Skip navigation


Et markant løft af kommunernes indsats for hjerneskadede

09-12-2011
PRESSEMEDDELELSE - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmønter i dag 150 mio. kr. til styrkelse af kommunernes indsatser over for mennesker, der har fået hjerneskade.

Midlerne er øremærket til at forbedre kommunernes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud for patienter, som har haft en hjerneskade og efterfølgende har været igennem alvorlige sygdomsforløb.

Samtlige 95 kommuner, der har søgt puljen, får midler til kommunale indsatser.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:

”Med øget fokus på koordination og kvalitet i tilrettelæggelse og udførelse af indsatsen og gennem styrkelse af de faglige kompetencer i samarbejde med de særlige hjerneskadetilbud sikres hjerneskade-patienterne og deres pårørende dermed den nødvendige, rettidige og rigtige hjælp.”

Ministeren hæfter sig også ved, at næsten alle af landets kommuner har søgt og fået midler fra puljen. Med de nye midler forventer hun derfor også en styrket kommunal indsats på området, og fremhæver bl.a. de mange kommuner, som vælger at gå sammen om at tilbyde hjerneskadepatienter den nødvendige indsats.

”Kommunalt samarbejde på området synes jeg er fornuftigt, for det giver kommunerne mulighed for at etablere og drive fagligt bæredygtige tilbud til gavn for de hjerneskaderamte. Jeg er meget glad for, at næsten alle landets kommuner har søgt og fået midler fra puljen. Det tager jeg som et klart udtryk for, at der er det engagement og den vilje i kommunerne, som KL jævnligt peger på. Jeg forventer også, at der med uddelingen af puljemidler vil ske en styrkelse af indsatsen for de mennesker, der rammes af en hjerneskade,” siger Astrid Krag.

De udmøntede midler stammer fra finansloven for 2011.

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Jacob Meller Jacobsen,
jmj@sum.dk 
og tlf 72 26 95 21
Pressemedarbejder Andreas Boe Sjøholm, tlf 50 96 50 69


Sidst opdateret 09-12-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |