Skip navigation


English site

1-50 af 1665 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Regeringen sætter ind mod børn og unges rygning

  PRESSEMEDDELELSE - Dyrere cigaretter, neutrale cigaretpakker og røgfri skoletid. Det er nogle af de tiltag, som regeringen i dag præsenterer for at sikre et røgfrit liv for børn og unge.

  19-09-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Minister efter melding om kighosteepidemi: Forældre, husk vaccinerne!

  PRESSEMEDDELELSE – Efter et forår og en sommer, hvor antallet af kighostetilfælde er steget eksplosivt, er forekomsten nu så høj, at Statens Serum Institut advarer om en egentlig epidemi i hele landet. Det får sundhedsminister Magnus Heunicke til at bede forældre om at huske vaccinerne til de små.

  18-09-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Sundhedsminister: Unges mistrivsel er et samfundsproblem

  PRESSEMEDDELELSE - Ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen skal være med til at punktere myter og misforståelser, som unge har om hinanden, og som kan give risikoadfærd og mistrivsel. Godt initiativ til en alvorlig problemstilling, mener sundheds –og ældreminister Magnus Heunicke.

  18-09-2019
  Kategori: Psykiatri

 • Sundhedsministeren får anbefalinger til nye regler for journalføring

  NYHED - Arbejdsgruppen, som på baggrund af Svendborgsagen blev sat til at se på journalføringsreglerne, har afsluttet sit arbejde. Arbejdet er resulteret i en rapport, som indeholder en lang række konkrete forslag og anbefalinger til en præcisering og forenkling af reglerne.

  17-09-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Social- og sundhedsassistent fra Viborg vinder Demensprisen 2019

  PRESSEMEDDELELSE - Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke overrækker i dag årets Demenspris til social- og sundhedsassistent Iben Juul Nielsen fra plejehjemmet Sct. Kjeldsgården, som er et specialplejehjem for mennesker med demenssygdomme.

  11-09-2019
  Kategori: Demens

 • Kommunerne får 2,2 mia. mere til velfærd i 2020

  Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020, der både dækker udgifterne ved flere børn og ældre og sikrer en udbygning af kernevelfærden. Med aftalen er parterne samtidig enige om at indføre en Velfærdsprioritering, der skal sikre, at der prioriteres flere hænder til omsorg og nærvær – og færre til papirarbejde.

  06-09-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Regionerne får 1,5 mia. mere i 2020

  PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2020, der som lovet sikrer, at vores sundhedsvæsen ikke svækkes i en tid med flere ældre og stigende medicinudgifter, og som markerer første skridt i indsatsen for mere sundhedspersonale.

  04-09-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Konstruktivt møde mellem sundhedsministeren og TDC om mobilnetværk

  Efter sidste uges nedbrud af mobilnetværk og dermed 1-1-2-telefonnummeret i store dele af landet, har TDC på et møde mandag forsikret sundhedsministeren om, at hændelsen ikke bør kunne ske igen.

  03-09-2019
  Kategori: Sygehusvæsen

 • Langsommelig styrelseshåndtering af Landsretsdom fra 2018

  PRESSEMEDDELELSE – Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har i dag informeret sundhedsordførerne i Folketinget om langsommelig håndtering af en Landsretsdom fra 2018, der har ændret retspraksis i sager om sundhedspersoner, som myndighederne mener bør få frataget deres autorisation.

  03-09-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har ansat Rasmus Jønsson som særlig rådgiver

  NYHED - Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har ansat Rasmus Jønsson som særlig rådgiver.

  13-08-2019
  Kategori: Om ministeren

 • Magnus Heunicke er ny sundheds- og ældreminister

  NYHED – Socialdemokraten Magnus Heunicke er i dag blevet udnævnt til ny sundheds- og ældreminister.

  27-06-2019
  Kategori: Om ministeren

 • Gode erfaringer med initiativer for en værdig død i Varde, Svendborg, Aarhus og Roskilde Kommuner

  PRESSEMEDDELELSE – Fire projekter, der har arbejdet med at udvikle og sikre en værdig død, for mennesker med livstruende sygdom, der ønsker at dø i eget hjem, viser, at en målrettet indsats kan give den døende mere livskvalitet i den sidste tid og en mere værdig død. Erfaringerne skal inspirere kommuner landet over, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank.

  07-05-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Stadig flest kræftsyge vurderes af panelet for rådgivning om eksperimentel behandling

  Hovedsagelig kræftpatienter bliver vurderet til mulig eksperimentel behandling, viser årsopgørelse 2018. Med sundhedsreformen styrker regeringen indsatsen for at, alle med livstruende sygdomme kan få eksperimentel behandling.

  06-05-2019
  Kategori: Kræft- og hjertebehandling

 • Udmøntning: 52,5 mio. kr. øremærket til styrket kvalitet og indsats på landets fødeafdelinger

  NYHED – De øremærkede midler skal bruges til, at sygehusene kan fortsætte deres indsatser for at skabe gode og trygge rammer for de fødende.

  03-05-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Regeringen fordeler 209,5 mio. kroner til læge- og sundhedshuse i hele landet

  PRESSEMEDDELELSE – I dag fordeler regeringen i alt 209,5 mio. kroner til nye læge- og sundhedshuse. Flere læge – og sundhedshusene er en central del af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform, og de skal give patienterne kortere vej til en bedre behandling.

  03-05-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Guide til sundhedsapps skal give overblik og tryghed

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil gøre det nemmere for patienter og borgere at finde rundt i junglen af sundhedsapps. Ny analyse viser potentialer og scenarier for en mulig dansk guide på sundhed.dk, der kan give overblik over og kvalitetsstemple relevante sundhedsapps.

  03-05-2019
  Kategori: Digitalisering

 • New strategy to protect the Danish healthcare sector against hackers

  PRESS RELEASE – With a new strategy for cyber and information security, the Ministry of Health, Danish Regions, and Local Government Denmark have set a common direction to further enhance the protection of citizens against hackers.

  03-05-2019
  Kategori: Health

 • Arbejdsgruppe er klar med anbefalinger til udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen

  Udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen skal måle effekten og resultaterne af indsatserne i ældeplejen og gøre det muligt at sammenligne ældreplejen på tværs af kommuner. Regeringen vil desuden tilrettelægge brugertilfredshedsundersøgelserne på institutions niveau.

  03-05-2019
  Kategori: Ældre

 • Syv kommuner får penge til at styrke de ældres frie valg på rehabiliteringsområdet

  NYHED – Syv kommuner får nu støtte til forsøgsprojekter, der skal give ældre borgere styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet. Pengene er afsat med finansloven for 2018 og skal være med til at samle viden om, hvordan det frie valg kan styrkes på bl.a. rehabiliteringsområdet.

  02-05-2019
  Kategori: Ældre

 • Op mod 60.000 genetiske analyser af danske patienter på vej

  PRESSEMEDDELELSE - Sundheds- og Ældreministeriet får 1. maj en ny styrelse, som hedder Nationalt Genom Center. Det er målet, at styrelsen over de næste 4-5 år bidrager til, at op imod 60.000 genetiske analyser bliver en del af lægernes redskaber til at behandle patienterne.

  01-05-2019
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Sundhedsminister: Der skal sættes stærkere ind mod fødselsdepressioner

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby nedsætter som en del af finanslovsaftalen med Dansk Folkeparti nu et nyt panel af jordemødre, læger, psykologer og sundhedsplejersker, som skal komme med bud på indsatser mod fødselsdepressioner. DF og Regeringen har afsat 20 millioner til arbejdet.

  01-05-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundheds- og Ældreministeriet har ansat Bettina Lundgren som direktør for Nationalt Genom Center

  PRESSEMEDDELELSE - Det bliver en kvinde med en stærk lederprofil og et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen, som bliver direktør for Nationalt Genom Center.

  30-04-2019
  Kategori: Medicin og apoteker

 • Politisk aftale skal øge antallet af organdonorer

  PRESSEMEDDELELSE – En bred politisk aftale om at genindføre hjertedødskriteriet som kriterie ved organdonation skal øge antallet af donorer med 20-40 pct.

  30-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Seniorbofællesskaber: Et stærkt våben imod ensomhed

  PRESSEMEDDELELSE - Professionelle aktører kan bane vejen for seniorbofællesskaber gennem partnerskaber. Sådan lyder et af mange gode råd i afrapporteringen fra et tværministerielt arbejde om seniorbofællesskaber.

  30-04-2019
  Kategori: Ældreboliger

 • Sundhedsminister: Vi skal i mål med initiativer, der skal sikre flere ansatte i sundhedsvæsenet

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby mødes i dag med en række sundhedsaktører til begyndelsen på slutspurten af de partsdrøftelser om initiativer, der skal sikre flere læger, sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere til det stigende antal patienter.

  30-04-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Sundhedsminister afskaffer seksårsfristen

  PRESSEMEDDELSE - Seksårsfristen for lægers videreuddannelse afskaffes som en del af regeringens arbejde med at sikre flere læger, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere.

  29-04-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Sundhedsministeren: Der bliver stadig brugt for meget tvang i psykiatrien

  Det går for langsomt med at få løsnet bælterne i psykiatrien. Samtidig er der store forskelle på regionernes niveau. Der er brug for at der tages et større nationalt ansvar for en bedre psykiatri med mindre geografisk ulighed, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  29-04-2019
  Kategori: Psykiatri

 • Nationalt samarbejde skal styrke behandling af bugspytkirtelkræft

  Ny samarbejdsmodel skal sikre ensartet høj kvalitet over hele landet for patienter med bugspytkirtelkræft. Den type samarbejde styrker regeringen med sundhedsreformen, siger sundhedsministeren.

  26-04-2019
  Kategori: Kræft- og hjertebehandling

 • Lovforslag om sammenhæng i psykiatrien, fjernelse af tatoveringer og bedre høreapparatbehandling er stemt igennem

  NYHED – En række lovforslag fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby er i dag blevet vedtaget ved afstemning i Folketinget. Det drejer sig om nye regler for fjernelse af tatoveringer, en styrkelse af indsatsen på høreapparatområdet og en lang række initiativer fra regeringens psykiatrihandlingsplan fra efteråret, der skal sikre bedre sammenhæng i psykiatrien.

  25-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Ældreministeren får vedtaget lovændring i kampen mod ensomhed

  Et flertal i Folketinget har vedtaget ældreministerens lovforslag, der forpligter alle kommuner til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til ældre, der bor alene, når de fylder 70 år.

  25-04-2019
  Kategori: Ældre

 • Nyt center skal hjælpe pårørende til mennesker med psykiske lidelser

  NYHED - Der kan nu søges om 11 millioner kroner til at oprette et nyt nationalt kompetencecenter. Det skal være med til at skabe bedre hjælp til de børn og unge, der er pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

  23-04-2019
  Kategori: Puljer

 • Ny rapport: Flere danske børn bliver vaccineret

  PRESSEMEDDELELSE – Stadig flere danske børn bliver vaccinereret i det danske børnevaccinationsprogram, viser ny opgørelse. Vi er kommet langt på vaccinationsområdet, men der er stadig bump på vejen, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  23-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Minister om tandlægedækning: Vi skal have nul huller i Danmarkskortet

  NYHED – I fremtiden kan vi komme til at mangle tandlæger i Danmark – hvis vi altså ikke gør noget. I den nyeste tandplejeprognose, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag, forventes der i hvert fald et fald i udbuddet af tandlæger i de kommende år.

  15-04-2019
  Kategori: Tandpleje

 • Sundhedsministeren udpeger nyt medlem af Det Etiske Råd

  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har beskikket Leif Vestergaard Pedersen som nyt medlem af Det Etiske Råd.

  15-04-2019
  Kategori: Etik

 • Ny national handlingsplan for udadreagerende adfærd

  PRESSEMEDDELELSE - Uddannelse af medarbejderne, udbredelse af de gode erfaringer og øget brug af sansestimuli er nøgleord i den nye handlingsplan til forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd i ældreplejen, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti aftalte med efterårets finanslovsaftale.

  12-04-2019
  Kategori: Demens

 • Sundhedsminister glæder sig over lægeprognose

  PRESSEMEDDELELSE – Der mangler læger mange steder i Danmark og inden for en række specialer. Derfor glæder det sundhedsminister Ellen Trane Nørby, at en ny prognose spår, at der vil være knap 8.000 flere speciallæger i 2040.

  12-04-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Flerårig bevilling til Antidote Danmark

  Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet et nyt initiativ, der giver mulighed for at nå bredere ud i misbrugsmiljøet med livreddende behandling.

  11-04-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Nye beskæftigelsestal: Der bliver ansat flere læger på de danske sygehuse

  PRESSEMEDDELELSE - Knap 500 yderligere læger blev der sidste år ansat på de danske sygehuse, så antallet af ansatte læger er det højeste nogensinde.

  11-04-2019
  Kategori: Tal og analyser

 • Her er Stresspanelets anbefalinger

  PRESSEMEDDELELSE - Det Nationale Stresspanel har nu afleveret sine anbefalinger til regeringen.

  10-04-2019
  Kategori: Psykiatri

 • Ny kampagne: Kom nemt i kontakt med lægen – direkte på mobilen

  NYHED – Det er nu nemmere end nogensinde at komme i kontakt med din egen læge – med app’en Min Læge kan du tjekke dine aftaler, henvisninger og andre praktiske ting direkte på mobilen. Ny kampagne, der skal få endnu flere danskere til at downloade Min Læge, er netop skudt i gang.

  05-04-2019
  Kategori: Digitalisering

 • Forsøg skal skaffe flere læger i almen praksis til Vestjylland

  PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby godkender nu endnu en forsøgsordning med såkaldte sammenhængende uddannelsesforløb, der skal få flere læger i almen praksis til at slå sig ned i Vestjylland.

  05-04-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • 92 mio. kr. fordeles til sundhedsindsatser

  PRESSEMEDDELELSE – Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om fordelingen af 92 mio. kr. til udvalgte sundhedsindsatser fra en pulje, som blev afsat med finansloven for 2019. Her er der fundet penge til at løfte indsatsen på en lang række områder, blandt andet til etablering af et videncenter for overvægt og til epilepsi- og parkinsonpatienter.

  04-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 32 mio. til styrket indsats på epilepsiområdet

  NYHED – Patienter med epilepsi skal have bedre behandling og udredning, og de unge skal hjælpes mere i overgangen fra børnebehandling til voksenbehandling.

  04-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Bedre hjælp til mennesker med sklerose: Regeringen og DF afsætter 38,7 mio. kr.

  PRESSEMEDDELELSE – Mere støtte og hjælp til pårørende, styrkelse af sklerosehospitalerne og en særlig indsats til mennesker med progressiv sklerose. Det er hovedelementerne i en ny helhedsplan for skleroseområdet, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer i dag.

  04-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Bedre hjælp til mennesker med sklerose: Regeringen og DF afsætter 38,7 mio. kr.

  PRESSEMEDDELELSE – Mere støtte og hjælp til pårørende, styrkelse af sklerosehospitalerne og en særlig indsats til mennesker med progressiv sklerose. Det er hovedelementerne i en ny helhedsplan for skleroseområdet, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer i dag.

  03-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Sundhedsminister: Behandlingstilbud mod ludomani skal spredes bedre geografisk

  NYHED – Med den årlige fordeling af midler til behandling mod ludomani lægger sundhedsminister Ellen Trane Nørby op til, at der kommer flere tilbud rundt omkring i landet. I første omgang forventes der at åbne nye tilbud i Aalborg og i Esbjerg.

  03-04-2019
  Kategori: Forebyggelse

 • Rapport: Gymnasiepiger med diabetes mistrives mere end deres jævnaldrende

  PRESSEMEDDELELSE – En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at gymnasiepiger med diabetes mistrives mere end gymnasiepiger uden diabetes. Det skal vi tage alvorligt, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

  03-04-2019
  Kategori: Sundhedspolitik

 • Et år efter Svendborgsagen: Lovforslag skal styrke sundhedspersoners retssikkerhed

  NYHED – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har i dag fremsat et lovforslag, der implementerer flere dele af den såkaldte Tillidspakke, som skal være med til at styrke retssikkerheden for sundhedspersoner og genopbygge tilliden mellem sundhedspersonale og tilsynsmyndighederne.

  28-03-2019
  Kategori: Sundhedspersonale

 • Nordisk Ministerråd sætter fokus på ældre i 2020

  Ældreministeren deltager i det årlige møde i Nordisk Ministerråd for Social- og Sundhedspolitik.

  27-03-2019
  Kategori: Ældre

 • Reformaftale fremtidssikrer danskernes sundhedsvæsen

  PRESSEMEDDELELSE - Aftalen betyder hurtigere og bedre akuthjælp, bedre behandling tæt på borgerne, styrkede patientrettigheder og mere ensartede tilbud over hele landet. Der prioriteres 9 mia. kr. som ekstra løft til sundhedsområdet, heraf 8,5 mia. kr. i en ny Nærhedsfond til at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

  26-03-2019
  Kategori: Sundhedspolitik1-50 af 1665 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34  næste

Søg i nyheder

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |