Skip navigation


Seneste nyt

Her kan du se de seneste nyheder på alle områder.
Du kan også vælge at søge på nyheder på et udvalgt område. Benyt boksen til højre: Start med at vælge kategori og dernæst periode.
1-50 af 1732 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Udmelding om henvisning til COVID-19 test

  NYHED - Fælles udmelding fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag.

  04-06-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

  03-06-2020
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Alle over 65 år får nu tilbud om pneumokokvaccine

  PRESSEMEDDELELSE - Målgruppen for pneumokokvaccination bliver udvidet fra 15. juni, så den nu omfatter samtlige over 65 år. Vaccinen forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokokker.

  02-06-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Danske Regioner og regeringen klar med en National Plan for at genindføre patientrettigheder

  PRESSEMEDDELELSE - Danske Regioner og regeringen har aftalt en National Plan for at genindføre de patientrettigheder, som midlertidig er sat ud af kraft på grund af COVID-19. Patientrettighederne skal – hvis epidemien forsat er under kontrol – være genindført den 1. januar 2021. I psykiatrien vil det allerede ske den 1. september i år.

  29-05-2020
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Godt 1,3 mia. kr. til mere sundhed i regionerne

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2021, som lægger en bund under velfærden i regionerne. Det sikrer, at sundhedsvæsenet kan følge med i en tid, hvor der kommer flere ældre og flere kronikere. Derudover kompenserer regeringen regionerne for de direkte udgifter, som regionerne har haft i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

  29-05-2020
  Kategori: Sundhedspolitik

 • 1,5 mia. kr. til mere velfærd i kommunerne

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Med aftalen løftes kommunernes økonomi med 1,5 mia. kr. næste år.

  29-05-2020
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Alle borgere får mulighed for at blive testet for COVID-19

  PRESSEMEDDELELSE - Som led i den nationale teststrategi om markant øget testning bredt i befolkningen, der skal understøtte genåbningen af samfundet, får alle voksne borgere i denne uge mulighed for selv at bestille tid til en COVID-19 test i de hvide testtelte i hele landet.

  18-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Politisk aftale om frivillig smittesporingsapp for COVID-19

  PRESSEMEDDELELSE - Smitteopsporingsappen smitte|stop er et konkret digitalt værktøj, der kan hjælpe danskerne med at bryde smittekæder i samfundet ved at give besked, hvis du har været på tæt afstand af en person med coronavirus. En politisk aftale om appen fastlægger principper for appens privatlivsbeskyttelse, datasikkerhed, formål og den teknologiske løsning.

  15-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Direktør for Testcenter Danmark er fundet

  PRESSEMEDDELELSE - Den erfarne Anne-Marie Vangsted overtager ledelsen af det nye Testcenter Danmark og indgår i dén kapacitet i direktionen på Statens Serum Institut. Enhedschef og overlæge Anette Lykke Petri konstitueres som direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

  15-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Udmøntning af 600 mio. kr. årligt til markant løft af psykiatrien

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen har på vegne af finanslovspartierne indgået aftale med Danske Regioner om udmøntningen af 600 mio. kr. årligt til en styrket psykiatri. Aftalen sikrer, at midlerne kommer ud, hvor behovet er størst, og flere får den hjælp, de har brug for.

  15-05-2020
  Kategori: Psykiatri

 • Mobile testkøretøjer skal bringe corona-test tættere på danskerne

  PRESSEMEDDELELSE - Mobile prøvetagnings-enheder skal understøtte smitteovervågning i Danmark. Som supplement til de hvide testtelte skal specialudstyrede test-biler bidrage til løbende at overvåge smitten i samfundet og slå ned på smittekæder ved at teste nære kontakter til smittede.

  14-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Regeringen og Danske Regioner enige om anvendelse af privat kapacitet til pukkelafvikling skabt af corona-epidemien

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om, at regionerne anvender privat kapacitet i forbindelse med pukkelafvikling mv. svarende til niveauet før COVID-19. Der skal fortsat være kapacitet til at behandle patienter med COVID-19, men samtidig skal sundhedsvæsenet modtage og behandle patienter med andre sygdomme end COVID-19 på både det somatiske og psykiatriske område.

  12-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Offensiv national teststrategi sikrer tryg genåbning af Danmark

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen fremlægger i dag den nationale teststrategi for håndtering af COVID-19 i Danmark. Strategien gælder for det kommende kvartal og omhandler test af personer både med og uden COVID-19 symptomer. Derudover opretter regeringen en ny styrelse, som skal sikre forsyning, logistik og kritisk infrastruktur under kriser.

  12-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Stikprøveundersøgelse for antistoffer sættes i gang

  PRESSEMEDDELELSE - I denne uge igangsættes stikprøveundersøgelse for udbredelsen af COVID-19 i den danske befolkning. Et repræsentativt udsnit af befolkningen på 2.600 danskere bliver i dag inviteret til at deltage.

  07-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Adgang til data og beregninger under coronaepidemien

  PRESSEMEDDELELSE - Der er naturligt stor efterspørgsel fra pressen og offentligheden efter adgang til data og vidensgrundlaget for beslutningsprocessen under coronaepidemien. Sundheds- og Ældreministeriet og de relevante faglige styrelser fremlægger information løbende og i takt med, at materialet er tilvejebragt, nøje gennemgået og efterprøvet.

  06-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Nyt Advisory Board skal rådgive myndighederne om den kommende danske smittestops-app

  PRESSEMEDDELELSE - Et nyt Advisory Board skal være med til at sætte fokus på sikkerhed og privatlivsbeskyttelse ved udvikling og lancering af den kommende danske app smittestop.

  01-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Bred aftale om hjælp til ældre under coronakrisen

  PRESSEMEDDELELSE - Et bredt flertal af Folketingets partier afsætter 165 mio. kr., der bl.a. skal forbedre mulighederne for besøg hos svækkede ældre, herunder mennesker med demens.

  01-05-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Yderligere 11 Testcenter Danmark-telte på vej

  PRESSEMEDDELELSE - Fra næste uge vil yderligere 11 telte til test af COVID-19 blive rejst rundt omkring i Danmark.

  24-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Næsten hvert tredje dødsfald af COVID-19 sker blandt plejehjemsbeboere

  PRESSEMEDDELELSE - Rapport fra Statens Serum Institut viser, at 1/3 af alle dødsfald blandt COVID-19-tilfælde i Danmark sker på plejehjem. Indtil nu er 425 beboere fra 88 plejehjem testet positive for COVID-19. Der er konstateret 133 dødsfald.

  24-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Regeringen og regionerne øger antallet af test markant

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og regionerne er enige om en markant forøgelse af den danske testaktivitet. Test skal anvendes langt mere offensivt i indsatsen for at holde kontrol med coronavirus under genåbningen af Danmark. Testaktiviteten øges på sygehusene, hvor endnu flere vil blive testet. Dertil oprettes TestCenter Danmark, der bl.a. skal teste danskere uden symptomer.

  21-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Regeringen fastsætter loft på store forsamlinger på 500 deltagere

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen har besluttet at fastsætte en øvre grænse for forsamlinger på 500 personer. Den skal gælde frem til den 1. september 2020.

  21-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Regeringen indleder forhandlinger om initiativer for sårbare og udsatte grupper

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen vil give ekstra hjælp til de udsatte grupper, der har det særligt svært i situationen med COVID-19. Socialministeren har indkaldt til forhandlinger.

  19-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Regeringen indgår aftale med bredt flertal om genåbningen af Danmark

  NYHED - Sent torsdag aften blev regeringen enige med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om at udvide første fase af en kontrolleret genåbning af Danmark.

  17-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Regeringen, Danske Regioner, KL og PLO enige om mere aktivitet i sundhedsvæsenet

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen har mandag aften aftalt med Danske Regioner, KL og PLO at igangsætte øget aktivitet i sundhedsvæsnet. Det sker på baggrund af plan fra Sundhedsstyrelsen.

  13-04-2020
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Regeringen sikrer ekstra rengøring og hygiejneløft i daginstitutioner, skoler og plejehjem efter genåbningen af Danmark

  PRESSEMEDDELELSE - For at mindske smittespredning stilles der nu højere krav til den daglige rengøring og hygiejnen i bl.a. dagtilbud, skoler og på plejehjem. Regeringen er klar med økonomisk tilskud til ekstra rengøring og hygiejneløft til de institutioner, der åbner igen efter påske.

  10-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Ny digital løsning til borgere skal afdække smitte med COVID-19 i Danmark

  PRESSEMEDDELELSE - Sundheds- og Ældreministeriet har lanceret COVIDmeter, der er en ny digital løsning, som kan styrke den løbende monitorering og analyse af smitteudbredelse af COVID-19 i Danmark. Alle borgere inviteres og opfordres til at tilmelde sig den nye platform på sundhed.dk og ugentligt svare på få spørgsmål om eget helbred.

  08-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Klare krav skal sikre, at campingpladser kan holde åbent

  PRESSEMEDDELELSE - På campingpladserne skal restauranterne holdes lukket, og ligeledes vil de tilknyttede indendørs lege- og badelande samt eventuelle indendørs spafaciliteter ikke kunne benyttes af besøgende i denne påske. Butikker, der sælger dagligvarer på en campingplads, og toilet- og køkkenfaciliteter på campingpladser skal naturligvis også overholde de krav, der gælder for andre lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

  08-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Materiale herunder modelberegninger vedrørende en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark

  NYHED - Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Statens Serum Institut om at danne og lede en ekspertgruppe, som skal udvikle modeller for smittespredningen i Danmark, belastning af kritiske sygehusfunktioner samt effekten af nuværende og mulige myndighedstiltag.

  07-04-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Min Læge-appen gør det muligt at tale med din læge på video

  PRESSEMEDDELELSE - For at begrænse risikoen for smitte med corona kan patienter landet rundt fremover få videokonsultationer med deres egen læge på mobil eller tablet, når lægen vurderer, at en videokonsultation kan være et godt alternativ til telefon eller fysisk fremmøde.

  01-04-2020
  Kategori: Praksissektoren

 • Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  PRESSEMEDDELELSE - Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

  31-03-2020
  Kategori: Forebyggelse

 • Enigt folketing sender akut coronastøtte til hjemløseorganisationer

  PRESSEMEDDELELSE - Et enigt folketing har indgået aftale om en hjælpepakke til organisationer, der under coronakrisen skal hjælpe hjemløse med tag over hovedet og mad. Samtidig indskærper sundheds- og ældreministeren og social- og indenrigsministeren, at kommuner og regioner har pligt til at behandle mennesker med stofmisbrug.

  31-03-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Ni projekter får millioner til corona-forskning

  PRESSEMEDDELELSE - Ni forskningsprojekter får del i de 50 millioner kroner, som regeringen har afsat til coronarelateret forskning. Projekterne skal være med til hurtigt at skaffe ny viden og nye løsninger i kampen mod COVID-19.

  25-03-2020
  Kategori: Forskning og uddannelse

 • Teststrategi skal sikre at flest muligt testes for COVID-19

  Sundheds- og ældreministeren har sammen Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen besluttet at sikre gennemførelsen af en mere offensiv teststrategi for COVID-19 i Danmark. Det sker på baggrund af WHO’s anbefalinger og skal indføres under hensyn til den kapacitet, der er og kan skaffes og produceres på både kort og langt sigt i Danmark.

  22-03-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Regeringen vil yde hurtigt tilskud til coronarelateret forskning

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen vil med et ekstraordinært tilskud på 50 millioner kroner nu hurtigt kunne støtte forskning, som kan fremme for eksempel diagnosticering eller behandling af patienter med coronavirus/COVID-19.

  16-03-2020
  Kategori: Coronavirus

 • En dansker er testet positiv for COVID-19

  PRESSEMEDDELELSE- En dansker er testet positiv for den nye coronavirus COVID-19.

  27-02-2020
  Kategori: Coronavirus

 • En halv milliard til bedre bemanding i ældreplejen

  NYHED - 500 mio. kroner skal sikre bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem over hele landet. Pengene er øremærket til nye medarbejdere og til, at de ansatte kan gå op i tid, hvis de ønsker det.

  07-02-2020
  Kategori: Ældre

 • Alle hjemvendte borgere fra Hubei til Danmark er testet negativ for ny coronavirus

  PRESSEMEDDELELSE - Alle de borgere, der henholdsvis fredag og søndag vendte hjem til Danmark efter ophold i Hubei-provinsen i Kina, er testet negativ for ny coronavirus.

  04-02-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Ministre varsler handlingsplan efter redegørelse om fangeflugten i Slagelse

  PRESSEMEDDELELSE - Der burde have været en bedre dialog om sikkerheden mellem politi og sygehus i sagen om en surrogatfængslet bandeleder, der i november flygtede fra sygehuset i Slagelse. Og sygehuset burde have udnyttet muligheden for at afskære besøg såvel som kontrolleret besøgende. Det konkluderer justitsminister Nick Hækkerup og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke på baggrund af en redegørelse om fangeflugten.

  03-02-2020
  Kategori: Psykiatri

 • 10 hjemvendte borgere uden symptomer på smitte med ny Coronavirus

  PRESSEMEDDELELSE - 10 af de 11 borgere, der natten til søndag lettede fra Kina er landet i Roskilde Lufthavn. Ingen af de 10 har symptomer på at være smittede af ny coronavirus. En er blevet indlagt i Bruxelles til nærmere undersøgelse.

  03-02-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Hjemvendte borgere fra Kina viser ikke tegn på smitte med ny coronavirus

  PRESSEMEDDELELSE - De første fire borgere, der er fløjet fra Hubei-provinsen og hjem til Danmark, er sent fredag landet i Roskilde Lufthavn. Ingen af de fire borgere viser tegn på at være smittede af ny coronavirus. Det viser en grundig individuel undersøgelse af de fire borgere, som de danske sundhedsmyndigheder har foretaget.

  01-02-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Flere drenge og unge mænd kan få en gratis HPV-vaccination

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at flere drenge og unge mænd skal have et tilbud om HPV-vaccination.

  31-01-2020
  Kategori: Forebyggelse

 • Heunicke: Borgere skal sikkert hjem – og beredskabet står klar til at tage imod dem

  PRESSEMEDDELELSE - De borgere, der i de kommende dage ankommer efter hjemtransport fra Hubei-provinsen i Kina, viser ikke symptomer på at være smittet. Men sundhedsberedskabet står klar til at tage imod dem - og hvis der er den mindste tvivl, bliver indsatsen opgraderet, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

  31-01-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Det danske beredskab er klar til at tage imod danske Kina-rejsende

  PRESSEMEDDELELSE - Når en gruppe danskere hjemkommer fra den sygdomsplagede Hubei-provins i Kina, vil et omfattende dansk beredskab være klar til at modtage dem.

  29-01-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Ingen smitte med ny coronavirus hos indlagt patient

  PRESSEMEDDELELSE – Statens Serum Institut har undersøgt prøven fra den patient, der i dag blev indlagt i højisolation på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Prøven viser, at patienten ikke er smittet med ny coronavirus.

  28-01-2020
  Kategori: Coronavirus

 • Patient indlagt på Skejby og undersøges for ny coronavirus

  PRESSEMEDDELELSE - Arhus Universitetshospital i Skejby er ved at undersøge en mand med mistanke om smitte med den ny coronavirus, som forårsager svær lungebetændelse. Det er ikke afklaret, om personen er smittet.

  28-01-2020
  Kategori: Coronavirus

 • 30,2 mio. kr. til forskning og udvikling af immunterapi

  PRESSEMEDDELELSE - 8 projekter rundt omkring i landet får midler til at forske i og udvikle immunterapi, så flere kræftpatienter kan få gavn af behandlingen.

  22-01-2020
  Kategori: Kræft- og hjertebehandling

 • Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har beskikket ni nye medlemmer til Det Etiske Råd

  PRESSEMEDDELELSE - Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har beskikket ni nye medlemmer til Det Etiske Råd, som skal bidrage til rådets arbejde for en 3-årig periode.

  19-12-2019
  Kategori: Etik

 • Undersøgelse af administrationen af patentaftaler og af data i forskningsprojekter på Statens Serum Institut

  PRESSEMEDDELELSE

  18-12-2019
  Kategori: Om ministeriet

 • Ny national handleplan skal sikre et røgfrit liv for børn og unge

  PRESSEMEDDELELSE - National handleplan mod børn og unges rygning skal sætte en stopper for unges rygning med en bred vifte af initiativer, der blandt andet omfatter skjult tobak, røgfri skoletid og neutrale pakker. Sammen med finanslovens løft af prisen til 60 kroner for en pakke cigaretter og stærkere indsatser på kontrol og rygestop er handleplanen et afgørende kursskifte i en helhjertet kamp mod den største helbredstrussel mod børn og unge.

  18-12-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Ambitiøs national handleplan skal sætte en stopper for børn og unges rygning

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet står bag ny national handleplan, der sætter massivt ind mod børn og unges rygning.

  18-12-2019
  Kategori: Forebyggelse1-50 af 1732 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  næste

Søg i nyheder

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |