Skip navigation


Enighed om grundlag for fortsat samarbejde mellem regionerne og Epilepsihospitalet

24-07-2012
PRESSEMEDDELELSE - De to arbejdsgrupper, som nedsattes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012, har afleveret deres rapporter. Der er enighed om, om de to rapporter udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde.

Danske Regioner, Region Sjælland og Epilepsihospitalet er enige om, at de to rapporter, der nu er offentliggjort, udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde.

De to arbejdsgrupper, som nedsattes i forlængelse af finanslovsaftalen for 2012, har afleveret deres rapporter, ”Epilepsihospitalets fremtidige opgaver” og ”Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet”.

Arbejdsgrupperne har dels set på, hvilke behandlingsmæssige opgaver Epilepsihospitalet i fremtiden skal varetage, dels på Epilepsihospitalets økonomi- og aktivitetsstyring. Arbejdsgrupperne har givet en række anbefalinger til principper for den fremtidige henvisnings- og visitationspraksis til Epilepsihospitalet og til økonomi- og aktivitetsstyring samt takststruktur.

Det er bl.a. anbefalet, at:

  • regionerne og Epilepsihospitalet har et fælles ansvar for at sikre, at alle patienter med epilepsi tilbydes den udredning og behandling, der anbefales i henhold til kliniske retningslinjer samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. epilepsikirurgi mv.

  • Epilepsihospitalet skal prioritere patienter inden for de udrednings- og behandlingskategorier, der alene varetages på Epilepsihospitalet.

  • Epilepsihospitalet derudover kan tilbyde andre kategorier af epilepsipatienter udredning og behandling i det omfang de økonomiske rammer herfor er til stede.

  • der løbende følges op på forbruget, herunder også i forhold til ventetider.

I finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten indgår, at der afsættes 25 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i 2013 til at understøtte Epilepsihospitalets aktivitet i en tilpasningsperiode.

Med enigheden mellem parterne om de to rapporters anbefalinger er der skabt grundlag for et godt samarbejde om Epilepsihospitalets opgaver og sat et punktum for den usikkerhed om hospitalets fremtid, som opstod i 2011. 

Se rapporterne:


Sidst opdateret 07-08-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |