Skip navigation


Meddelelse om nye bekendtgørelser om lægers videreuddannelse

05-11-2007
Ministeriet har udstedt ”Bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som læge” og ”Bekendtgørelse om speciallæger” som en del af regeringens reform af speciallægeuddannelsen for at forkorte den samlede uddannelsestid. Læs mere.

Sundhedsstyrelsen har udstedt 2 yderligere bekendtgørelser, der udmønter indholdet i ministeriets bekendtgørelser. Der kan læses mere herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. februar 2008.

Bekendtgørelse nr. 1247 af 24. oktober 2007 om tilladelse til selvstændigt virke som læge
Bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |