Skip navigation


Ny pjece skal forebygge fejlmedicinering

20-12-2011
PRESSEMEDDELELELSE - Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udsender i dag en pjece, der skal medvirke til at sikre, at patienter på plejehjem og botilbud får den rigtige medicin.

Landets kommuner og regioner modtager i dag en pjece om medicinhåndtering, der skal hjælpe med at forebygge fejlmedicinering. Pjecen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.   

Pjecen er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud og skal ses som et supplement til Sundhedsstyrelsens vejledninger på området. Pjecen supplerer andre nye initiativer, som skal medvirke til, at patienter på plejehjem og botilbud får den rigtige medicin.   

”Den nye pjece skal være med til at sikre en bedre medicinhåndtering og dermed en bedre sikkerhed for den enkelte patient. Jeg håber, at den kan blive et effektivt værktøj til medicinhåndtering, for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud,” siger Astrid Krag.   

Embedslægernes tilsynsrapport fra 2010 viser, at der fortsat er behov for en indsats vedrørende korrekt medicinhåndtering. I 9 procent af stikprøverne i 2010 var der for eksempel ikke overensstemmelse mellem det antal tabletter, der stod på beboerens medicinskema og det antal tabletter, der var hældt op til beboeren.   

Derfor er der allerede taget en række initiativer. Sidste år offentliggjorde Lægemiddelstyrelsen et nyt ”Danmarkskort over danskernes forbrug af medicin”. Danmarkskortet gør det nemmere for kommunerne at kortlægge borgernes sundhedstilstand, så de kan målrette deres arbejde med forebyggelse af folkesygdomme.   

Kommunerne har endvidere i år fået adgang til en ny statistik over medicinforbruget på de enkelte plejehjem og botilbud. Statistikken er et redskab for kommunerne og regionerne i deres dialog med den enkelte institution, og når de fører tilsyn. Statistikken er også et redskab for Sundhedsstyrelsen, der i 2011 har anvendt statistikken til at målrette embedslægetilsynet.   

Endelig har Lægemiddelstyrelsen i efteråret startet et nyt initiativ over for plejepersonalet på plejehjem, plejecentre og i hjemmeplejen i alle landets kommuner, hvor bedre information skal være med til at styrke viden om bivirkninger og sætte fokus på, hvordan plejepersonalet kan reagere på de bivirkninger, som ældre oplever. Indsatsen skal være med til at gøre livet nemmere for de borgere, der tager meget medicin og flere forskellige typer medicin samtidig.   

 

Pjecen "Korrekt håndtering af medicin - et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder - ansvar, sikkerhed og opgaver"

Yderligere information 
 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold i pjecen kan rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed.


Eventuelle spørgsmål til informationsindsatsen om bivirkninger kan rettes til Lægemiddelstyrelsen.

 


Sidst opdateret 12-06-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |