Skip navigation


Aftale om nyt loft på apotekernes indtjening på medicin

21-12-2012
PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsministeriet og Danmarks Apotekerforening har i dag indgået en ny aftale, der fastlægger apotekernes bruttoavance på medicin i 2013 og 2014.

Som led i aftalen indarbejdes der en effektiviseringsgevinst i rammerne for udgifterne til apotekersektoren, som bl.a. betyder, at det offentlige kan reducere sine medicinudgifter.

"Vi har indgået en fornuftig og ansvarlig aftale: Med aftalen får borgerne billigere medicin, og samtidig sparer samfundet penge, fordi det offentlige skal bruge færre kroner på medicin", siger sundhedsminister Astrid Krag.

"Selv om apotekersektoren står over for en modernisering, er der jo ikke tvivl om, at apotekerne fortsat skal sælge medicin til borgerne, og at ændringer i sektoren ikke kommer til at ske fra den ene dag til den anden. Derfor er det helt nødvendigt at lave en aftale om rammerne for apotekernes økonomi for de næste to år”, siger sundhedsministeren.

Patientsikkerheden styrkes
Aftalen indeholder desuden to initiativer, der kan være med til at reducere medicineringsfejl og dermed højne patientsikkerheden.

For at hjælpe borgerne og medarbejderne i bl.a. hjemmeplejen med at genkende medicin med det samme aktive indholdsstof, vil det fremover tydeligt fremgå af etiketten, som påføres på apoteket, hvilket aktivt indholdsstof det enkelte lægemiddel indeholder.  

Apotekerforeningen og Sundhedsministeriet er også blevet enige om at igangsætte et kompetenceløftprojekt om medicin og medicinhåndtering for personalet på kommunale botilbud.

"Jeg er især godt tilfreds med den del af aftalen, som sigter på at uddanne personalet på bostederne bedre i håndteringen af medicin. Der er nemlig særligt på bostederne brug for initiativer, der kan mindske omfanget af medicineringsfejl", siger Astrid Krag.

Apotekerforeningen er også tilfreds med, at aftalen indeholder initiativer, som styrker patientsikkerheden:  

”På trods af en økonomisk stram aftale er det glædeligt, at det også er muligt at tage initiativer, der kan føre til bedre patientsikkerhed og løsninger på medicineringsproblemer for beboerne på de kommunale botilbud,” siger formand for Danmarks Apotekerforening, Niels Kristensen.

Fakta om apotekernes bruttoavance
Udsalgsprisen på medicin, der sælges via apotekerne, fastsættes på baggrund af apotekernes indkøbspris og apoteksavancen.

Indkøbsprisen fastsættes af importører og producenter og anmeldes til Sundhedsstyrelsen, mens apoteksavancen forhandles hvert andet år mellem sundhedsministeren og Apotekerforeningen.

Aftalen om apotekernes avance på medicin skal bl.a. sikre ens priser på medicin over alt i Danmark.

Læs "Bruttoavanceaftale 2013-2014"

Yderligere oplysninger
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 21-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |