Skip navigation


Seneste nyt

Her kan du se de seneste nyheder på alle områder.
Du kan også vælge at søge på nyheder på et udvalgt område. Benyt boksen til højre: Start med at vælge kategori og dernæst periode.
1-50 af 1634 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Nyt center skal hjælpe pårørende til mennesker med psykiske lidelser

  NYHED - Der kan nu søges om 11 millioner kroner til at oprette et nyt nationalt kompetencecenter. Det skal være med til at skabe bedre hjælp til de børn og unge, der er pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

  23-04-2019
  Kategori: Puljer

 • Ny rapport: Flere danske børn bliver vaccineret

  PRESSEMEDDELELSE – Stadig flere danske børn bliver vaccinereret i det danske børnevaccinationsprogram, viser ny opgørelse. Vi er kommet langt på vaccinationsområdet, men der er stadig bump på vejen, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  23-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Minister om tandlægedækning: Vi skal have nul huller i Danmarkskortet

  NYHED – I fremtiden kan vi komme til at mangle tandlæger i Danmark – hvis vi altså ikke gør noget. I den nyeste tandplejeprognose, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag, forventes der i hvert fald et fald i udbuddet af tandlæger i de kommende år.

  15-04-2019
  Kategori: Tandpleje

 • Sundhedsministeren udpeger nyt medlem af Det Etiske Råd

  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har beskikket Leif Vestergaard Pedersen som nyt medlem af Det Etiske Råd.

  15-04-2019
  Kategori: Etik

 • Ny national handlingsplan for udadreagerende adfærd

  PRESSEMEDDELELSE - Uddannelse af medarbejderne, udbredelse af de gode erfaringer og øget brug af sansestimuli er nøgleord i den nye handlingsplan til forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti aftalte med efterårets finanslovsaftale.

  12-04-2019
  Kategori: Demens

 • Sundhedsminister glæder sig over lægeprognose

  PRESSEMEDDELELSE – Der mangler læger mange steder i Danmark og inden for en række specialer. Derfor glæder det sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at en ny prognose spår, at der vil være knap 8.000 flere speciallæger i 2040.

  12-04-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Flerårig bevilling til Antidote Danmark

  Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet et nyt initiativ, der giver mulighed for at nå bredere ud i misbrugsmiljøet med livreddende behandling.

  11-04-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Nye beskæftigelsestal: Der bliver ansat flere læger på de danske sygehuse

  PRESSEMEDDELELSE - Knap 500 yderligere læger blev der sidste år ansat på de danske sygehuse, så antallet af ansatte læger er det højeste nogensinde.

  11-04-2019
  Kategori: Tal og analyser

 • Her er Stresspanelets anbefalinger

  PRESSEMEDDELELSE - Det Nationale Stresspanel har nu afleveret sine anbefalinger til regeringen.

  10-04-2019
  Kategori: Psykiatri

 • Ny kampagne: Kom nemt i kontakt med lægen – direkte på mobilen

  NYHED – Det er nu nemmere end nogensinde at komme i kontakt med din egen læge – med app’en Min Læge kan du tjekke dine aftaler, henvisninger og andre praktiske ting direkte på mobilen. Ny kampagne, der skal få endnu flere danskere til at downloade Min Læge, er netop skudt i gang.

  05-04-2019
  Kategori: Digitalisering

 • Forsøg skal skaffe flere læger i almen praksis til Vestjylland

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby godkender nu endnu en forsøgsordning med såkaldte sammenhængende uddannelsesforløb, der skal få flere læger i almen praksis til at slå sig ned i Vestjylland.

  05-04-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • 92 mio. kr. fordeles til sundhedsindsatser

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om fordelingen af 92 mio. kr. til udvalgte sundhedsindsatser fra en pulje, som blev afsat med finansloven for 2019. Her er der fundet penge til at løfte indsatsen på en lang række områder, blandt andet til etablering af et videncenter for overvægt og til epilepsi- og parkinsonpatienter.

  04-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 32 mio. til styrket indsats på epilepsiområdet

  NYHED – Patienter med epilepsi skal have bedre behandling og udredning, og de unge skal hjælpes mere i overgangen fra børnebehandling til voksenbehandling.

  04-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Bedre hjælp til mennesker med sklerose: Regeringen og DF afsætter 38,7 mio. kr.

  PRESSEMEDDELELSE – Mere støtte og hjælp til pårørende, styrkelse af sklerosehospitalerne og en særlig indsats til mennesker med progressiv sklerose. Det er hovedelementerne i en ny helhedsplan for skleroseområdet, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer i dag.

  04-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Behandlingstilbud mod ludomani skal spredes bedre geografisk

  NYHED – Med den årlige fordeling af midler til behandling mod ludomani lægger sundhedsminister Ellen Trane Nørby op til, at der kommer flere tilbud rundt omkring i landet. I første omgang forventes der at åbne nye tilbud i Aalborg og i Esbjerg.

  03-04-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Rapport: Gymnasiepiger med diabetes mistrives mere end deres jævnaldrende

  PRESSEMEDDELELSE – En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at gymnasiepiger med diabetes mistrives mere end gymnasiepiger uden diabetes. Det skal vi tage alvorligt, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  03-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Et år efter Svendborgsagen: Lovforslag skal styrke sundhedspersoners retssikkerhed

  NYHED – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har i dag fremsat et lovforslag, der implementerer flere dele af den såkaldte Tillidspakke, som skal være med til at styrke retssikkerheden for sundhedspersoner og genopbygge tilliden mellem sundhedspersonale og tilsynsmyndighederne.

  28-03-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Nordisk Ministerråd sætter fokus på ældre i 2020

  Ældreministeren deltager i det årlige møde i Nordisk Ministerråd for Social- og Sundhedspolitik.

  27-03-2019
  Kategori: Ældre

 • Reformaftale fremtidssikrer danskernes sundhedsvæsen

  PRESSEMEDDELELSE - Aftalen betyder hurtigere og bedre akuthjælp, bedre behandling tæt på borgerne, styrkede patientrettigheder og mere ensartede tilbud over hele landet. Der prioriteres 9 mia. kr. som ekstra løft til sundhedsområdet, heraf 8,5 mia. kr. i en ny Nærhedsfond til at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

  26-03-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Folketinget lemper kriterierne for de 150 særlige pladser i psykiatrien

  PRESSEMEDDELELSE - Folketinget har vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsminister Ellen Trane Nørby efter KL og Danske Regioners kritik af, at det var for svært at visitere til de 150 særlige pladser. Pladserne skal rumme særligt udsatte psykiatriske patienter.

  21-03-2019
  Kategori: Psykiatri

 • Sundhedsminister: Kommuner får budgetsikkerhed i 2019

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år.

  21-03-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Minister: Reform skal sikre fortsat høj patienttilfredshed

  NYHED - Samlet set går det i den rigtige retning med patienternes tilfredshed med sygehusvæsenet, viser den årlige tilfredshedsundersøgelse, som regionerne offentliggjorde i sidste uge. Der er dog behov for endnu mere fokus på at involvere patienterne aktivt i egen behandling og på at hjælpe patienterne godt videre efter udskrivning, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  20-03-2019
  Kategori: Sygehusvæsen

 • Hvem fortjener en pris for sit arbejde med demens?

  PRESSEMEDDELELSE - Nu kan du indstille en person, som du synes løfter en særlig flot opgave i sit arbejde med mennesker med demens. Det er tredje gang Demensprisen bliver uddelt.

  20-03-2019
  Kategori: Demens

 • 60 millioner skal klæde sygeplejersker på til almen praksis

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen udmønter nu 60 millioner kroner til, at der i regi af PLO udbydes mere efteruddannelse til sygeplejersker, sekretærer og andet personale i almen praksis. Det sker som led i sundhedsreformen og regeringens plan for fremtidens almen praksis.

  20-03-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Nye aftaler sænker priserne på medicin i Danmark

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsministeriet- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen er i dag blevet enige om to nye aftaler. Listepriserne på sygehusmedicin sænkes med i alt 12,5 pct. over fire år. Samtidig sættes der loft over priserne på medicin på apotekerne.

  19-03-2019
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Nye initiativer skal hjælpe især ældre mænd ud af ensomhed

  PRESSEMEDDELELSE - En ny pulje med i alt 35 mio. kr. kan nu søges til indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre.

  15-03-2019
  Kategori: Ældre

 • Tandplejere skal kunne løse flere opgaver selvstændigt

  PRESSEMEDDELELSE - Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lægger op til at ændre autorisationsloven, så tandplejere får lov til at udføre fluor-penslinger og lak-forseglinger uden delegation fra en tandlæge.

  15-03-2019
  Kategori: Tandpleje

 • Lægemiddelstyrelsen skal arbejde med at opbygge bedre lægemiddel-myndigheder i lav- og mellemindkomstlande

  Lægemiddelstyrelsen har i dag underskrevet en aftale med WHO om at bidrage til at opbygge lægemiddelmyndigheder i lav- og mellemindkomstlande, eksempelvis i Afrika.

  14-03-2019
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Danmark skal gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens

  PRESSEMEDDELELSE - Med en national strategi for kunstig intelligens lægger regeringen spo-rene for, hvordan vi får mest muligt ud af de store potentialer, der er i kunstig intelligens. Strategien lanceres i dag på Digitalt Topmøde 2019, som regeringen afholder under temaet ’Sammen om en ansvar-lig digital fremtid for Danmark’.

  14-03-2019
  Kategori: Digitalisering

 • Undersøgelse om helbredseffekter af vindmøllestøj er afsluttet

  PRESSEMEDDELELSE - Et flerårigt dansk forskningsprojekt om mulige sammenhænge mellem støj fra vindmøller og helbredseffekter er nu afsluttet. Undersøgelsen er gennemført af forskere fra Kræftens Bekæmpelse og er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

  13-03-2019
  Kategori: Forskning og uddannelse

 • Håndbøger giver gode råd om demens

  Nye håndbøger samler praksisnære råd til ledere og medarbejdere, der til daglig drager omsorg for mennesker med demens.

  13-03-2019
  Kategori: Demens

 • Patientrettigheder: Fortsat store forskelle på regionernes niveau

  NYHED – Der er fortsat væsentlige forskelle på, hvor gode regionerne er til at overholde patienternes ret til at blive udret inden for 30 dage, viser nye tal.

  08-03-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Forsøg skal skaffe akutmedicinere til Syddanmark

  NYHED - Sygehus Sønderjylland skal huse forsøgsordning med sammenhængende uddannelse i akutmedicin.

  06-03-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Behandlingstilbud til mennesker med pædofile tanker kortlagt

  NYHED - Undersøgelse kortlægger eksisterende behandlingstilbud for mennesker med pædofile tanker og peger på nye indsatsområder.

  06-03-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Det gule sundhedskort skal være digitalt

  PRESSEMEDDELELSE – Ny analyse af modeller for fremtidens sundhedskort, konkluderer, at et digitalt sundhedskort er oplagt. Sundhedsministeren vil arbejde for at få det til at lykkes.

  06-03-2019
  Kategori: Digitalisering

 • Ældreministeren besøger Bergen Verdighedscenter

  NYHED - Efter invitation fra norsk ministerkollega tager Ældreminister Thyra Frank i dag til Bergen for at se på de norske erfaringer med værdig ældrepleje.

  28-02-2019
  Kategori: Ældre

 • Regioner skal redegøre for fald i gennemførelse af kræftpakker

  NYHED - Færre kræftpakkeforløb overholder de anbefalede forløbstider i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, viser 4. kvartals monitorering. Tallene bekymrer sundhedsministeren, og Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne om redegørelser.

  28-02-2019
  Kategori: Kræft- og hjertebehandling

 • Sundhedsminister præciserer reglerne for egenbetaling på kommunale akutpladser

  PRESSEMEDDELELSE - Kommunerne må ikke opkræve egenbetaling af de borgere, der bliver henvist efter sundhedsloven til de kommunale akutpladser. Det slår ny bekendtgørelse fra sundhedsministeren fast. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag.

  28-02-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Ny indkøbsguide til mennesker med diabetes

  PRESSEMEDDELELSE - Det skal være nemt for landets mere end 250.000 mennesker med diabetes at vælge sunde mad- og drikkevarer, når de køber ind. Det skal en ny indkøbsguide hjælpe med.

  27-02-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Tilskud til indsatser om afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning af smertepatienter

  PULJE - Sundheds- og Ældreministeriet inviterer private, landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at søge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte ministeriets arbejde vedrørende oplysningsvirksomhed om lægemidler.

  25-02-2019
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Ældreminister Thyra Frank: Nyt lovforslag skal forebygge ensomhed blandt ældre

  PRESSEMEDDELELSE - Alle enlige ældre skal fremover have tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Lovforslaget er en del af ældreministerens initiativer til at bekæmpe ensomhed blandt ældre.

  21-02-2019
  Kategori: Ældre

 • Ældreministeren: Rengøring hver 5. uge er ikke værdigt

  NYHED - Ældreminister Thyra Frank har i dag besvaret to spørgsmål i folketinget om Assens kommune, som for nylig ændrede kommunens kvalitetsstandarder, så ældre hjemmehjælpemodtagere fremover kun kan få rengøring hver 5. uge. Samtidig har kommunen helt sløjfet gulvvask som del af rengøringen.

  20-02-2019
  Kategori: Ældrepleje

 • Frit valg til genoptræning med et klik

  NYHED - Ny hjemmeside viser vej til den behandler, som kan tilbyde hurtig genoptræning. Dermed får patienter mulighed for at gøre brug af den patientrettighed, som folketinget har vedtaget om frit valg til genoptræning efter udskrivning fra sygehuset.

  19-02-2019
  Kategori: Kommunale sundhedsopgaver

 • Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehusvæsenet

  NYHED – En ny måling viser, at produktiviteten i sygehusvæsenet mellem 2016 til 2017 steg med 0,9 pct. Med økonomiaftalen for 2019 blev det såkaldte to-procentskrav afskaffet. Det erstattes af nærhedsfinansiering, der har til formål at bringe behandlingen tættere på patienten.

  13-02-2019
  Kategori: Sygehusvæsen

 • Sundhedsminister: Udenlandske læger skal kunne dansk

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby sender lovforslag i høring, der præciserer, at det er regionernes ansvar, at de ansatte sundhedspersoner har de rette sproglige kompetencer til den opgave, de skal løse.

  11-02-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Ældres ønsker til overgangen til pensionistlivet

  NYHED - Rapport fra Sundhedsstyrelsen giver indblik i, hvordan ældre selv opfatter overgangen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse.

  08-02-2019
  Kategori: Ældre

 • Støtte til forskning i alternativ behandling

  PRESSEMEDDELELSE - Forskning i alternative behandlingsmetoder bliver kickstartet med finansiering af to projekter.

  07-02-2019
  Kategori: Forskning og uddannelse

 • Ny viden om multisygdom i Danmark

  PRESSEMEDDELELSE - Rapport kaster lys over mennesker med multisygdom og konkluderer blandt andet, at i den yngre aldersgruppe er der overtal af multisyge med flere psykiske sygdomme.

  06-02-2019
  Kategori: Psykiatri

 • Ny aftale sikrer flere hænder til ældre- og sundhedsområdet

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen har indgået aftale med FOA, KL og Danske Regioner om flere praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne.

  06-02-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Regeringen vil styrke danske eksportmuligheder på sundheds- og life science området

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen præsenterer i dag en internationaliseringsstrategi med syv indsatsområder, der skal være med til at realisere danske virksomheders internationale vækstpotentiale inden for sundhed og life science.

  06-02-2019
  Kategori: Internationalt samarbejde1-50 af 1634 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33  næste

Søg i nyheder

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055