Skip navigation


Børnefamilier med alkoholproblemer skal have bedre hjælp

02-06-2014
NYHED - For at hjælpe børnefamilier med et alkoholmisbrug afsætter sundhedsminister Nick Hækkerup 112 millioner kroner til at styrke den familieorienterede alkoholbehandling i kommunerne.

120.000 danske børn vokser op i familier med alkoholproblemer. Det er en stor belastning for børnene, som ofte mistrives og er i risiko for at udvikle psykiske og sociale problemer, der også kan forfølge dem senere i livet. Regeringen har derfor sat 112 millioner kroner af til at styrke den familieorienterede alkoholbehandling i kommunerne.
 
"Et alkoholmisbrug er ikke kun ødelæggende for det menneske, som har problemer med alkohol. Børn, der vokser op i familier, hvor mor eller far drikker, har det også svært. De er sårbare og har brug for hjælp, og den opgave skal vi som samfund kunne påtage os. Derfor skal man også være bedre rustet i kommunerne til at kunne støtte hele familien, ikke mindst børnene", siger sundhedsminister Nick Hækkerup.
 
Pengene skal bl.a. gå til, at kommunerne skal sikre en øget grad af koordinering mellem de forskellige aktører, der spiller en rolle i at hjælpe familier med alkoholproblemer. Det kan eksempelvis være pædagogen i børnehaven eller læreren i skolen:
 
"De voksne, der er tæt på børnene i det daglige, kan tit mærke, hvis der er alkoholproblemer i en familie. Men som pædagog eller lærer kan det være svært at vide, hvordan man konkret skal reagere på signaler om, at der måske bliver drukket for meget i en familie. I sådanne situationer er det vigtigt med et godt samarbejde mellem daginstitutioner, skoler og den kommunale alkoholbehandling", forklarer sundhedsministeren.

Initiativet med øget koordinering mellem de kommunale forvaltninger er inspireret af kommuner, der tidligere har haft succes med at styrke samarbejdet om at støtte børn, der vokser op i familier med et alkoholmisbrug, på tværs af daginstitutioner, skoler socialforvaltninger og alkoholbehandlingssteder.

En del af midlerne skal også gå til at hæve den generelle kvalitet i alkoholbehandlingen, bl.a. gennem uddannelse af alkoholbehandlere. For nylig viste en evaluering af de kommunale retningslinjer for godkendelse af alkoholbehandlingssteder nemlig, at kvaliteten i alkoholbehandlingen ikke altid er i top.

Fakta om de nye initiativer

Regeringen har afsat 112 millioner kroner i perioden 2014-2017 til at styrke den kommunale alkoholbehandling.
 
Konkret skal midlerne gå til at øge den generelle kvalitet i alkoholbehandlingen på de kommunale alkoholbehandlingssteder. Det skal bl.a. ske ved, at kommuner arbejder sammen og bruger anledningen til at slå små enheder sammen for at få en størrelse, der kan levere en høj kvalitet.

 

Midlerne skal desuden bruges til at uddanne alkoholbehandlere i familieorienteret alkoholbehandling, hvor der ikke kun arbejdes med den, der drikker, men med hele familien. Hensigten er ligeledes, at der skal være tilbud om rådgivning til pårørende i tilfælde, hvor den, der drikker, endnu ikke er parat til at gå i behandling.
 
Endelig gives der midler til at styrke kompetencerne blandt frontpersonale, der møder familier med alkoholproblemer i børne-, social- og sundhedsforvaltningerne, så familierne får den hjælp, de har behov for.


Sidst opdateret 02-06-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |