Skip navigation


Ministeren har beskikket og genbeskikket 13 medlemmer af Det Etiske Råd

15-01-2008
PRESSEMEDDELELSE - Ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen (KF) har beskikket og genbeskikket 13 medlemmer af Det Etiske Råd. Funktionsperioden for 4 medlemmer af rådet er endnu ikke udløbet.

Ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen (KF) har beskikket og genbeskikket 13 medlemmer af Det Etiske Råd. Funktionsperioden for 4 medlemmer af rådet er endnu ikke udløbet.  

Rådet består i alt af 17 medlemmer. 

Ministeren har samtidig udnævnt professor, cand. scient. Peder Agger til formand for rådet.

Rådets nu beskikkede medlemmer er følgende:
Formand Peder Agger, professor, dr. scient.
Klavs Birkholm, programvært
Morten Kvist, pastor
Peter Øhrstrøm, professor, dr. scient.
Elisabeth Dons Christensen, biskop
Birthe Skaarup, fhv. folketingsmedlem
Peder Mouritsen, gårdejer
Lene Jensen, direktør
Elsebeth Gerner Nielsen, rektor
Lotte Hvas, praktiserende læge
Thomas G. Jensen, professor, dr. med.
Jon Andersen, kommitteret, cand. jur. 
Gunna Christiansen, professor, dr. med.
Niels Jørgen Cappelørn, director
Birthe Boelt, forskningsleder
Rikke Bagger Jørgensen, seniorforsker
Karin Verland, administrerende direktør

Kontakt:
Specialkonsulent Maja-Lisa Koushede tlf. 72269431


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |