdet rapporten Nanoteknologi og Sundhed.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  21-12-2007
 • ForsideNøgletal for kræft - oktober 2007

  Pjecen ”Nøgletal for kræft” er en oversigt over de udviklingen i de centrale nøgletal på kræftområdet siden regeringens tiltræden.

  Forfatter
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  Version
  1.0
  Publiceret
  02-10-2007
 • ForsideRegeringens Resultater – Sundhedsområdet

  Pjecen ”Regeringens Resultater – Sundhedsområdet” opregner centrale resultater, som er opnået indenfor sundhedsområdet, siden regeringens tiltræden i 2001.

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  01-10-2007
 • ForsideRapport fra udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet

  Udvalget om den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet fremlægger i dag forslag til nye vilkår for private sygehuse og klinikkers samarbejde med den offentlige sektor efter den udvidede fritvalgsordning.

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  14-09-2007
 • ForsideUdredning om omfordeling af tilskuddet i voksentandplejen august 2007

  I udredningen belyses, hvorledes der kan gennemføres en omlægning af regionernes tilskud til tandpleje for voksne, så ressourcerne i højere grad tilgodeser patienter, der som følge af sygdom har særligt behov for tandpleje.

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  17-08-2007
 • Evaluering af takststyring på sygehusområdet

  Et udvalg bestående af H:S, Amtsrådsforeningen, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) har gennemført en evaluering af takststyring på sygehusområdet.Evalueringen viser, at takststyring har bidraget til øget aktivitet og faldende ventetider, ligesom takststyring har medvirket til at skabe større fokus på omkostningsproduktivitet i sygehusvæsenet.

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  13-07-2007
 • ForsideSundhedssektoren i tal - juni 2007

  Sundhedssektoren i tal er en oversigt over centrale nøgletalt på sundhedsområdet, og omfatter sundhedsudgifter, aktiviteter, fritvalg, ventetider, arbejdsmarkedet, levetid, dødelighed og sygelighed.

  Forfatter
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  29-06-2007


201-210 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

forrige  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  næste

Søg i publikationer

Om SUM's publikationer

Under den enkelt publikaton kan du se, hvilken udgivelsesform der er valgt.


Om elektronisk udgivelse

Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis - som regel ligger publikatonen som pdf-fil.
Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen. Dette program er gratis -
hent Acrobat reader.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |